Sunteți pe pagina 1din 22

CURS 2

INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ

MODUL DE REFERIRE AL CELULELOR.


CREAREA FORMULELOR DE CALCUL.

Conf. Dr. Mihaela Moscalu


OBIECTIVE

METODE DE REFERIRE A CELULELOR.


FUNCȚII PENTRU CALCULUL INDICATORILOR STATISTICI DE BAZĂ.
CONTORIZARE, SUMARE, MEDIERE - ÎN FORMĂ SIMPLĂ ȘI FORMA CONDIȚIONATĂ.
FUNCȚA IF()
GENERATOR DE VALORI ALEATOARE
METODE DE REFERIRE A CELULELOR

Metode de referire a celulelor în Microsoft Excel:

1. STILUL DE REFERIRE A1 – ESTE STILUL IMPLICIT

1. Implicit Excel foloseşte stilul A1.


• O celulă este identificată prin elementele coloană respectiv rând, corespunzătoare.

Exemple:
• Celula din coloana A rândul 10 se va referi cu notaţia A10
• Un bloc de date de pe coloana A între rândurile 10 şi 21 A10:A21
• Un bloc de date pe rândul 17 între coloanele D şi F D17:F17
• Toate celulele din coloana H H:H
• Toate celulele din coloanele D până la H D:H
• Toate celulele din rândul 7 7:7
• Toate celulele din rândurile 5 până la 9 5:9
• Blocul de date de la B1 până la C7 B1:C7

Referirea unui bloc de date dintr-o altă foaie de calcul se va face cu


utilizarea prefixului nume _foaie_calcul!
Exemplu: AVERAGE(Sheet3!B1:B24)
METODE DE REFERIRE A CELULELOR

1. STILUL DE REFERIRE A1

Referirea absolută
 Adresarea absolută este definită prin folosirea caracterului special „$” ce poate precede indicatorul de coloană sau
indicatorul de rând (atunci va bloca acea coloană sau acel rând).
 Astfel, prin copierea (mutarea) conţinutului unei celule ce implică referenţiere nu se va mai schimba automat
indicatorul de rând respectiv indicatorul de coloană.
Exemplu: $A$5 - celula A5 este referită absolut (două semne $)
Referirea mixtă
Conține doar un singur semn $ - utilizat doar pentru rând sau doar
pentru coloană.
Exemplu: A$5

Referirea relativă
 Se bazează pe poziţia relativă a celulei argument a funcţiei faţă de celula în care este
scrisă formula de calcul.
 Dacă poziţia celulei care conţine formula se schimbă prin rând sau coloană atunci şi
celulele relative din formulă îşi schimă poziţia în acelaşi mod.
Exemplu: dacă în formula din C1 avem referire la A1, atunci prin aplicarea funcţiei
Autofill, încărcarea rândului următor cu formula de calcul, va face referire la rândul
corespunzător poziției curente încărcate (deci A2).
METODE DE REFERIRE A CELULELOR

1. STILUL DE REFERIRE A1 (continuare)


Referirea 3D
 Este vorba de formulele ce fac apel la referinţe din mai multe foi de calcul.
 Acestea pot să cuprindă blocuri de date pe aceleaşi poziţii din foi diferite de calcul.

Exemplu: Dorim să facem media valorilor din celulele B7 din foile de calcul Sheet1 până la Sheet10
(nu neapărat 10 foi de calcul, doar cele cuprinse intre 1 și 10).
= AVERAGE(Sheet1:Sheet10!B7)

Observaţie:
Dacă se adaugă foi de calcul noi între foile 1 şi 10 din exemplul precedent, atunci media
finală va fi modificată în sensul luării în calcul şi a foilor noi introduse.

Dacă se şterg foi de calcul din domeniu, atunci formula se va actualiza ţinând cont numai
de foile de calcul rămase în domeniu.
FUNCŢII ÎN MICROSOFT EXCEL

O formulă începe cu „=” astfel se va calcula valoarea cerută. Pentru calculul mediei a două valori
vom scrie în celula destinaţie: =(A1+A2)/2 sau folosim funcţia average() astfel: =average(A1:A2)

Biblioteca din Excel conţine o serie de funcţii de calcul matematic, statistic, de lucru cu variabile text,
financiare, inginereşti, logice ce ne ajută în rezolvarea problemelor de tip medical .

MIN(bloc1,bloc2,...bloc30)

MAX(bloc1,bloc2,...bloc30)

AVERAGE(bloc1,bloc2,...bloc30)

GEOMEAN(bloc1,bloc2,...bloc30)

HARMEAN(bloc1,bloc2,...bloc30)

MEDIAN(bloc1,bloc2,...bloc30) Este valoarea de mijloc din cadrul şirului ordonat


FUNCŢII ÎN MICROSOFT EXCEL

CALCULUL MEDIAN(number1, [number2], ...)


MEDIANEI Exemplu de calcul a medianei pentru două seturi de date (un număr par respectiv impar de valori)

Dacă numărul de date este par n=2*k, mediana este media dintre Xk şi Xk-1.
Dacă volumul de date este impar, n=2*k+1, mediana este valoarea lui Xk+1.

A
1 Data (X)
2 1 Mediana este valoarea din mijlocul şirului ordonat (nu contează dacă şirul este ordonat crescător sau descrescător).

3 2

4 3

5 4

6 5

7 6

8 Formula Descriere
9 =MEDIAN(A2:A6) Mediana primelor 5 numere din listă este 3.
10 =MEDIAN(A2:A7) Mediana celor 6 numere este media celor din mijloc adică 3 şi 4 (3.5)
FUNCŢII ÎN MICROSOFT EXCEL

CALCULUL
MODE(bloc1,bloc2,...bloc30)
VALORII
Reprezintă valoarea ce se repetă de cele mai multe ori (valoarea de frecvenţă maximă, cea mai des
MODALE întâlnită valoare).
(Modul sau valoare modală)

A
1 Data
2 5.6
3 4
4 4
5 3
6 2
7 4

8 Formula Descriere
9 =MODE(A2:A7) Modul, sau cea mai des întâlnită valoare este 4, pentru datele prezentate în tabelul alăturat.
FUNCŢII ÎN MICROSOFT EXCEL

CALCULUL
RANK.EQ(număr, bloc date, [ordonare]) , sau
RANGULUI
RANK(număr, bloc date, ordonare)
Returnează poziţia (rangul) din lista ordonată a numărului căutat,
Număr – este numărul de interes.
Bloc de date – blocul de date sursă.
Ordonare – este metoda de ordonare: 0 descendent (implicit), 1 ascendent (sau <>0)
RANK.AVG (nr, bloc date, ordonare)
Returnează media rangurilor pentru numărul ce se repetă;
=RANK.AVG(A3,A2:A6,1)
Rezultatul este 3.5

A
1 Date
2 7
3 4
4 4
5 1
6 2

7 Formula Descriere (Rezultat)


7 =RANK(A3,A2:A6,1) Rangul valorii 4 este 3 (prima valoare 4 se găsește pe poziția a 3-a).
8 =RANK(A2,A2:A6,1) Rangul valorii 7 este 5 (este corect ?... val. 4 se repetă).
FUNCŢII ÎN MICROSOFT EXCEL

CALCULUL SUM(bloc1,bloc2, ..., bloc30)


SUMEI
SUMIF(domeniu, criteriu, [domeniu de sumare])

Domeniu – este grupul de celule care vor fi evaluate prin criteriu.


Criteriu – condiţiile de evaluare a celulelor (ex. 32, "32", ">32", or “activ" ).
Domeniu de sumare – reprezintă celulele ce vor fi sumate dacă criteriul este îndeplinit.

Dacă este omis, atunci domeniul de sumare este identic cu domeniul de evaluare.
Domeniul de sumare este opțional.

A B
1 Valoare intervenţie Comision
2 1000 70
3 2000 140
4 3000 210
5 4000 280
6 Formulă Descriere (rezultat)
7 =SUMIF(A2:A5,">1600",B2:B5) Suma comisioanelor pentru Val. interv. > 1600 (630)
8 =SUMIF(A2:A5,">1600") Suma valorilor intrev. mai mari ca 1600 (9000)
9 =SUMIF(A2:A5,"=3000",B2:B3) Suma comisioanelor pentru Val. interv.=3000(210)
FUNCŢII ÎN MICROSOFT EXCEL

CALCULUL =SUMIF(D2:D9,”omeran”,E2:E9)
SUMEI
Se vor suma cantităţile pentru medicaţie omeran.
Rezultatul va fi: 3+5+3+5=16
Caractere speciale: *, ?
* – oricâte caractere,
? – doar un singur caracter.
=SUMIF(D2:D9,”*omeran*”,E2:E9)
Rezultatul va fi: 3+5+3+4+5=20
Se caută cuvântul omeran în cadrul textului – indiferent de poziție.

D E Sumarea valorilor dintr-un domeniu folosind mai multe criterii de selecție.


1 Medicaţie Cantitate SUMIFS(domeniu de sumare, domeniu1,criteriu1, [domeniu2, criteriu2],…)
2 omeran 3
Parantezele pătrate arată caracterul opțional al condiției.
3 ercefuril 5
4 omeran 5  Pentru a selecta o valoare trebuie ca toate criteriile să fie îndeplinite – este operația de tip
conjuncție (și logic).
5 omeran 3  Forma minimă conține cel puțin o pereche domeniu-criteriu de selecție, pe lângă domeniul de
6 Fasconal, omeran, antibiotic2 4 sumare.
 Domeniile de sumare și cele ce definesc criteriul de selecție trebuie să aibă aceeași
7 aspirină 3 dimensiune.
8 aspirină 3  Se pot folosi caracterele speciale (metacaractere) * și ? pentru crearea de filtre.
 Numărul total de criterii de selecție este 127.
9 omeran 5
FUNCŢII ÎN MICROSOFT EXCEL

CONTORIZARE COUNT(bloc1, bloc2, ...bloc30) – contorizează (numără) celulele ce conţin valori numerice.

COUNTA(bloc1, bloc2, ...bloc30) – contorizează (numără) celulele ce conţin date, deci nu sunt vide.

A
1 Data
2 Sales
3 12/8/2008
4
5 19
6 22.24
7 TRUE
8 #DIV/0!
9 Formula Descriere (Rezultat)
10 =COUNT(A2:A8) Numărul de celule ce conţin date numerice (răspuns: 3)
11 =COUNT(A5:A8) Numărul de celule ce conţin date numerice din ultimele 4 rânduri (2)
12 =COUNTA(A1:A7,2) Numărul de celule ce conţin date + 1 (valoarea 2 este contorizată) (7)
13 =COUNTA(A1:A7) Numărul de celule ce conţin date (6)
FUNCŢII ÎN MICROSOFT EXCEL

CONTORIZARE COUNTIF(domeniu,criteriu)  criteriu este de formă text.

Formula COUNTIF() poate fi înlocuită cu SUMIF() pe o coloană încărcată cu valoarea 1 iar coloana condiție
rămasă neschimbată.
Caractere speciale : *, ? – foarte utile în căutarea cuvintelor într-un bloc tip text.

A B
1 Tip Numar
2 Omeran 32
3 Fasconal 54
4 Ercefuril 75
5 Omeran 86
6 Formula Descriere (rezultat)
7 =COUNTIF(A2:A5,“Omeran") Numărul de celule ce conţin cuvântul “Omeran” (2)

8 =COUNTIF(A2:A5,A4) Nr. de celule ce conţin cuvânrul “Ercefuril” (1)

9 =COUNTIF(A2:A5,A3)+COUNTIF(A2:A5,A2) Nr. de celule ce conţin “Fasconal” + nr.cel. “Omeran” (3)


10 =COUNTIF(B2:B5,">55") Nr.cel. din coloana B ce au valori mai mari de 55 (2)
11 =COUNTIF(B2:B5,"<>"&B4) Nr.cel. din coloana B ce au valori diferite de B4=75 (3)
12 =COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85") Diferenţa dintre două contorizări (3)
FUNCŢII ÎN MICROSOFT EXCEL

CONTORIZARE COUNTIFS(domeniu1, criteriu1, [domeniu2, criteriu2]…) ,

Pentru a selecta o valoare trebuie ca toate criteriile să fie îndeplinite – este operația de tip conjuncție (și logic).
Forma minimă conține cel puțin prima pereche domeniu-criteriu de selecție.
Numărul maxim de perechi este 127.
Domeniile trebuie să aibă aceeași dimensiune.
Se pot folosi caracterele speciale * și ? Pentru crearea de filtre.

Criteriu este de formă text: “>27” ; “=30” ; “<>50”; “fasconal” ; “laparoscopie”


FUNCŢII ÎN MICROSOFT EXCEL

CALCULUL AVERAGE(bloc1,bloc2, ..., bloc30)


MEDIEI
AVERAGEIF(domeniu, criteriu, [domeniu de calcul a mediei])

Domeniu – este grupul de celule care vor fi evaluate prin criteriu.


Criteriu – condiţiile de evaluare a celulelor (ex. 32, "32", ">32", or “activ").
Domeniu de mediere – reprezintă celulele ce vor fi mediate dacă criteriul este îndeplinit.
Dacă este omis atunci domeniul de mediere este identic cu domeniul de evaluare.
FUNCŢII ÎN MICROSOFT EXCEL

CALCULUL Calculul mediei valorilor folosind mai multe criterii de selecție.


MEDIEI
AVERAGEIFS(domeniu mediere, domeniu1, criteriu1, [domeniu2, criteriu2], ...)

Dacă prin selecție nu avem celule de mediat sau avem doar text atunci rezultatul este: #DIV/0!

Domeniile trebuie să aibă aceeași dimensiune.


FUNCŢII ÎN MICROSOFT EXCEL

TEST LOGIC IF(test logic, valoare pt. test adevarat, valoare pt. test fals)

=IF(B4>=5,"Admis", "Respins")

B C A B C D
1 Nota Evaluare 1 calificative Nota Evaluare Evaluare calificativ
2 9 Admis 2 9-10 F.Bine 9 Admis F. Bine
3 5 Admis 3 7-8 Bine 5 Admis Suficient
4 3 Respins 4 5-6 Suficient 3 Respins Insuficient
5 8 Admis 5 < 5 Insuficient 8 Admis Bine
6 5 Admis 6 5 Admis Suficient
7 6 Admis 7 6 Admis Suficient
8 9 Admis 8 9 Admis F. Bine
9 7 Admis 9 7 Admis Bine
10 10 Admis 10 10 Admis F. Bine
11 4 Respins 11 4 Respins Insuficient
12 5 Admis 12 5 Admis Suficient
13 8 Admis 13 8 Admis Bine

Imbricare – comanda IF poate conține ca argument un alt IF, astfel =IF(B6>=9,"F. Bine", IF(B6>=7,
condițiile logice pot prezenta forme cu un grad ridicat de complexitate. "Bine",IF(B6>=5, "Suficient", "Insuficient")))
FUNCŢII ÎN MICROSOFT EXCEL

2 B C D

GFR-level (Clearance-ul de Creatinina ) GFR=Glomerular filtration rate


3 normal ≥ 90 ml/min/1.73m2
4 <15 Insuficienta renala terminala
5
6 stadii ClCr Stadiu
7 ≥90 normal 53 St2
8 60-89 St1 89 St1
9 30-59 St2 81 St1
10 15-29 St3 29 St3
11 <15 IRT 75 St1
12 90 Normal
13 112 Normal
14 5 IRT
15 83 St1
16 64 St1
17 100 Normal
18 19 St3
19 104 Normal =IF(C9>=90, "Normal", IF(C9>=60, "St1", IF(C9>=30, "St2", IF(C9>15,"St3","IRT"))))
FUNCŢII ÎN MICROSOFT EXCEL

GENERARE RAND( ) – generează aleator un număr real cuprins în domeniul [0,1). Distribuția este de tip uniform,
VALORI constantă pentru fiecare valoare.
RANDBETWEEN(min, max) – generează aleator un număr întreg între limitele prezente, inclusiv limitele.

Note
9.61 =RAND()*6+4
9.82
RAND()*(b-a)+a
7.66
0 1
4.71
7.51
7.16 a b
5.59
5.60
Exemplu: valori între 4 și 10.
8.07
5.32 Edit+Copy
9.38 Edit+Paste Special + Value !!!
8.70
OBSERVAȚIE – RANDBETWEEN poate fi folosită pentru generare de numere neîntregi:
9.72 Generare de note cu 2 zecimale între 4.00 și 10.00:
RANDBETWEEN(400,1000)/100
EXCEL

Vom genera date prin metoda aleatorie pentru definirea temperaturii:


Considerăm domeniul de lucru: 36.4 – 38.2
pacient1 36.4291547
Calculăm amplitudinea: A=38.2-36.4=1.8
pacient2 37.592497
Formula devine: RAND()*1.8+36.4
pacient3 37.269398
pacient4 36.8512736
pacient5 37.1714804
pacient6 36.5275049
pacient7 38.1098732
pacient8 37.5145279
pacient9 36.7973714
pacient10 37.292335
pacient11 36.5412739
pacient12 37.4885573
pacient13 37.2552864
pacient14 37.1945728
EXCEL

Putem folosi generatorul de numere aleatoare pentru a extrage la întâmplare date dintr-o populaţie.

METODĂ:
1 – Se generează valori aleatoare pentru fiecare rând din tabelul sursă.
2 – Se ordonează tabelul după noua coloană creată (astfel se imprimă efectul aleatoriu asupra datelor din tabel).
3 – Se extrag primele n valori necesare studiului (din totalul de N).

Tabel final ordonat după coloana Aleator


Nume Aleator Nume Aleator
pacient1 0.25014443 pacient9 0.102331009
pacient2 0.705064835 pacient7 0.198716129
pacient3 0.984345042 pacient14 0.206960013
pacient4 0.432758962 pacient5 0.214328291
pacient5 0.214328291 pacient13 0.217788009
pacient6 0.682210677 pacient1 0.25014443
pacient7 0.198716129 pacient10 0.270144243
pacient8 0.641963973 pacient4 0.432758962
pacient9 0.102331009 pacient8 0.641963973
pacient10 0.270144243 pacient6 0.682210677
pacient11 0.70620265 pacient2 0.705064835
pacient12 0.840126176 pacient11 0.70620265
pacient13 0.217788009 pacient12 0.840126176
pacient14 0.206960013 pacient3 0.984345042
Întrebari

Discuţii