Sunteți pe pagina 1din 3

Transformarea sumelor în produse

Prof Graure Silviu


Colegiul Economic ,,Maria Teiuleanu’’Pitești

Am învățat la lecția Transformarea produselor în sume formulele


sin(a + b) + sin(a − b)
sinacosb = ( 5)
2
cos(a − b) + cos(a + b)
cosacosb = ( 6)
2
cos(a − b) − cos(a + b)
sinasinb = ( 7)
2
𝑥+𝑦
𝑎+𝑏 = 𝑥 𝑎=
2
Notăm { ⇒{ 𝑥−𝑦 ⇒ înlocuind în relațiile anterioare obținem
𝑎−𝑏=𝑦 𝑏=
2
Transformarea sumelor în produse
x+y x−y y =− x
sin x + sin y = 2sin cos ( 8) 
2 2
x−y x+y
sin x − sin y = 2sin cos ( 9)
2 2
y+x y−x
cos x + cos y = 2cos cos ( 10 )
2 2
y+x y−x
cos x − cos y = 2sin sin ( 11)
2 2
sin(a  b) sin(b  a) cos(a + b)
tga  tgb = ( 12 ) ctga  ctgb = ( 13 ) tga − ctgb = − ( 14 )
cos acos b sin b sin a cos acos b

 5
Exemplu 1. Transformati in produs a) sin + sin
12 12

𝜋 5𝜋 𝜋 5𝜋 6𝜋 4𝜋
5  + − −
Soluție: Folosim formula ( 8 ) sin + sin =2sin 12 12 ∙ 𝑐𝑜𝑠 12 12 = 2sin 12 ∙ 𝑐𝑜𝑠 12 =
12 12 2 2 2 2
𝜋 −𝜋 √2 1 √2
2𝑠𝑖𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠 ==2 ∙ = , unde am ținut cont de paritatea funcției cos, cos(-x)=cosx.
4 6 2 2 2

TEMA 1 Rezolvați după modelul de mai sus:


  5 
b) sin + sin ; R: 2sin cos
4 6 24 24
  5 
c) cos − cos ; R: 2sin sin
6 4 24 24
  
d) sin − sin ; R: 2 sin
3 6 12
7
sin
  12
e) tg + tg . R:
4 3  
cos cos
4 3
Prof Graure Silviu
Colegiul Economic ,,Maria Teiuleanu’’Pitești

cos 3x − cos 5x
Exemplu 2. Aduceți la o forma mai simplă a)
sin 5x − sin 3x
Soluție: Folosim formulele 11+9 și sin(-x)=-sinx
𝐜𝐨𝐬𝟑𝐱−𝐜𝐨𝐬𝟓𝐱 𝟐𝐬𝐢𝐧𝟒𝐱 ∙𝐬𝐢𝐧𝐱 𝐬𝐢𝐧𝟒𝐱 ∙𝐬𝐢𝐧𝐱
= = = −𝐭g4x
𝐬𝐢𝐧𝟓𝐱−𝐬𝐢𝐧𝟑𝐱 𝟐𝐬𝐢𝐧(−𝐱)∙𝐜𝐨𝐬𝟒𝐱 −𝐬𝐢𝐧𝐱∙𝐜𝐨𝐬𝟒𝐱

TEMA 2: Rezolvați după modelul de mai sus:


cos 4  − cos 2 
b) .
sin 2  + sin 4 
sin  + sin 3 
c)
cos  + cos 3 
sin 7x + sin 3x
d)
cos 7x + cos 3x
𝝅
Exemplu 3. Transformați în produs folosind sin0ᵒ=0, cos0ᵒ=1, 𝐭𝐠 = 𝟏
𝟒
    
a) 1 + cos = cos 0 + cos = 2cos cos = 2cos 2 ;
4 4 8 8 8
TEMA 3: Rezolvați după modelul de mai sus: (folosind formulele 11+12)
 
b) 1 − cos ; R = 2sin2
6 12

− sin
 12
c) 1 − tg ; R =
3  
cos cos
4 3
5
sin
 12
d) 1 + tg . R =
6  
cos cos
6 4
Exemplu 3. Transformați în produs folosind folosind formulele 8-12
(10)
a) cos x + cos 2x + cos 3x = ( cos x + cos 3x ) + cos 2x = 2cos 2xcos x + cos 2x = cos 2x(1 + cos x) =
(10)
x
cos 2x(cos 00 + cos x) = 2cos 2 cos 2x
2
(10)
b) cos x + cos 2x + cos 3x + cos 4x = ( cos x + cos 3x ) + ( cos 2x + cos 4x ) = 2cosxcos 2x + 2cosxcos 3x =
(10)
5x x
= 2cos x(cos 2x + cos 3x) = 4cos xcos cos
2 2
TEMA 4: Rezolvați după modelul de mai sus: (folosind formulele 8+11)

c) sin x + sin 3x + sin 9x + sin11x ; R: 4sin 6xcos 4xcox


d) cos x + cos 3x + cos 9x + cos11x ; R: 4cos 6xcos 4xcos x
2 4 6 8
e) cos + cos + cos + cos ; R: 4cos 5 cos 2 cos 
9 9 9 9 9 9 9
Prof Graure Silviu
Colegiul Economic ,,Maria Teiuleanu’’Pitești

TEMA 5: Transformați în produs folosind folosind formulele 8-12


a) sina + sin 3a ; R: 2sin 2acosa
b) cos 3a − cos 5a ; R: −2sin 4asina
c) sin(a + b) − sin(a − b) ; R: 2sinbcosa
d) cos(a − b) + cos(a + b) ; R: 2cosacosb
   
e) sin  + a  + sin  − a  ; R: 2 cos a
4   4 
a+b  a−b
f) cos   + cos   R: 2cos a cos b
 2   2  2 2
sin 2a
g) tg ( a + b ) + tg ( a − b ) . R:
cos(a + b)cos(a − b)
h) cos(x + y + z) + cos(x − y − z) ; R: 2cos x cos(y + z)
i) sin(x − y + z) + sin(x + y + z) ; R: 2sin(x + z)cos y
j) sin(x + y − z) − sin(x + y + z) ; R: −2sin z cos(x + y)
k) 𝐜𝐨𝐬𝟏° + 𝐜𝐨𝐬𝟐° + 𝐜𝐨𝐬𝟑° + ⋯ + 𝐜𝐨𝐬𝟏𝟕𝟕° 𝐜𝐨𝐬𝟏𝟕𝟖° + 𝐜𝐨𝐬𝟏𝟕𝟗° R: 0
Grupăm termenii extremi, de ex. 𝐜𝐨𝐬𝟏 + 𝐜𝐨𝐬𝟏𝟕𝟗 = 𝟐𝒄𝒐𝒔𝟗𝟎 𝒄𝒐𝒔𝟖𝟗° = 𝟎 𝒄𝒐𝒔𝟗𝟎° = 𝟎
° ° °