Sunteți pe pagina 1din 14

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,PETRI MOR” NUŞFALĂU

JUDEŢUL SĂLAJ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

CLASA a II-a A

AN ŞCOLAR 2016-2017

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ -ed. CD Press CLR - 6 ore pe săptămână


MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI – CD Press MEM - 5 ore pe săptămână
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE- ed. Litera AVAP - 2 ore pe săptămână
MUZICĂ ŞI MIŞCARE- ed. Litera MM - 2 ore pe săptămână
DEZVOLTARE PERSONALĂ- ed. Aramis DP - 1 oră pe săptămână

Prof. înv. primar – MIRELA MOISI

Prof. înv. Primar- MIRELA MOISI


PLANIFICARE CALENDARISTICĂ INTEGRATĂ
SEMESTRUL I – 18 SĂPTĂMÂNI 12.09.2016 – 03.02.2017

Nr. Perioada/ Competenţe Nr.


Unitatea tematică Disciplina Conţinuturi Observaţii
crt. Data specifice ore
Comunicarea orală (ascultare, vorbire,
1. Din nou la şcoală S1-S3
CLR 1.1 interacţiune)
1.2  Formularea unei păreri 18
1.3  Dialog despre vacanţa de vară
3 săptămâni 2.1
 Reguli de vorbire eficientă
12.09 -30.09 2.2
2.3
 Povestirea unor întâmplări trăite
2016
3.1 Citire/Lectură
3.2
 Citirea unui text
3.3
3.4
 Aşezarea textului în pagină
4.1 Scriere/Redactare
 Copiere. Transcriere. Dictare
 Semnele de punctuaţie ( . ? -)
 Scrierea corectă a cuvintelor
 Scrierea imaginativă a unui text de 3-5 enunţuri,
pornind de la experienţe trăite
Elemente de construcţie a comunicării
 Cuvinte cu sens asemănător
 Cuvinte cu sens opus
 Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit
Texte suport:
Din nou la şcoală
Amintiri din vacanța de vară
Evaluare iniţială
MEM 1.1. 1.2. Recapitulare şi evaluare iniţială
1.3. 1.4. Să explorăm mediul înconjurător! Reactualizarea 15
2.1. 2.2. cunoștințelor din clasa I AM ÎNVĂŢAT
3.1. 3.2. -Numerele naturale de la 0 la 30. Aici învăț eu!
4.1. 5.1. -Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la
5.2. 6.1. 100 fără trecere peste ordin. Să explorăm mediul
6.2. înconjurător! S1
2 Prof.Înv. primar MIRELA MOISI
-Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la
100 cu trecere peste ordin. Varietatea lumii vii.
Biodiversitatea.
Evaluare initială
CUVINTE SI NUMERE DRAGI 6
AVAP 1.1 1.2 *Materiale si instrumente
1.3 2.1 *Oamenii comunica
2.2 2.3 *Litere si cifre
*Evaluare
,, INSTRUMENTE ŞI MATERIALE FOLOSITE
ÎN ACTIVITĂŢI ”
-identificarea unor proprietăţi simple ale materialelor,
utilitatea acestora în cadrul familial  şi şcolar ,
reciclarea materialelor ;
,, OBSERVĂ SPAŢIUL NATURAL ” – în aer liber
- identificarea unor elemente de limbaj plastic;
recunoaşterea culorilor din natură ; orientări spaţiale:
departe , aproape , dimensiunea obiectelor în funcţie de
distanta; sesizarea frumosului din cotidian ; realizare
de fotografii cu peisaje de toamnă, picturi .
* MUZICA SI PRIETENII EI Incepe povestea 6
MM 1.3 *Muzica si culoare
2.1 *Muzica si poezie –,, Casuta din padure,,
*Muzica, film si dans- ,,Hora,,
*Muzica si matematica- ,,Numaratoarea,,
*,,Toamna,,

1.1 Autocunoaştere
DP 2.1 şi stil de viaţă
2.2 sănătos Eu şi ceilalţi
Asemănări şi deosebiri dintre sine şi ceilalţi după
criterii simple: aspecte fizice, gen,vârstă, tipuri de
vestimentaţie (sport,elegant, tradiţional etc.)
Diversitate. Fiecare este unic; diferenţe
Individuale

1.1., 1.2, 1.3, Comunicarea orală (ascultare, vorbire, 30


2. CLR 1.4., 2.1., 2.2., interacțiune)
File din cartea S4--S9 2.3., 2.4., 3.1.,  Acte de vorbire: a cere și a da informații 4h la

3 Prof.Înv. primar MIRELA MOISI


toamnei 3.2., 3.3., 3.4., Citire/Lectură dispozitia
4.1., 4.2., 4.3.  Cuprinsul unei cărți prof.
-consolidare,
 Alfabetul limbii române
recapitulare,
5 săptămâni
 Citirea cuvintelor, enunțurilor, textelor scurte evaluare
 Textul literar formativa
03.10.-11.11.  Titlu. Autor. Alineate
2016  Așezarea textului în pagină
 Textul liric
 Textul narativ. Recunoașterea personajelor.
Povestirea orală

Scriere/Redactare
 Scrierea pe liniatură tip II
 Propoziția. Punctul. Semnul întrebării (actualizare)
 Grupurile de litere ce, ci, che, chi
 Linia de dialog (actualizare)
 Scrierea cuvintelor cu majusculă (actualizare)
 Grupurile de litere ge, gi, ghe, ghi
 Așezarea textului în pagina caietului: titlu, autor,
alineate, spațiul dintre cuvinte
 Copieri. Transcrieri ( texte de maximum 50 de
cuvinte)
 Dictări (texte de maximum 40 de cuvinte)

Elemente de construcție a comunicării


 Sunetele limbii române. Vocale și consoane
 Despărțirea cuvintelor în silabe la capăt de rând

Texte suport:
Balada unui greier mic, de George Topîrceanu
Buratino, după Alexei Tolstoi
La bibliotecă
Privighetoarea, după Hans Christian Andersen
Toamna la bunici
Prietenie, de Aniela Stancu

4 Prof.Înv. primar MIRELA MOISI


1.1., 1.2., 1.3., Științele Pământului 25 NUMĂRĂM ŞI
1.4., 1.5., 1.6., CALCULĂM
MEM Ciclul zi-noapte
2.1., 3.1., 3.2., PÂNĂ LA 100,
4.1., 4.2., 5.1., Numere CĂLĂTO-RIND
5.2., 6.2. Numerele naturale de la 0 la 100 PRIN
UNIVERS
Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la
100, cu și fără trecere peste ordin
Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe
operații de adunare și/sau scădere
Măsurări
Ora. Ceasul. Ziua. Săptămâna. Luna. Anotimpurile
(lunile

1.1 1.2 ACASA 10


AVAP 1.3 2.1 *Familia mea
2.2 2.3 *Casa mea
*Locul unde ma joc
*Evaluare

CURCUBEU
*Povesti despre curcubeu
*Cu umbrela prin ploaie
*Curcubeul nostrum
*Evaluare
1.3 TARAMUL SUNETELOR *Sunete din natura – 10
MM 1.5 ,,Bate vantul frunzele,,
1.6 *Sunete din natura - ,,Toamna,,
2.1 *Sunete vocale (1) – ,,Tot ce e pe lume,,
*Sunete vocale(2) – ,,Melcul suparat,,
*Sunete muzicale instrumentale – ,,Tobita, clopotelul,
maracasul,,
*Lumea sunetelor -,, Bum, bam, bum!,,
*Recapitulare
*Evaluare

1.2 Igiena personală Norme de igienă în contexte variate 5


DP 1.1 Importanţa normelor de igienă pentru
2.3 sănătate, învăţare şi relaţiile cu ceilalţi

5 Prof.Înv. primar MIRELA MOISI


S8 -29.10. - 06.11.2016 NOIEMBRIE VACANŢA PENTRU CICLUL PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

Nr. Perioada/ Competenţe Nr.


Unitatea tematică Disciplina Conţinuturi Observaţii
crt. Data specifice ore
1.1., 1.2, 1.3, Comunicarea orală (ascultare, vorbire,
3. Despre prietenie CLR 1.4., 2.1., 2.2., interacțiune) 29 2h la dispozitia
S10-S14 2.3., 2.4., 3.1.,  Acte de vorbire: a se prezenta și a prezenta pe prof.
3.2., 3.3., 3.4., cineva -consolidare,
5 săptămâni 4.1., 4.2., 4.3.  Dialog despre prieteni recapitulare,
14.11-16.12. evaluare formativa
2016 Citire/Lectură
 Citirea textelor narative și lirice

Scriere/Redactare
 Semnul exclamării. Intonarea propozițiilor
exclamative
 Virgula
 Două puncte
 Scrierea imaginativă după un șir de ilustrații
 Biletul de mulțumire, de informare, de solicitare
 Afișul
 Invitația (actualizare)

Elemente de construcție a comunicării


 Cuvinte cu sens asemănător
 Cuvinte cu sens opus

Texte suport:
Aventurile lui Pinocchio, după Carlo Collodi
Leul și șoarecele, după LevTolstoi
O faptă generoasă, după Edmondo de Amicis
Crăiasa Zăpezii, după Hans Christian Andersen
Iarna pe uliță, de George Coșbuc

1.4., 1.5., 1.6., Științele vieții


MEM 3.1, 3.2, 4.1, Plante. Animale. Caracteristici comune (reproducere, 24
4.2, 5.1., 5.2. creștere, nevoi de bază: aer, hrană, apă)
Numere
Adunarea repetată. Înmulțirea
Înmulțirea. Proprietăți
Înmulțirea în concentrul 0-100. Evidențierea
6 Prof.Înv. primar MIRELA MOISI
proprietăților înmulțirii (comutativitate, asociativitate,
element neutru – fără terminologie)
Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe
operații de adunare și/sau scădere, înmulțire

1.11.2 Desen /pictură – ,,1 Decembrie”- Drapelul României 6


AVAP 1.32.1 IARNA PE ULITA
2.22.3 *Ninge
*Omul de zapada
*Obiceiuri de iarna
*Evaluare
,,O poveste-n alb şi negru,, -nonculori - Recunoaşterea
nonculorilor ( alb /negru ) şi griurile care se formează
prin amestecul acestora
1.3 TARAMUL RITMULUI 6
MM 1.5 *Sunete scurte, sunete lungi - ,, Ecoul,,
1.6 *PAS cu PAS - ,,Alba zapada,,
2.1 *Traditii de sarbatori – ,,Steaua sus rasare,,/ ,,Vin
colindatorii,,/ ,,Sculati gazede,,/ ,,Sorcova,,
Elemente de limbaj muzical: ritmul.
Sunete lungi şi sunete scurte
Perceperea ritmului unui cântec

2.1 Trăire şi 3
DP 1.1 manifestare
emoţională, starea
de bine Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică,
furie) exprimate în comportamente
1.1., 1.2, 1.3, Comunicarea orală (ascultare, vorbire, 30
4. În familie S15-S19 CLR 1.4., 2.1., 2.2., interacțiune) 1h la dispozitia
5 sapt. 2.3., 2.4., 3.1.,  Povestirea unor întâmplări trăite sau observate prof.
3.2., 3.3., 3.4.,  Dialog despre familie și locuință -evaluare formativa
19.12.2016-
03.02.2017 4.1., 4.2., 4.3.
Citire/Lectură
 Citirea unor enunțuri și texte
 Textul narativ

Scriere/Redactare
 Scrierea corectă a cuvintelor într-o, într-un, dintr-o,
dintr-un
 Scrierea imaginativă cu suport vizual o imagine

7 Prof.Înv. primar MIRELA MOISI


Texte suport:
Scrisoare de la Moș Crăciun, după Mark Twain
Fricosul, de Emil Gârleanu
Bunica, după Barbu Ștefănescu Delavrancea
Sarea în bucate, după Petre Ispirescu

2.1, 2.2, 3.1, Științele vieții 25


MEM 3.2, 4.1, 4.2, Medii de viață: Polul Nord, Polul Sud, Marea Neagră,
5.1., 5.2. lacul /iazul/ balta, pădurea, deșertul, Delta Dunării
Figuri și corpuri geometrice
Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc, semicerc
Axa de simetrie
Cub, cuboid, cilindru, sferă, con – construcție după
desfășurare dată
Date
Organizarea și reprezentarea datelor (tabele, grafice cu
bare)
1.11.2 ,,Castelul din poveste,, Figuri și corpuri geometrice- 8
AVAP 1.32.1 2.2 2.3 Denumirea corpurilor și figurilor geometrice, realizarea
unei lucrări colective.

INIMA VERDE
*Piatra
*Lemn
*Plastic
*Recapitulare
*Evaluare
1.3 1.5 TARAMUL RITMULUI 8
MM 1.6 2.1 *Sunete scurte, sunete lungi - ,, Ecoul,,
*PAS cu PAS - ,,Alba zapada,,
*Traditii de sarbatori – ,,Steaua sus rasare,,/ ,,Vin
colindatorii,,/ ,,Sculati gazede,,/ ,,Sorcova,,
*De la PAS la IUTE – ,,Omul de zapada,,
*PAS, IUTE, RAR –,, Lui, lui, lui,,
*Pauza – Scurta recreatie muzicala – ,,Arici Pogonici,,
*Recapitulare
*EvaluareAudiţia.
Improvizaţia spontană, colectivă.
Melodia
-Genuri muzicale: Folclorul copiilor.
Melodia
-Genuri muzicale: Colinde.
8 Prof.Înv. primar MIRELA MOISI
2.2 Comunicare 5
DP 2.3 şcolară eficientă
Elemente de ascultare activă: contact
vizual, postură, voce (intonaţie, accent)

4-12 FEBRUARIE 2017 – VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ

SEMESTRUL al II-lea – 16 SĂPTĂMÂNI 13.02 – 16.06.2017


,,Şcoala altfel”- o săpt. din luna mai

1.1., 1.2, Comunicarea orală (ascultare, vorbire, 24


5. O lume minunată 4 CLR 1.3, 1.4., interacțiune)
săptămâni 2.1., 2.2.,  Dialog despre conduita în sala de spectacol
13.02.- 2.3., 2.4.,  Descrierea unui fenomen, a unui obiect, a unei
10.03.2017 3.1., 3.2., persoane
3.3., 3.4.,
4.1., 4.2., Citire/Lectură
4.3.  Textul narativ
S20-S23
Scriere/Redactare
 Scrierea imaginativă după întrebări, benzi
desenate

Texte suport:
Spectacolul naturii
Pinocchio la teatru, după Carlo Collodi
Legenda ghiocelului
Degețica, după Hans Christian Andersen
Neghiniță, după Barbu Ștefănescu Delavrancea

1.1., 1.2., Științele fizicii 20


MEM 1.3., 1.4., Forțe exercitate de magneți
1.5., 1.6.,
2.1., 3.1., Unde și vibrații. Intensitatea și tăria sunetelor
4.1., 4.2., Electricitatea: corpuri și materiale care conduc
5.1., 5.2. electricitatea
Numere
Numerele naturale de la 0 la 1000
Recunoaștere, formare, citire, scriere (cu cifre și
litere), comparare, ordonare, rotunjire

9 Prof.Înv. primar MIRELA MOISI


Numere pare/ impare
Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul
0-1000, fără trecere peste ordin

Despre muzică 8
AVAP 1.1 1.2 Muzica, pasiunea mea
1.32.1 Instrumente muzicale de jucărie
2.2 2.3 Ceasul desteptator
Mărtişoare- împletirea şnurului
Oraşul Cor 8
MM 1.3 1.5 Cântarea vocală -dicţia
1.6 2.1 - Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual, cu
acompaniament
Melodia
- Legătura dintre text şi melodie (strofa şi refrenul)
- Genuri muzicale: folclorul copiilor
Timbrul
- Sunete din mediul înconjurător
2.3 Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte 4
DP 2.2 familiare
1.1 Abilităţi necesare şi comportamente
acceptate în relaţiile cu ceilalţi
Respectul în relaţiile cu ceilalţi
1.1., 1.2, Comunicarea orală (ascultare, vorbire, 24
6. E primăvară iar! CLR 1.3, 1.4., interacțiune)
S24-S27 2.1., 2.2.,  Dialog despre conduita în mijloacele de transport
2.3., 2.4.,  A cere și a da informații
4 Săpt. 3.1., 3.2.,
13.03- 3.3., 3.4., Citire/Lectură
07.04.2017 4.1., 4.2.,  Poezii din universul copilăriei
4.3.
Scriere/Redactare
 Scrierea corectă a cuvintelor care conțin literele î,
â
 Scrierea corectă a cuvintelor care conțin litera x
 Scrierea cu s-a și sa
 Felicitarea

Texte suport:
Primăvara, de Vasile Alecsandri
D-l Goe, după Ion Luca Caragiale
10 Prof.Înv. primar MIRELA MOISI
Bucle Aurii, după Van Goon
La Paști, de George Coșbuc
Ghiocelul, după Hans Christian Andersen

1.2., 1.4., Științele Pământului 20


MEM 1.5., 1.6., Pământul. Alcătuire: uscat, apă, atmosferă
2.1., 3.1.,
3.2., 4.1., Forme de relief
4.2., 5.1., Munții și dealurile
5.2., 6.2. Câmpia
Numere
Scăderea repetată
Împărțirea cu rest 0 în concentrul 0-100
Fracții: ½ (Jumătate/doime), ¼ (sfert/pătrime). Fracții
echivalente: ½=1/4
Proba înmulțirii. Proba împărțirii
Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe
operații de adunare și/sau scădere, înmulțire, împărțire

Jurnalul unei plante-frunze, flori, fructe 8


AVAP 1.1 1.2 ,, Primăvara în pădure,, -amprentare – Realizarea
1.3 2.1 copacului prin tehnica amprentării ( folosind
2.2 2.3 palma)desenează flori pe banda de jos
apoicolorează-le prin tamponare cu cocoloaţe din
hartie. .

Animale
Familia Miau
Fluturi-îndoire, amprentare
Evaluare
Oraşul Cor/ Tărâmul Melodiei 8
MM 1.3 1.5 Percuţia corporală
1.6 2.1 Sunete înalte/joase
Legătura dintre text şi melodie
Cântare în dialog
Interpretarea
Nuanţe (tare-încet, mediu)
Nuanțe (vesel-trist)
Procedee armonico-polifonice (grupe alternative,
solist-cor)
3.1 Rutine şi sarcini de lucru 4
DP 2.2 Cum folosim timpul?
Program zilnic de lucru
11 Prof.Înv. primar MIRELA MOISI
2.3 Alternanţa efort/relaxare (timp de
lucru/timp liber)
Importanţa timpului în învăţare

CLR 1.1., 1.2, Comunicarea orală (ascultare, vorbire, 23


7. În lumea poveștilor S28-S31 1.3, 1.4., interacțiune)
4 2.1., 2.2.,  Dialog despre Igiena locuinței și a clasei
săptămâni 2.3., 2.4.,  Reguli de vorbire eficientă
10.04- 3.1., 3.2.,
19.05.2017 3.3., 3.4., Citire/Lectură
4.1., 4.2.,  Textul nonliterar
4.3.
Scriere/Redactare
 Grupurile de sunete ea, ie, ia
 Grupurile de sunete oa, ua, uă
 Scrierea corectă a cuvintelor sau și s-au

O sapt.- Texte suport:


luna Povestea gâștelor, de George Topîrceanu
mai-,,Şcoa Ursul păcălit de vulpe, După Ion Creangă
la altfel” Albă-ca-Zăpada, după Frații Grimm
Vizită, după I. L. Caragiale
Mica Sirenă, după Hans Christian Andersen

1.4., 1.5., Științele vieții 19


MEM 1.6., 3.1., Menținerea stării de sănătate – dieta, igiena personală,
3.2., 4.1.,
4.2., 5.1., exercițiul fizic
5.2., 6.2., Boli provocate de viruși – metode de prevenție și
6.3., 6.4. tratare
Măsurări
Lungime. Metrul. Centimetrul. Milimetrul (1m = 1000
mm)
Instrumente de măsură: metrul de tâmplărie, panglica
de croitorie, ruleta
Masa. Kilogramul. Gramul. Instrumente de măsură:
cântarul, balanța
Bani. Leul (bancnote de 200 de lei, de 500 de lei).
Euro (1euro = 100 de cenți). Monede și bancnote.
Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-1000
Numere
Adunarea și scăderea
Înmulțirea și împărțirea
12 Prof.Înv. primar MIRELA MOISI
1.1 1.2 Colajul. Activităţi cu materiale din natură 7
AVAP 1.3 2.1 Lumea de sub ape
2.2 2.3 Peşti
Ţestoase de apa
Caracatiţe
Evaluare

1.3 1.5 Tărâmul Melodiei 8


MM 1.6 2.1 Nuanţe-tare/ încet
Cântec vesel/cântec trist
Genuri muzicale-din folclorul copiilor
Ritmul
- Marcarea structurilor ritmice
- Audiţia interioară
Recapitulare-evaluare
3.2 Abilităţi şi atitudini de învăţare 4
DP 2.2 Condiţiile învăţării: factori
3.2 favorizanţi/resurse, factori de stress/
obstacole (instrumente, persoane,
contexte)

1.1., 1.2, Comunicarea orală (ascultare, vorbire, 18


8. BINE AI VENIT, CLR interacțiune)
VARĂ!
S33-S35 1.3, 1.4.,
3 2.1., 2.2., Citire/Lectură
săptămâni 2.3., 2.4., Scriere/Redactare
AM ÎNVĂŢAT!
29.05- 3.1., 3.2.,  Scrierea corectă a cuvintelor
RECAPITULARE 16.06. 3.3., 3.4.,  Semnele de punctuație
FINALĂ 2017 4.1., 4.2.,  Așezarea textului în pagina caietului
4.3.  Cartea clasei
 Scrierea imaginativă

Elemente de construcție a comunicării


 Cuvinte cu sens asemănător
 Cuvinte cu sens opus
 Cuvinte cu aceeași formă și înțeles diferit
 Despărțirea cuvintelor în silabe

Evaluare finală
Texte suport:
Heidi, fetița munților, după Johana Spyri
Somnoroase păsărele, de Mihai Eminescu
13 Prof.Înv. primar MIRELA MOISI
Povestea cărții
Visul lui Dănuț
Zi de vară, de George Topîrceanu
Tata mare, barbă mare, de Marin Constantin
Vara, de Duiliu Zamfirescu
Boierul și Păcală, după Ioan Slavici

1.1., 1.2., Numere 15 RECAPITULARE


MEM 1.3., 1.4., Numerele naturale de la 0 la 1000 FINALĂ.
1.5., 1.6., NUMĂRĂM,
2.1., 2.2., Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la CALCULĂM,
3.1., 3.2., 1000 EXPLORĂM
4.1., 4.2., Înmulțirea și împărțirea numerelor naturale
5.1., 5.2., Figuri și corpuri geometrice
6.1., 6.2.,
6.3., 6.4.
Măsurări
Date
Probleme
Evaluare finală

1.1 1.2 Cufărul cu poveşti 6


AVAP 1.32.1 La castel
2.2 2.3 Cai şi unicorni
Prâslea cel voinic
Personajul ECO
Recapitulare finală
Evaluarefinală
1.3 1.5 Amintiri muzicale- Recapitulare finală 6
MM 1.6 2.1 Încheierea poveştii
,,Câte ţări sunt pe pământ”- după auz
3.3 Explorarea
DP 1.1 meseriilor 3
2.1 La ce folosesc meseriile?
Utilitatea socială a meseriilor: produse
realizate, beneficii pentru sine şi pentru
comunitate
Recapitulare-Evaluare finală

14 Prof.Înv. primar MIRELA MOISI