Sunteți pe pagina 1din 6

Teme proiecte Access

Tema 1 Se considera baza de date cu studenti formata din urmatoarele tabele: Student,
Tema 2 Se considera baza de date cu cartile dintr-o biblioteca formata din urmatoarele
Tema 3 Se considera baza de date cu angajati formata din urmatoarele tabele: Angajat,
Tema 4 Se considera baza de date cu abonati formata din urmatoarele tabele: Abonat, A
Tema 5 Se considera baza de date cu produse formata din urmatoarele tabele: Produs, D
Tema 6 Se considera baza de date cu fotbalisti formata din urmatoarele tabele: Fotbalis
Tema 7 Se considera baza de date cu divizii de fotbal formata din urmatoarele tabele: D
Tema 8 Se considera baza de date cu zborurile dintr-un aeroport formata din urmatoare
Tema 9 Se considera baza de date cu informatii despre salariile angajatiilor dintr-o secti
Tema 10 Se considera baza de date cu studenti dintr-un camin formata din urmatoarele t
Tema 11 Se considera baza de date cu orarul dintr-o facultate formata din urmatoarele ta
Tema 12 Se considera baza de date cu abonatii romtelecom formata din urmatoarele tab
Tema 13 Se considera baza de date cu clientii unui service de calculatoare formata din ur
Tema 14 Se considera baza de date cu locatarii unei asociatii formata din urmatoarele tab
Tema 15 Se considera baza de date cu informatii despre cursurile profesorilor dintr-o sec
Tema 16 Se considera baza de date cu, cartile dintr-o biblioteca formata din urmatoarele
Tema 17 Se considera baza de date cu pacientii dintr-un spital formata din urmatoarele t
Tema 18 Se considera baza de date cu divizii de fotbal formata din urmatoarele tabele: D
Tema 19 Se considera baza de date cu zborurile dintr-un aeroport formata din urmatoare
Tema 20 Se considera baza de date cu abonatii RDS/RCS formata din urmatoarele tabele:

Cerinte proiect:
1. Sa se introducă minim 15 inregistrari in fiecare tabel al bazei de date.
2. Sa se creeze interogari pentru afisarea, stergerea datelor din fiecare tabel.
3. Sa se creeze cate un formular de introducere a datelor pentru fiecare tabel.
4. Sa se creeze o interfata pentru baza de date(un formular).
n urmatoarele tabele: Student, Adresa si Note. Tabelul Student contine urmatoarele campuri: Nr_Leg, Nume, Prenume, Sex
teca formata din urmatoarele tabele: Carte, Domeniu si Imprumuturi. Tabelul Carte contine urmatoarele campuri: Nr_Inreg
n urmatoarele tabele: Angajat, Adresa si Sectie. Tabelul Angajat contine urmatoarele campuri: Nr_Leg, Nume, Prenume, Sex
urmatoarele tabele: Abonat, Adresa si Factura. Tabelul Abonat contine urmatoarele campuri: CNP, Nume, Prenume, Sex. T
n urmatoarele tabele: Produs, Detalii_Produs si Unitate_Masura. Tabelul Produs contine urmatoarele campuri: Id_Produs, D
n urmatoarele tabele: Fotbalist, Pozitie si Echipa. Tabelul Fotbalist contine urmatoarele campuri: CNP, Nume, Prenume, Dat
mata din urmatoarele tabele: Divizie, Clasament si Echipa. Tabelul Divizie contine urmatoarele campuri: Id_Divizie, Descriere
eroport formata din urmatoarele tabele: Avion, Ruta si Echipaj. Tabelul Avion contine urmatoarele campuri: Id_Avion, Nr_Lo
lariile angajatiilor dintr-o sectie, formata din tabelele: Salariat, Sectie, Salariu. Tabela Salariat contine campurile: Nr_Leg, Nu
min formata din urmatoarele tabele: Student, Facultate si Camin. Tabelul Student contine urmatoarele campuri: Nr_Leg, Nu
ate formata din urmatoarele tabele: Materie, Sali si Orar. Tabelul Materie contine urmatoarele campuri: Id_Materie, Denum
m formata din urmatoarele tabele: Abonat, Adresa si Telefon. Tabelul Abonat contine urmatoarele campuri: CNP, Nume, Pre
de calculatoare formata din urmatoarele tabele: Client, Calculator si Defect. Tabelul Client contine urmatoarele campuri: CN
tii formata din urmatoarele tabele: Proprietar, Bloc si Asociatie. Tabelul Locatar contine urmatoarele campuri: CNP, Nume,
ursurile profesorilor dintr-o sectie formata din urmatoarele tabele: Curs, Profesor si Sectie. Tabelul Curs contine urmatoarele
oteca formata din urmatoarele tabele: Carte, Domeniu si Imprumuturi. Tabelul Carte contine urmatoarele campuri: Nr_Inre
pital formata din urmatoarele tabele: Pacient, Salon si Medic. Tabelul Pacient contine urmatoarele campuri: CNP, Nume, Pre
mata din urmatoarele tabele: Divizie, Clasament si Echipa. Tabelul Divizie contine urmatoarele campuri: Id_Divizie, Descriere
eroport formata din urmatoarele tabele: Avion, Ruta si Echipaj. Tabelul Avion contine urmatoarele campuri: Id_Avion, Nr_Lo
rmata din urmatoarele tabele: Abonat, Adresa si Telefon. Tabelul Abonat contine urmatoarele campuri: CNP, Nume, Prenu
eg, Nume, Prenume, Sex, CNP. Tabelul Adresa contine campurile: Id_Adresa, CNP, Localitate, Strada, Judet. Tabelul Note con
oarele campuri: Nr_Inreg, Autor, Titlu, An_aparitie, Editura, Id_Domeniu. Tabelul Domeniu contine campurile: Id_Domeniu,
eg, Nume, Prenume, Sex, CNP, Id_Sectie. Tabelul Adresa contine campurile: Id_Adresa, CNP, Localitate, Strada, Judet. Tabelu
Nume, Prenume, Sex. Tabelul Adresa contine campurile: Id_Adresa, CNP, Localitate, Strada, Judet. Tabelul Factura contine
le campuri: Id_Produs, Denumire, Firma_Producatoare. Tabelul Detalii_Produs contine campurile: Id_Detaliu, Id_Produs, Da
NP, Nume, Prenume, Data_Nastere, Id_pozitie, Id_Echipa. Tabelul Pozitie contine campurile: Id_Pozitie, Descriere_Pozitie, L
uri: Id_Divizie, Descriere, Nr_Echipe. Tabelul Clasament contine campurile: Id_Clasament, Id_Divizie, Pozitie_Clasament. Ta
campuri: Id_Avion, Nr_Locuri, Detalii, Producator, Id_Ruta. Tabelul Ruta contine campurile: Id_Ruta, Data_Plecare, Data_So
ne campurile: Nr_Leg, Nume, Prenume, CNP, Id_Sectie, Id_Salariu. Tabelul Salariu contine campurile: Id_Salariu, Suma, Vech
rele campuri: Nr_Leg, Nume, Prenume, Sex, CNP, Adresa, Id_Camin, Id_Facultate. Tabelul Camin contine campurile: Id_Cam
puri: Id_Materie, Denumire, Profesor, Asistent, Nr_Ore_Curs, Nr_Ore_Lab. Tabelul Sali contine campurile: Id_Sala, Denumi
ampuri: CNP, Nume, Prenume, Sex, CI. Tabelul Adresa contine campurile: Id_Adresa, CNP, Localitate, Strada, Judet. Tabelul
urmatoarele campuri: CNP, Nume, Prenume, Adresa, Telefon. Tabelul Calculator contine campurile: Id_Calculator, Descriere
e campuri: CNP, Nume, Prenume, Telefon, Nr_Persoane, Id_Ap. Tabelul Bloc contine campurile: Id_Ap, Bloc, Scara, Ap, Nr_C
Curs contine urmatoarele campuri: Id_Curs, Denumire, Nr_Pagini, Id_Sectie, CNP_Profesor. Tabelul Profesor contine campu
oarele campuri: Nr_Inreg, Autor, Titlu, An_aparitie, Editura, Id_Domeniu. Tabelul Domeniu contine campurile: Id_Domeniu,
ampuri: CNP, Nume, Prenume, Sex, CNP, Adresa, Data_Internarii, Id_Salon, Id_Medic. Tabelul Salon contine campurile: Id_S
uri: Id_Divizie, Descriere, Nr_Echipe. Tabelul Clasament contine campurile: Id_Clasament, Id_Divizie, Pozitie_Clasament. Ta
campuri: Id_Avion, Nr_Locuri, Detalii, Producator, Id_Ruta. Tabelul Ruta contine campurile: Id_Ruta, Data_Plecare, Data_So
puri: CNP, Nume, Prenume, Sex, CI. Tabelul Adresa contine campurile: Id_Adresa, CNP, Localitate, Strada, Judet. Tabelul Tel
, Judet. Tabelul Note contine campurile: CNP, Materie, Data, Nota
ampurile: Id_Domeniu, Descriere. Tabelul Imprumuturi contine campurile: Nr_Inreg, Nume, Data_Imprumut, Data_Returna
ate, Strada, Judet. Tabelul Sectie contine campurile: Id_Sectie, Denumire, Sef_Sectie
Tabelul Factura contine campurile: Nr_Factura, Data, CNP, Suma
d_Detaliu, Id_Produs, Data_Fabricatie, Data_Expirare, Id_UM, Pret. Tabelul UM contine campurile: Id_UM, Descriere
itie, Descriere_Pozitie, Laterala. Tabelul Echipa contine campurile: Id_Echipa, Denumire, Adresa, Patron
e, Pozitie_Clasament. Tabelul Echipa contine campurile: Id_Echipa, Denumire, Adresa, Id_Clasament, Nr_Puncte
, Data_Plecare, Data_Sosire, Ruta. Tabelul Echipaj contine campurile: CNP, Nume, Id_Avion, Adresa, Calificare
: Id_Salariu, Suma, Vechime, Detaliu. Tabelul Sectie contine campurile: Id_Sectie, Denumire, Sef_sectie, Profil
ntine campurile: Id_Camin, Nr_Locuri, Adresa, Reprezentant. Tabelul Facultate contine campurile: Id_Facultate, Denumire, P
mpurile: Id_Sala, Denumire, Nr_Locuri, Responsabil. Tabelul Orar contine campurile: Ora_Inceput, Ora_Sfarsit, Id_Materie, Id
e, Strada, Judet. Tabelul Telefon contine campurile: Nr_Telefon, CNP_Abonat, Id_Adresa, Cuplaj
Id_Calculator, Descriere, Memorie, Procesor, CNP_Proprietar. Tabelul Defect contine campurile: Id_Defect, Id_Calculator, D
Ap, Bloc, Scara, Ap, Nr_Camere, Id_Asociatie. Tabelul Asociatie contine campurile: Id_Asociatie, Denumire, Administrator, A
Profesor contine campurile: CNP, Nume, Prenume, Adresa, Grad_Didactic. Tabelul Sectie contine campurile: Id_Sectie, Denu
campurile: Id_Domeniu, Descriere. Tabelul Imprumuturi contine campurile: Nr_Inreg, Nume, Data_Imprumut, Data_Return
contine campurile: Id_Salon, Denumire, Nr_Paturi, Sef_Salon. Tabelul Medic contine campurile: Id_Medic, Nume, Functie,
e, Pozitie_Clasament. Tabelul Echipa contine campurile: Id_Echipa, Denumire, Adresa, Id_Clasament, Nr_Puncte
, Data_Plecare, Data_Sosire, Ruta. Tabelul Echipaj contine campurile: CNP, Nume, Id_Avion, Adresa, Calificare
trada, Judet. Tabelul Telefon contine campurile: Nr_Telefon, CNP_Abonat, Id_Adresa, Cuplaj
mprumut, Data_Returnat, Adresa

Id_UM, Descriere

t, Nr_Puncte
Calificare
ctie, Profil
d_Facultate, Denumire, Profil, Adresa, Decan
ra_Sfarsit, Id_Materie, Id_Sala

_Defect, Id_Calculator, Descriere, Pret_Reparatie


numire, Administrator, Adresa
mpurile: Id_Sectie, Denumire, Departament, Nr_Studenti
Imprumut, Data_Returnat, Adresa
_Medic, Nume, Functie, Specializare
t, Nr_Puncte
Calificare
NR NUMELE SI PRENUMELE TEMA
1 Baraitaru Viorica Tema 1
2 Bucioaga V.Ionut-Cristian Tema 2
3 Cebuc J.Alexandra-Georgiana Tema 3
4 Cebuc S.Adriana-Camelia Tema 4
5 Ciocan Valeriu Tema 5
6 Ciuca P.Cristina-StefaniA Tema 6
7 Enache Andreea Tema 7
8 Enache L.Florin Tema 8
9 Ilie Ana Maria Tema 9
10 Iliescu L.Denis-Andrei Tema 10
11 Iliescu M.Mihai-Catalin Tema 11
12 Mandas P.Gabriel Tema 12
13 Manicea M.Gheorghita-Loredana Tema 13
14 Mocanu V.Florina-Valeria Tema 14
15 Moraru M.Ionela Tema 15
16 Murgu M.Silvia-Petruta Tema 16
17 Niculescu L.Miruna-Luciana Tema 17
18 Pita F.Alina-Marina Tema 18
19 Popescu Nicoleta Tema 19
20 Postescu C.Andrei-Ionut Tema 20
21 Riza Horia Iliuta Tema 1
22 Schiopu V.ValentinA-Ionela Tema 2
23 Stanica F.Mihai-Ovidiu Tema 3
24 Stoian Lizeta Tema 4
25 Trofin V.Maria-Rebeca Tema 5
26 Tutescu N.Maria-Georgeta Tema 6
27 Virban I.Petrisor-Adrian Tema 7
28 Brulea Oana Tema 8
29 Dheir Andreea Tema 9
30 Nicu Razvan Tema 10
31 Nuta Andra Tema 11
32 Sanda Maria Tema 12
33 Vaduva Adrian Tema 13
34 Mieila Andreea Tema 14
35 Radulescu Cristian Tema 15