Sunteți pe pagina 1din 6

desigilarea ceasurilor

Art. 32. – a) După perioada de timp alocată desfăşurării concursului sau mai devreme (dată
stabilită de organizatori), columbofilul, având în posesie ceasul constatator mecanic sau
electronic unde a introdus clemele de concurs sau a înregistrat sosirile, se va deplasa la ora şi
centrul stabilit de organizator pentru desigilare. Şi ceilalţi columbofili cu ceasuri defecte, oprite,
fară cleme etc., trebuie să fie prezenti. La concursurile categoriilor Viteza, Demifond (sau Mare
Demifond), se pot desigila ceasurile si în prima zi de concurs.
b) Locul de desigilare poate fi în unul sau mai multe centre dar cu respectarea obligatorie a
prezentei a unui numar de minim 15 columbofili si minim 15 ceasuri la toate concursurile.
Centrele de desigilare se stabilesc de organizatori şi centrele de îmbarcare şi vor avea numit un
responsabil de centru şi un tehnic care se va ocupa de dosarul concursului. Nominalizarea
persoanelor responsabile pe centre se face la începutul sezonului.
c) Dacă, din diverse motive un columbofil nu se prezintă cu ceasul la ora controlului final, ceasul
respectiv, sigilat sau chiar cu sigiliul rupt, defect, oprit va fi adus obligatoriu la locul si data
clemării porumbeilor în concursul următor când îl va prezenta comisiei tehnic – sportive spre
verificare. După ultimul concurs ceasul si banda vor fi aduse la prima întâlnire la Asociatie.
Banda ceasului va fi atasată fisei de cronometrare corespunzătoare (a concursului anterior). In
caz contrar se anuleaza rezultatele anului respectiv la columbofilul in cauza.
d). Împuternicitul centrului, la finalul desigilării, va ridica toate actele şi le va trimite, în cel
târziu trei zile, comisiei tehnic-spotive a Asociaţiei organizatoare şi de aici clasificatorului pentru
întocmirea clasamentului concursului.
Art. 33. – Comisia tehnic – sportivă a Asociatiei organizatoare sau (într-un alt centru a
Asociaţiei, însărcinată cu desigilarea), va verifica, pe rând, fiecare ceas, integritatea lui, prezenţa
sigiliului. Excepţie fac ceasurile electronice computerizate. Fiecare ceas verificat este consemnat
în procesul verbal de desigilare. Toate aceste operaţii se fac înainte de ora stabilită pentru
controlul final.
Art. 34. a) O persoană desemnată dinainte, având un ceas de precizie (posibil ceasul atomic al
sistemelor de îmbarcare elctronice) anunţă, cu voce tare, ora exactă a controlului final, moment
în care fiecare columbofil manevrează mecanismul ceasului- cheie, parghie, marcand astfel
controlul final. Apoi, după un interval de timp ce poate fi de la 1 minut la 10 minute, stabilit de
organizatori se face, de către toţi columbofilii al doilea marcaj de control final. Numai după
această a doua marcare se trage banda la geamul vizor. Nu se trage banda la ceasurile Junior sau
Benzing Paloma, Benzing CC, în schimb la ceasurile Heirman, Pllaschaert mai este nevoie de
incă un marcaj “bătaie, pontare” (al 3-lea).
b) După marcajele finale, fiecare columbofil primeste fişa de cronometrare colectivă a
porumbeilor proprii şi asteaptă, în continuare desigilarea ceasului.
Art. 35. – Urmează desigilarea propriu-zisă care se face public de către comisiile tehnic sportive
întocmite în acest sens. Comisia este formată din minimum trei persoane. La masa de lucru
columbofilul prezintă ceasul sigilat si fisa de cronometrare colectivă. El va sta aproape,
supraveghind în liniste, operaţiile de scoatere a clemelor din ceas si consemnarea acestora în fisa
de cronometrare. Un membru al comisiei rupe sigiliul ceasului, îl deschide si în functie de
modelul ceasului, extrage cu atentie mai întâi discul cu cleme iar apoi banda de hârtie imprimată.

Dacă se rupe banda in timpul manipulării ei de către comisia de desigilare, se va face un proces-
verbal în acest sens iar banda va fi luată in considerare.
Are loc acum o primă verificare a benzii de ceas făcută de al doilea membru al comisiei care va
urmări:
- însemnările şi stampilele de la incepul benzii;
- consemnarea numelui şi prenumelui columbofilului sau a columbofililor care au marcat în
ceasul respectiv,
– perforarea de control iniţial care trebuie să fie înainte de marcajul de control iniţial;
- marcajele să fie vizibile, – zi, ore, minute, secunde (cadranele ce exprimă acest lucru);
- marcajele de control final (minimum două);
- perforarea benzii în momentul deschiderii ceasului, unică, obligatoriu în al doilea marcaj final
sau după acesta;
Apoi va citi cu atenţie primul control final – abaterea de la ora exactă, în plus sau în minus
trebuie să fie mai mică de 3 minute în 24 ore de functionare a ceasului.
In timpul al doilea se va face o verificare simultană, încrucisată a marcajelor de pe bandă,
numărul si ordinea acestora cu ordinea clemelor aflate în cusete pe circumferinta discului
(mobilizat din ceas sau rămas în ceas pe o latură a acestuia-după modelul ceasului). Ceasurile
fără capac la disc sau fară clapete la cusete, prevăzute de fabricant, trebuie să contină clemele de
cauciuc în micile tuburi cu deschiderea in jos. Unei cleme trebuie să-i corespundă obligatoriu o
marcare pe bandă. A se regla ceasurile Junior in acest sens.
În al treilea timp lucrează toţi membrii comisiei:
1. Primul extrage, numai în ordine (de la prima clemă la ultima) si citeste seriile clemei,
2. Al doilea notează, scrie pe bandă, dar în afara cadranelor sau datei imprimate, în ordinea
marcărilor pe bandă (1,2,3 etc.), ziua, ora, minutul si secunda marcării porumbelului, seriile
(mare si mică) a clemei corespunzătoare si prin dictare sau citire de pe fisă, trece si seria inelului
matricol al porumbelului sosit (nu va mai scrie coordonatele sosirii la ceasurile care fac deja
acest lucru – exemplu: Junior sau Benzing Paloma); dacă în ceas au marcat mai multi
columbofili va consemna si numele si prenumele proprietarului porumbelului;
3. Un al treilea membru notează pe fisa de cronometrare în dreptul porumbelului: ziua, ora,
minutul si secunda sosirii si numerotarea ordinii scoaterii din ceas, în lateral dreapta (1,2,3 etc.)
Se procedează astfel pentru toate clemele introduse în ceas sau dacă organizatorii, de comun
acord cu columbofilii si clasificatorul, au decis sistarea extragerii clemelor dupa o anumită ora
(au sosit cca. 25-30% din porumbei) se respectă această hotărâre. Marcajele care nu au clemă
corespondentă se anulează, se barează – scriind “Anulat’ si numele, prenumele si semnătura
membrului comisiei.
De asemenea, la sfarsitul benzii se va scrie ora primului control final, care, va fi trecută si pe fisa
colectivă de cronometrare (stanga sus) si corectia totală de timp în secunde cu semnul + (plus)
sau – (minus). Apoi în afara celui de al doilea marcaj se trece obligatoriu de către fiecare
membru al comisiei de desigilare numele, prenumele si semnătura proprie. De asemenea,
membrii comisiei de desigilare vor semna si în partea de jos a fisei de cronometrare, în locul
rezervat acestui lucru. În final banda de ceas pliată gen “armonică” se prinde cu o agrafă de fisa
de cronometrare colectivă proprie si se înaintează comisiei tehnic-sportive care va aplica
stampila, în afara marcărilor de crontrol final.
Comisia de desigilare, obligatoriu, va bara, anula rândul porumbeilor nemarcati, neconstatati,
nesositi la ceas. Ceasurile electronice computerizate au un regim special la desigilare dar listarea
sosirii porumbeilor trebuie facuta concomitent cu desigilarea ceasurilor mecanice.
Art. 36. – După terminarea desigilării tuturor ceasurilor si listarii sosirilor din ceasurile
electronice, benzile si fisele acestora ca si benzile ceasurilor anulate cu fisele corespunzătoare si
celelalte fise fară nici o adnotare precum si listingurile de sosire in ceasurile electronice,
împreună cu procesul verbal de lansare, diagrama masinii, procesul verbal de sigilare, procesul
sau procesele verbale de pornire a ceasurilor, procesul sau procesele verbale de desigilare,
certificatul sanitar-veterinar (pentru concursurile din străinătate) si alte procese verbale intocmite
la concursul respectiv (derogari de la planul de zbor aprobate de presedintele CNS, control la
volieră, rupere de benzi, sesizări, abateri si sanctiuni etc.) vor constitui cuprinsul dosarului care
va merge la clasificator pentru întocmirea clasamentelor – a porumbeilor si a columbofililor.

Capitolul XI
Corectiile de timp a ceasurilor

Art. 37. — Avansurile sau întârzierea ceasurilor de cronometrare fată de ora oficială se
calculează astfel: – se stabilesc diferentele de timp, în secunde, pentru avansurile sau rămânerea
în urmă a ceasurilor între ora oficială si ora controlului final marcat. Aceste diferente reprezintă
corectia totală (Ct) pentru fiecare cronometru; – se calculează corectia pentru o oră (Co)
impărtind corectia totală la numărul intreg de ore de functionare a ceasului, mai precis dintre
controlul final si cel initial (N) Co = Ct/N
- se calculează corectia initială (Ci) pana la ora marcării primului porumbel sosit în concurs, Ci
=Co x Np, in care Np este numărul intreg de ore de la pornirea ceasului până la inregistrarea
primului porumbel.
- în funcţie de durata aproximativă între marcările primului porumbel şi de mărimea corecţiei
pentru o oră, o jumătate sau un sfert de oră, se aplică corecţia definitivă (Cd) tuturor porumbeilor
marcaţi în ceasul respectiv. Corecţia definitivă, pentru fiecare porumbel, va apărea atât în fişele
de cronometrare cât si într-o coloană a clasamentului porumbeilor.

Capitolul XII
Clasamentele concursului

Art. 38. a) Clasamentele concursului, a porumbeilor si cel al columbofililor, se intocmesc,


folosind Programul Naţional de Clasamente după cum urmează:
- clasamentele la categoria Viteză, Demifond (sau Mare Demifond) pot fi: clasamente generale
(la nivel de organizatori), clasamente pe judet si clasamente pe centre de imbarcare daca se
intrunesc conditiile art.3 pct.1 (minimum 20 columbofili si 250 porumbei) şi minim 20 de
columbofili şi 20 de ceasuri prezenţi la desigilare.
- clasamentele la categoria Fond (sau Mare Fond) pot fi: clasamente generale (la nivel de
organizatori), clasamente pe judeţ şi clasamente pe centre de îmbarcare daca se intrunesc
conditiile art.3 pct.2 (minimum 40 columbofili si 250 porumbei).
- clasamentele la categoria Maraton pot fi: clasamente generale (la nivel de organizatori),
clasamente pe judet si clasamente pe centre de îmbarcare daca se întrunesc conditiile art.3 pct.3
(minimum 50 columbofili şi 250 porumbei).
b) Ca date generale, iniţiale de lucru clasificatorul are nevoie de: ora exactă pornire ceasuri,
timpul de la pornire până la lansare, ora exactă control final, timp de functionare cceasuri, număr
zile de concurs, durata unei zile de concurs, totalul porumbeilor angajati, numar porumbei clasati
(maximum 20 % din cei angajati la concurs), număr columbofili participanti.
Crescătorii care concureaza cu alte Asociaţii judetene decat ce-a din care fac parte participa la
concursuri cu coduri ale respectivei Asociaţii si automat sunt centralizaţi in campionatul
respectivei Asociaţii. Datorita faptului ca unii crescatori pot opta sa concureze la concursurile de
Viteza, Demifond (sau Mare Demifond) cu o Asociatie, Fond (sau Mare Fond) cu alta Asociatie
si Maraton in alta parte, exista riscul in astfel de cazuri sa se piarda anumite categorii (general si
as crescatori) datorita schimbarii codului din Programul de clasamente de la o Asociatie
judeteana la alta.
d) Ca date particulare fiecărui porumbel: pozitia sa în fisa de cronometrare colectivă (echipa
primilor 5 porumbei, pentru clasamentul columbofililor), seria inelului matricol, contingent, sex,
ziua, ora, minutul si secunda sosirii scrisă în fisă în dreptul păsării respective.
Art. 39. a) Clasamentul porumbeilor se întocmeste în ordinea descrescândă a vitezelor medii
(metri/minut) calculate cu două zecimale si pentru maximum 20% (douăzeci) din totalul
porumbeilor angajati la concurs.
b) Numarul de porumbei luati in calcul pentru clasamentul unui concurs va fi numarul total al
porumbeilor cumulat din fisele de imbarcare al columbofililor participanti la acel concurs.
c) Punctajul penalizat al unui porumbel in clasamentul national se calculează după formula cu
două zecimale si anume: (Lp x 1000 / Np)x((1-Ncc/Ncp)+1) în care Lp este locul porumbelului
în clasament, Np numărul de porumbei angajati pentru toate categoriile,Ncc este numarul de
crescatori care au clasat porumbei, iar Ncp este numarul de crescatori participanti la concurs.
d) Asociatiile vor calcula la cererea crescatorilor, punctajele penalizate pentru primii trei
porumbei la categoriile prevazute de FCI in vederea stabilirii lotului olimpic al Romaniei
folosind formula FCI. Aceste date se introduc in cardurile electronice prezente pe pagina fiecarui
judet pentrru centralizarea nationala a Lotului Olimpic
Art. 40. – Din clasamentele concursului trebuie să rezulte:
a) Clasamentul porumbeilor:
- antetul cu Asociaţiile columbofile participante;
- numărul concursului;
- categoria de concurs;
- localitatea de lansare (eventual ţara);
- principalele localităţi de sosire a porumbeilor;
- data şi ora lansării;
- numărul porumbeilor participanti;
- numărul porumbeilor clasaţi;
- numărul columbofililor participanţi;
- ziua,ora, minutul, secunda şi domiciliul primului porumbel din clasament;
- ziua,ora, minutul, secunda şi domiciliu ultimului porumbel din clasament;
În tabel:
- locul ocupat de porumbel;
- numele şi prenumele columbofilului;
- numele Asociaţiei;
- inelul matricol şi anul fiecărui porumbel;
- sexul acestuia;
- ora, minutul şi secunda corectate a sosirii porumbelului;
- distanţa de zbor omologată, calculată cu GPS;
- viteza medie (metri/minut) a fiecărui porumbel;
- punctajul penalizat al fiecărui porumbel.
b) Clasamentul columbofililor:
- antetul ca mai sus,
- numărul şi felul concursului;
- localitatea de lansare;
- principalele localităţi de sosire;
- numărul de porumbei angajaţi;
- numărul de porumbei clasaţi;
- numărul de columbofili participanţi;
În tabel (în ordinea crescătoare a punctajelor penalizate):
- numele şi prenumele columbofilului;
- numele Asociaţiei;
- număr de porumbei angajaţi de columbofilul respectiv;
- numărul porumbeilor clasaţi
– punctajul celor mai buni 2 porumbei din echipa primilor 5 porumbei de pe prima fisa de
cronometrare la toate categoriile.
– ordonarea în partea a doua a clasamentului si a columbofililor care nu au clasat nici un
porumbel.

Art. 41. – După fiecare concurs organizatorii sunt obligati ca în termen de maximum 20 zile de la
data desigilării sa finalizeze clasamentele. Participantii pot sa vada clasamentele direct pe site-ul
federaţiei www.fcpr.ro. Contestaţiile, în cazul unor greşeli de calcul, dactilografiere sau
omisiune, se iau în considerare dacă au fost adresate, în scris, în termen de maximum 5 zile de la
data aflării rezultatelor. Răspunsurile, în scris, ale comisiei tehnic-sportive organizatoare la
contestatiile columbofililor, vis a vis de clasamente, este obligatorie în termen de 15 zile.
- Clasificatorul (asociaţia organizatoare) are obligaţia de a finaliza clasamentul unui concurs in
termen de 30 de zile (incluzând perioada de contestatii) de la data desfasurarii acestuia. Dupa
acest termen, operarea la respectivul clasament va fi restrictionata de catre Programul National
de clasamente. Eventuale modificari se vor face doar cu aprobarea omologatorului dupa ce acesta
verifica dosarul concursului si constata unele erori ce pot fi remediate.

Capitolul XIV
Dosarul final al concursului

Alt. 42.- Actele concursului vor fi depuse, obligatoriu intr-un dosar (sau dosare) cu sină.
Dosarul final al concursului va cuprinde următoarele:
- clasamentele porumbeilor si columbofililor, în doua exemplare, semnate si stampilate
corespunzător;
- procesul verbal de lansare;
- diagrama mijlocului de transport;
- certificatul sanitar veterinar
- procesul verbal de sigilare ceasuri – la toate categoriile
- procesul sau procesele verbale de pornire ceasuri;
- procesul verbal de desigilare a ceasurilor de concurs,
- alte procese verbale si acte pendinte de concursul respectiv, posibil abateri si sanctiuni;
- listingul pozitiei masinii la lansare, cu pozitia (coordonatele) de la momentul lansarii si minim
2 pozitii inainte si doua dupa lansare. (Raport pozitii)
- fisele de cronometrare colectivă (stampilate la locurile de lansare sau ambele, cand se operează
desigilarea pe copii), intr-o anumită ordine (pe Asociatii, în ordine alfabetică, etc.) completate
corespunzator si fără stersături.
- benzile ceasurilor de cronometrare (chiar si cele anulate) fiecare la fisa de care apartine, pentru
a facilita verificarea.
- adresa si numărul de telefon a persoanei cu care omologatorul poate lua legătura.
Art 43. – Dosarele finale ale concursurilor vor fi expediate de către comisia tehnic-sportivă
organizatoare la omologator, după cum urmează:
- la concursurile organizate cu peste 3000 de porumbei angajati, termenul de expediere (data
postei) va fi de maximum 40 zile;
- la toate celelalte concursuri, termenul de expediere va fi de maximum 30 zile.
Cu ocazia dosarului final al primului concurs se trimit, obligatoriu, listele de start ale
columbofililor, planul de concursuri vizat de CNS, protocoale incheiate, etc.
Art. 44. a) Omologatorului desemnat judetului respectiv, în spetă Asociatiei organizatoare li se
vor expedia de către delegatii – observatori, scrisorile din localitătile de lansare.
Omologatorul are obligatia de a aplica întocmai prezentul RNS documentatiilor concursurilor. În
cazul depistării unor abateri neintentionate, omologatorul are obligatia să ia legătura cu comisia
tehnic – sportivă a organizatorului pentru remedierea erorilor.
După verificarea dosarului şi a clasamentului acesta se omologhează, iar un exemplar al
clasamentului se trimite prin poştă asociaţiei columbofile pe cheltuiala acesteia.
Timpul maxim de omologare după primirea dosarului este de 30 de zile.
b) La sfârsitul anului competitional, sfârsitul lunii septembrie (pentru maturi si tineri) si mijlocul
lunii octombrie (pentru pui), omologatorii vor raporta in scris si verbal, membrilor CNS despre
cele constatate cu ocazia verificărilor, omologării sau neomologării de dosare finale, motivele
pendinte de aceste hotărâri. Membrii CNS iau la cunostintă si voteaz
1 comentariu...
Share on facebook Share on google_plusone_share More Sharing Services0