Sunteți pe pagina 1din 1

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

,,Academia de Administrare Publică’’

REFERAT
TEMA: Provocări ale științei economice.

La obiectul de studiu: Metodologia cercetării economice .

A elaborat: A verificat :
Studentul grupei 123 dr., lect. univ.
Cotea Dmitri Elena Vaculovschi

CHIȘINĂU 2020