Sunteți pe pagina 1din 2

Transformarea produselor în sume

Prof Graure Silviu


Colegiul Economic ,,Maria Teiuleanu’’Pitești

Am învățat în ultima oră de predare formulele


b a
1) sin(a+b) =sin a cos b + cos a sin b  sin 2a=2sin a cos a ; sin 3a =sina(3-4 sin 2 a)
2) sin(a-b) = sin a cos b - cos a sin b
b a
3) cos(a+b)=cos a cos b – sin a sin b  cos 2a= cos 2 a - sin 2 a = 2 cos 2 a-1 =1-2 sin 2 a ;
4) cos(a-b)=cos a cos b + sin a sin b cos 3a=cos a(4cos 2 a-3)

Adunând relațiile 1) și 2) obținem 2sin a cos b= sin(a+b) + sin(a-b) de unde rezultă formula
sin(a + b) + sin(a − b)
sinacosb = ( 5)
2
Adunând relațiile 3) și 4) obținem 2cos a cos b= cos(a-b) + cos(a+b) de unde rezultă formula
cos(a − b) + cos(a + b)
cosacosb = ( 6)
2
Scăzând relațiile 4) și 3) obținem 2sin a sin b = cos(a-b) - cos(a+b) de unde rezultă formula

cos(a − b) − cos(a + b)
sinasinb = ( 7)
2

 
Exemplu 1. Să se transforme în sume sin sin
5 8
  1         1  3 13 
Soluție: sin sin = cos −  − cos +  =  cos − cos 
5 8 2  5 8  5 8  2  40 40 
TEMA 1 Rezolvați după modelul de mai sus:
  1 5  
a) cos cos R:  cos + cos  ;
4 6 2 12 12 
  1 7  
b) sin cos = R:  sin − sin  ;
8 6 2 24 24 

Exemplu 2. Să se arate că următoarele egalități sunt adevarate:


a) sin(x+y)cos(x-y)-sin(y+z)cos(y-z)-sin(z+x)cos(z-x)=0
Soluție: notăm cu MS membruL stîng si se transformă produsul în sumă
MS = (sin 2 x + sin 2 y ) - (sin 2 y + sin 2 z ) - (sin 2 z + sin 2 x ) =0;
1 1 1
2 2 2
b) sin(y-z)sin(x-t)+sin(z-x)sin(y-t)+sin(x-y)sin(z-t)=0
Soluție: notăm cu MS membruL stîng si se transformă produsul în sumă
MS = cos( y + t − x − z ) − cos(x + y − z − t ) + cos(z + t − x − y ) − cos( y + z − x − t ) +
1 1
2 2
1
cos(x + t − y − z ) − cos(x + z − y − t ) =0
2

TEMA 2 Rezolvați după modelul de mai sus:


sinxsin(y-z)+sinysin(z-x)+sinzsin(x-y)=0 (ca la pct. a))
Exemplu 3. Să se arate că următoarea egalitate este adevarată:
sin(a +b).sin(a-b) = sin2a – sin2b

Soluție: notăm cu MS membruL stîng si se transformă produsul în sumă


cos 2b − cos 2a (1 − 2sin b ) − (1 − 2sin a ) 2 ( sin a − sin b )
2 2 2 2

MS = sin(a +b).sin(a-b= = = = sin 2 a − sin 2 b


2 2 2

TEMA 3 Rezolvați după modelul de mai sus:


cos(a +b).cos(a-b) = cos2a – sin2b

Exemplu 4. Să se arate că următoarea egalitate este adevarată:

   
4cosxcos  − x  cos  + x  =cosx;
3  3 

   
Soluție: Analog MS= membruL stîng si se transformă produsul cos  − x  cos  + x  în sumă
3  3 
 2 
MS =2 cosx  cos + cos 2 x  =-cosx+2cosxcos2x=-cosx+cos3x+cosx=cos3x.
 3 
2 1
Am folosit cos = cos1200 = − cos(1800 − 1200 ) = − cos 600 = − și pt cosxcos2x se aplică iar (6)
3 2

TEMA 4 Rezolvați după modelul de mai sus:


x +x  −x    
a) 4sin sin sin =sinx; b) 4sinxsin  − x  sin  + x  =sin3x;
3 3 3 3  3 