Sunteți pe pagina 1din 5

ANDRIAN DASCAL EUGENIA CREȚU

LA LANGUE FRANÇAISE
APPLIQUÉE AUX TIC

CHIȘINĂU, 2020
Copyright © 2020, Andrian Dascal și Eugenia Crețu

Recenzenți

2
Dragi prieteni,

“Cu cât înveți mai multe, cu atât se leagă mai multe lucruri,
iar aceasta exercită asupra voastră o puternică fascinație intelectuală.”
Graham Priest

Cunoaștem că C++ este un limbaj de programare cu scop general, creat de Bjarne


Stroustrup ca o extensie a limbajului de programare C sau „C cu clase”. Limbajul s-a extins
semnificativ de-a lungul timpului, iar C++ modern are funcții orientate spre obiecte, generice
și funcționale, pe lângă facilități pentru manipularea memoriei la nivel scăzut. Acesta este
aproape întotdeauna implementat ca limbaj compilat, iar mulți furnizori furnizează
compilatoare C++, inclusiv Free Software Foundation, LLVM, Microsoft, Intel, Oracle și
IBM, deci este disponibil pe mai multe platforme.
Din ciclul gimnazial cunoaștem că informatica este un domeniu al știinţei care studiază
metodele de păstrare, transmitere și prelucrare a informaţiei cu ajutorul calculatoarelor. le-
Am examinat noţiunile de bază ale informaticii – date, informaţie, calculator, executant,
algoritm – și ne-am format deprinderile practice de lucru la calculator. Am elaborat mai
multe secvențe de cod pentru comanda executanţilor și ne-am convins că funcţionarea
calculatoarelor moderne este guvernată de algoritmi.
Ghidul de faţă are drept scop însușirea de către elevi a cunoștinţelor necesare pentru
dezvoltarea gândirii algoritmice și formarea culturii informaţionale. Realizarea acestui
obiectiv presupune extinderea capacităţilor fiecărei persoane de a elabora algoritmi pentru
rezolvarea problemelor pe care le întâmpină în viaţa cotidiană. Este cunoscut faptul că
algoritmii descriu foarte exact ordinea și componenţa operaţiilor necesare pentru
prelucrarea informaţiei.
Cu ajutorul acestui ghid veţi studia elaborarea de subprograme în limbajul C++ prin
metodele de elaborare a produselor program. De asemenea, veţi implementa în practică cele
mai răspândite tehnici de programare: recursivitatea, trierea, reluarea (backtracking),
metoda desparte şi stăpâneşte (divide et impera), tehnici de sortare, tehnica Greedy și
programarea dinamică. În acest ghid sînt expuse metode de estimare a necesarului de
memorie şi a timpului cerut de algoritmi, recomandări ce vizează utilizarea recursiei şi
iterativităţii.
O atenţie deosebită se acordă metodelor de implementare a tehnicilor de programare,
interdependenţei dintre performanţele calculatorului şi complexitatea problemelor ce pot fi
rezolvate cu ajutorul mijloacelor respective. Implementarea tehnicilor de programare este
ilustrată cu ajutorul mai multor probleme frecvent întâlnite în viaţa cotidiană şi studiate în
cadrul disciplinelor şcolare. Totodată, în respectivul ghid au fost incluse şi probleme de o
reală importanţă practică, rezolvarea cărora este posibilă doar cu aplicarea calculatorului.
În ansamblu, materialul inclus în acest ghid de implementare practică a metodelor și
tehnicilor de programare va contribui la dezvoltarea următoarelor competenţe: analiza
structurală a problemei; divizarea problemelor complexe în probleme mai simple şi
reducerea lor la cele deja rezolvate; estimarea complexităţii algoritmilor destinaţi
soluţionării problemelor propuse; utilizarea metodelor formale pentru elaborarea
algoritmilor şi scrierea programelor respective.
Evident, aceste competenţe sunt strict necesare nu numai viitorilor informaticieni, dar şi
fiecărui om cult care, la sigur, va trăi şi va lucra într-un mediu bazat pe cele mai moderne
tehnologii informaţionale. Recomand acest ghid tuturor cadrelor didactice debutante,
precum și tuturor tinerilor amatori de programare.

Autorul

3
CUPRINSUL

MODULUL I - Informatica ca obiect de studiu


1. Informatica și domeniul ei de studiu.
2. Etapele de dezvoltare a informaticii
3. Informatica in sec. XXI
4. Impactul TIC-ului in procesul educational

MODULUL II - Arhitectura unui sistem de calcul


1. Norme și reguli ergonomice cu privire la protecția muncii
2. Schema funcțională și de structură a unui sistem de calcul (John von Neumann vs Harvard)
3. Etapele evoluției sistemelor de calcul
4. Clasificarea calculatoarelor personale ( de birou, portabile, de tip tabletă, etc.)
5. Caracteristicile de bază ale dispozitivelor din componența unui PC
6. Dispozitive de conexiune ( cabluri de date, cabluri de putere, conectori)
7. Unități externe de stocare a datelor.
8. Dispozitive de introducere a datelor
9. Dispozitive de extragere a datelor
10. Programul de configurare inițială a unui sistem de calcul (BIOS vs UEFI)

MODULUL III - Sisteme de operare


1. Istoria sistemelor de operare.
2. Structura unui sistem de operare
3. Sisteme de operare ale familiei Linux
4. Sisteme de operare ale familiei Windows
5. Sisteme de operare destinate dispozitivelor mobile
6. Drivere. Metode de căutare și instalare a acestora.

MODULUL IV - Softuri destinate procesării documentelor


1. Softurile NotePad și WordPad
2. Aplicația Microsoft Office
3. Aplicația Libre Office
4. Open Office Impress
5. Softurile Prezi și Joomag
6. Softurile Apple Keynote și Google Slides
7. Softurile Boinx Fotomagico și Presentable

4
MODULUL V - Softuri destinate procesării fișierelor multimedia
1. Softurile Sound Forge și Adobe Audition
2. Softurile Windows Movie Maker și iMovie HD
3. Softurile Paint și Paint 3D
4. Softurile Adobe Photoshop și Adobe After Effects
5. Softul Adobe Presenter Video Express

MODULUL VI - Limbaje de programare

1. Istoria dezvoltării limbajelor de programare


2. Limbaje de programare compilate (C, C++, C#, Java)
3. Limbaje de programare logică (Prolog)
4. Limbaje de programare cu macrouri (JavaScript și PHP)
5. Limbaje de programare orientate pe obiecte ( C++, C#, Java, Python, Ruby)
6. Softul matematic Maple
7. Softul matematic Matlab

MODULUL VII- Editarea și redactarea informației personale


1. CV
2. Crearea unui Blogger
3. Scrisoare de inițiativă
4. Scrisoare de cerece (demers)
5. Scrisoare juridică 1 (plângere)
6. Scrisoare juridică 2 (procura)

MODULUL VIII - Securitatea informațională


1. Importanța securității informaționale
2. Criptarea și decriptarea informației digitale
3. Viruși și antiviruși din nomeniul informaticii
4. Metode de securitate a datelor personale moderne

MODULUL IX – Internetul
1. World Wide Web
2. Caracteristicile tehnice ale internetului
3. Istoria internetului
4. Internet shopping
5. Internet și Extranet
6. E-learning