Sunteți pe pagina 1din 11

Tema proiectului

Proiectarea unui planseu intermediar din lemn

Se da constructia de mai jos, unde se cunosc urmatoarele:

- constructia este realizata din zidarie portanta cu regim de inaltime P+1E


- planseul intermediar este realizat din lemn
- sarpanta si zidurile de la nivelul superior descarca pe centura peste parter
- planseul este realizat din lemn de esenta tare de calitatea I
- grinzile planseului sunt dispuse pe o singura directie (paralela cu latura scurta)
- grinzile secundare se dispun la o distanta interax de 75 cm
- constructia are trei incinte
- podina de pardoseala este realizata din cherestea
- grosimea peretilor este de 25 cm
- distanta intre fata peretelui si grinda este de 5…10 cm
- pentru dimensionarea elementelor se aleg in final minim 5 incercari
- latimea scandurii pentru podina de pardoseala se va alege intre 100 si 120 mm
- exista o sarcina utila si una utila concentrata
- sectiunea grinzilor este de 200x100 mm, iar a sipcilor este de 40x40 mm
- grosimea straturilor din sectiunea longitudinala sunt urmatoarele:
 parchet 50 mm
 podina de pardoseala 28x120 mm
 termo si fonoizolatie 50 mm
 podina de tavan 25 mm
 tavanul fals 15 mm

Lemnul utilizat in constructive podinei este mesteacan, de calitatea I.


qutil=0.5 daN/cm
q=10 daN (incarcare variabila)

Conform normativului NP005-2003, se fac doua verificari ale podinii de lemn:


- Verificarea la starea ultima a capacitatii portante:
Mef<Madm
In sectiune, plaseul de lemn va arata astfel:
Calculul podinei de pardoseala
Evaluarea incarcarilor

Se va folosi lemn de rasinoase, clasa II de calitate.


Incarcari permanente:
3
Greutate proprie: 0, 12m⋅0 , 025 m⋅800 daN /m =2 , 40daN /m
Incarcari variabile:
Sarcina utila uniform distribuita: 0,5 daN/cm

Sarcina utila concentrata: 1,5⋅10daN =15 daN


2 ,40⋅1 ,35+1,50⋅0,50=3.99 daN /m
TOTAL sarcina uniform distribuita:

Dimensionarea scandurii
Schema de incarcare a scandurii de pardoseala este urmatoarea:

Dimensionarea grinzii se va face cu formula:

M ef =Malignl¿ adm ¿¿ ¿
b⋅h 2
M adm =R c⋅W =Ric⋅
i 6
Se alege latimea scandurii b=12 cm si se determina inaltimea necesara cu formula:
6⋅M ef
h=
√ b⋅Rci
Determinarea rezistentei de calcul la incovoiere:
c
R i =m ui⋅m di⋅Ri / γ i
în care:

- mui sunt coeficienţi ai condiţiilor de lucru care introduc în calcul umiditatea

de echilibru a materialului lemnos, definiţi pe baza condiţiilor de microclimat în


care sunt exploatate elementele de construcţie care se proiectează.

- mdi sunt coeficienţi ai condiţiilor de lucru, stabiliţi în functie de durata de


acţiune a
incărcărilor.

- Ri sunt rezistenţele caracteristice ale diferitelor specii de lemn la incovoiere.

- γi sunt coeficienţi parţiali de siguranţă, definiţi în funcţie de tipul


solicitărilor

Pentru incovoiere coeficientii de mai sus au valorile:


mui =1 , pentru clasa de exploatare 1

mdi =0 , 55 , pentru incarcari permanente si mdi =0 , 65 , pentru incarcari de

lunga durata, pentru lemn de rasinoase


0 ,55⋅2, 40⋅1 ,35+0 ,65⋅1, 50⋅0 ,50
mdi = =0 ,57
Rezulta 3 . 99
Ri=16 ,8 MPa pentru clasa II de calitate a lemnului.
γ i=1, 10 pentru solicitarea de incovoiere
c mui⋅mdi⋅Ri 1 ,00⋅0 ,57⋅16 , 8
R i= = =8 . 70 MPa
γi 1 , 10

Momentul efectiv se determina cu formula:

q⋅l 2 Q⋅l
M ef = +
8 4 , unde:

q – reprezinta sarcina uniform distribuita totala


l – distanta dintre grinzi , egala cu 0,75 m.
Q – sarcina concentrata ce actioneaza la mijlocul deschiderii
2
3 . 99⋅0 , 75 8 .70⋅0 ,75
M ef = + =0 , 44 daNm+33 daNm=334400 Nmm
8 4
6⋅M ef
h=
√ b⋅Rci
=
√ 6⋅334400
120⋅9 , 01
=
43,07 mm
Se vor folosi dulapi cu dimensiunile 12x4.5 cm.

Verificarea de rezistenta

3
Greutate proprie: 0 , 12m⋅0 ,045 m⋅800 daN /m =4 , 32daN /m
Sarcina uniform distribuita devine: 4 ,32⋅1, 35+1,50⋅1,50=8,09 daN /m

M ef ≤Malignl¿ adm ¿¿ ¿
8 , 09⋅0 , 802 165⋅0,8
M ef = + =0 , 65 daNm+33 daNm=33 , 65 daNm=336500 Nmm
8 4
2
b⋅h 120⋅452
M adm =R c⋅W =Ric⋅ =9 , 01⋅ =364905 Nmm
i 6 6

Conditia de rezistenta se verifica.

Verificarea sagetii

Verificarea sagetii se face cu formula:


f ef ≤f adm
l 800
f adm= = =5 . 33 mm
Sageata admisibila este: 150 150

L – reprezinta distanta dintre grinzile de lemn.


Sageata efectiva se calculeaza folosind valorile normate ale incarcarilor.
Incarcarea uniform distribuita ce actioneaza asupra unei scanduri este formata
din greutatea proprie pe metru liniar a acesteia si incarcarea uniform distribuita
pe scandura:
n
q =4 , 32 daN /m+1 ,50 daN /m=5 ,82 daN /m=0 , 0582 N /mm
n
Incarcarea concentrata normata este egala cu: Q =110daN =1100 N
Sageata efectiva se determina astfel:
4 3
5 l 1 l
f ef = ⋅qn⋅ + ⋅Q n⋅
384 E⋅I x 48 E⋅I x
4
E – modulul de elasticitate al lemnului , E=1⋅10 MPa , conform NP005/2003.
b⋅h3 120⋅453
I x= = =911250 mm 4
12 12
5 8004 1 800 3
f ef = ⋅0 ,0582⋅ + ⋅1100⋅ =0 , 034 mm+1 , 29 mm=1 .33 mm
384 10000⋅911250 48 10000⋅911250
Sageata admisibila este mai mare decat sageata efectiva. Conditia de rigiditate
este indeplinita.
Podina de pardoseala va avea dimensiunile 12x4,5 cm.
Calculul grinzilor de planseu

Evaluarea incarcarilor

Se presupune ca se vor folosi grinzi de lemn cu dimensiunile 10x20 cm, din


lemn de rasinoase.
Incarcarile pe grinda se vor calcula pe metru liniar, considerand distanta maxima
dintre grinzi de 0,75 m.

Incarcari permanente:
3
0 , 10 m⋅0 ,20 m⋅800 daN /m =16 . 0 daN /m
Greutatea proprie:

Sarcina data de podina de pardoseala:


3
0 , 75m⋅0. 045 m⋅800 daN /m =27 . 00daN /m
Sarcina datorata termoizolatiei (vata minerala) :
3
0 , 75 m⋅0 ,05 m⋅110 daN /m =4 . 125 daN /m
Sarcina datorata podinei de tavan:
3
0, 80 m⋅0 , 025m⋅800 daN /m =16 daN /m
Sarcina datorata sipcilor:
3
2⋅0 , 04 m⋅0 , 04 m⋅800 daN /m =2, 56 daN /m
Sarcina datorata plafonului fals din gips carton:
2
0 , 80m⋅12daN /m =9 . 6 daN /m
Incarcarea permanenta normata totala va fi:
14 . 4+28. 80+14 +16+2 .56+9 .6=85 . 36 daN /m

Incarcarea permanenta de calcul va fi:


85 .36 daN /m⋅1. 35=115 .24 daN /m

Incarcari utile:

Sarcina uniform distribuita normata:


1 , 50 daN /m⋅0 . 80 m⋅42 buc
=10 . 08 daN /m
5 .00 m

Sarcina uniform distribuita de calcul:


10 .08 daN /m⋅1 . 05=10 . 60 daN /m

Sarcina concentrate normata: 110daN

Sarcina concentrata de calcul:


110daN⋅1. 50=165 daN

Incarcarea uniform distribuita totala:


115. 24 daN /m+10 .60 daN /m=125 .84 daN /m

Dimensionarea grinzii
Schema de incarcare a grinzii este prezentata mai jos:

Dimensionarea grinzii se va face cu formula:

M ef =Malignl¿ adm ¿¿ ¿
2
b⋅h
M adm =R c⋅W =Ric⋅
i 6
Se alege latimea grinzii b=12 cm si se determina inaltimea necesara cu formula:
6⋅M ef
h=
√ b⋅Rci

Determinarea rezistentei de calcul la incovoiere:


c
R i =m ui⋅m di⋅Ri / γ i

Pentru incovoiere coeficientii de mai sus au valorile:


mui =1 , pentru clasa de exploatare 1.

mdi =0 , 55 , pentru incarcari permanente si mdi =0 , 65 , pentru incarcari de

lunga durata, pentru lemn de rasinoase


0 ,55⋅85. 36⋅1. 35+0 , 65⋅10 . 6⋅1 .05
mdi = =0 ,56
Rezulta 125. 84

Ri=16,8 MPa pentru clasa II de calitate a lemnului.


γ i=1, 10 pentru solicitarea de incovoiere
c mui⋅m di⋅Ri 1 ,00⋅0 ,56⋅16 , 8
R i= = =8 . 55 MPa
γi 1 , 10

Momentul efectiv se determina cu formula:


2
q⋅l Q⋅l
M ef = +
8 4 , unde:

q – reprezinta sarcina uniform distribuita totala


l – distanta intre reazemele grinzii, egala cu 5.00 m.
Q – sarcina concentrata ce actioneaza la mijlocul deschiderii grinzii
2
125. 84⋅5 .00 165⋅5 . 00
M ef = + =393 .25 daNm+206. 25 daNm=599. 50 daNm=5995000 Nmm
8 4
6⋅M ef
h=
√ b⋅Rci
=
√ 6⋅5995000
120⋅8 . 55
=
187.24 mm
Se aleg grinzi 12x20 cm.

Verificarea grinzilor

Verificarea de rezistenta

3
Greutate proprie: 0 , 12m⋅0 , 20 m⋅800 daN /m =19, 20 daN /m

Sarcina uniform distribuita provenita din incarcarea permanenta normata devine:


19 .20+28 . 80+14+16+2 .56+9. 6=90 .16 daN /m

Sarcina uniform distribuita totala devine:


90 .16 daN /m⋅1. 35+10 . 60 daN /m=132. 32 daN /m

Se face verificarea:

M ef ≤Malignl¿ adm ¿¿ ¿
132. 32⋅5 .00 2 165⋅5 . 00
M ef = + =413 , 50 daNm+206 . 25 daNm=619. 75 daNm=6197500 Nmm
8 4
2
b⋅h 120⋅2002
M adm =R c⋅W =Ric⋅ =8 .55⋅ =6840000 Nmm
i 6 6

Conditia de rezistenta se verifica.

Verificarea sagetii
Verificarea sagetii se face cu formula:
f ef ≤f adm
l 5000
f adm= = =33 .33 mm
Sageata admisibila este: 150 150

l – reprezinta distanta dintre reazemele grinzii (centuri)


Sageata efectiva se calculeaza folosind valorile normate ale incarcarilor.
Incarcarea uniform distribuita normata are valoarea:
n
q =90. 16+10 . 08=100 . 24 daN /m
n
Incarcarea concentrata normata este egala cu: Q =110daN =1100 N
Sageata efectiva se determina astfel:
4 3
5 l 1 l
f ef = ⋅qn⋅ + ⋅Q n⋅
384 E⋅I x 48 E⋅I x
4
E – modulul de elasticitate al lemnului , E=1⋅10 MPa , conform NP005/2003.
b⋅h3 120⋅2003
I x= = =80000000mm 4
12 12
5 5000 4 1 50003
f ef = ⋅1 . 0024⋅ + ⋅1100⋅ =10. 20 mm+3 . 58 mm=13 . 78 mm
384 10000⋅8⋅107 48 10000⋅8⋅10 7
Sageata admisibila este mai mare decat sageata efectiva. Conditia de rigiditate
este indeplinita.
Grinda de lemn va avea dimensiunile 12x20 cm.