Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrarea de disertatie se intituleaza: Analiza corelației dintre rentabilitate

și risc în industria farmaceutica, are in structura sa doua capitole, care la randul


lor sunt structurate in mai multe subcapitole, dupa cum urmeaza:

Capitolul 1 – Aspecte teoretice privind rentabilitatea și riscul la nivelul unei


întreprinderi
1.1. Conceptul de rentabilitate
1.2. Măsurarea rentabilității
1.2.1. Indicatorii absoluți ai rentabilității
1.2.2. Indicatorii relativi ai rentabilității
1.2.2.1 Ratele de rentabilitate
1.2.2.2 Ratele de profitabilitate
1.3. Abordarea conceptuală privind riscul
1.3.1. Riscul de exploatare
1.3.2. Riscul financiar

Capitolul 2 – Studiu privind analiza corelației dintre rentabilitate și risc în


sectorul farmaceutic
2.1. Descrierea sectorului
2.2. Principalii indicatori economico-financiari ai sectorului
2.3. Analiza nivelului și dinamicii rentabilității în sectorul farmaceutic
2.4. Evaluarea riscului de exploatare și a riscului financiar
2.5. Analiza corelației dintre rentabilitate și risc în sectorul farmaceutic

Pe lângă cele doua capitole, în structura lucrarii mai intră și introducerea,


precum si cele mai importante concluzii, anexele și bibliografia.

Masurarea rentabilitatii, prezentata in subcapitolul 1.2, se realizeaza prin


analiza indicatorilor absoluti ai rentabilitatii si a indicatorilor relativi ai
rentabilității.

In analiza indicatorilor absoluti ai rentabilitatii, am folosit ca si metode:


Rezultatul din exploatare (Re), Excedentul brut din exploatare (EBE), Rezultatul
total al exercițiului (Rt), Excedentul brut inainte de deducerea dobanzilor si a
impozitului pe profit (EBIT), Excedentul brut inainte de impozite, dobanzi si
deprecieri (EBITDA).
In analiza indicatorilor relativi ai rentabilității, am folosit ca si metode:
Ratele de rentabilitate, care la randul lor au urmatoarele metode: Rata rentabilității
economice (Re), Rata rentabilității financiare (Rf), Rata rentabilității resurselor
consumate (Rrc), Rata rentabilității veniturilor (Rv); dar si ratele de profitabilitate,
ce are urmatoarele metode: Rata marjei brută a profitului, Rata marjei netă a
profitului , Rata marjei brută a profitului din exploatare, Rata marjei brută din
vânzări, Ratei marjei comerciale.

Principalii factori care influenţează riscul economic sau de exploatare sunt


cifra de afaceri, structura cheltuielilor de exploatare, precum şi apropierea dintre
nivelul producţiei efective şi cea corespunzătoare punctului critic. In urma
calulelor efectuate rezulta ca cifra de afaceri efectivă depăşeşte cu peste 20%
pragul de rentabilitate, atunci firma se află într-o situaţie lipsită de riscuri
semnificative sau confortabilă.

Se constată că riscul financiar faţă de riscul de exploatare, ţine seama de


influenţa structurii capitalului, adică de gradul de îndatorare al fiecărei firme.

Pentru evaluarea riscului financiar se pot utiliza, ca şi în cazul riscului de


exploatare, indicatori de poziţie în mărime absolută şi relativă.

Sectorul farmaceutic prezinta un risc scazut atat financiar cat si de


exploatare. Din punctul de vedere al rentabilitatii, sectorul farmaceutic prezinta o
rentabilitate constanta, care este in crestere.
Diagrama Gantt
Operatia Dur Rezer Forta Utilaje Zile lucratoare
ata ve munca
timp
lib. tot. nr. cali nr. tip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

fic.

(x1,x2) 12 0 0 x x x x x x x x x x x x

(x1,x3) 7 0 0 x x x x x x x

(x1,x4) 22 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

(x3,x2) 4 0 0 x x x x

(x2,x4) 6 0 0 x x x x x x

(x2,x5) 7 -2 4 x x x x x x x

(x3,x5) 9 0 6 x x x x x x x x x

(x5,x4) 4 -5 1 x x x x

(x4,x6) 3 0 0 x x x

(x5,x6) 6 -2 -2 x x x x x x