Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru

Numele, prenumele_________________

1.Notează în interiorul lăzii, valorile și normele morale

pozitive.

2.Completează spațiile, folosind cuvintele din paranteză.

Normele morale sunt...................................................nescrise, recunoscute și


acceptate în................................................... . Ele se bazează
pe...................morale. Normele morale
orientează......................................oamenilor.Nerespectarea lor se
sancționează de către celelalte
persoane,prin..............................comportamentului.

(valori, comportamentul, reguli, dezaprobarea, societate)

3.Înlocuiește și unește cuvintele subliniate cu cele potrivite din dreapta.

• Cinste lui! ONOAREA

• Ne-a făcut cinstea să vină în clasă. BRAVO

• Prietenul meu este cinstit. CORECT

• Te-am cinstit cu un suc. TRATAT


Fișă de lucru
Numele, prenumele_________________

4. Citește, apoi realizează corespondența cu valorile morale potrivite.

• Un elev mestecă gumă în timpul orei. RESPECT

• Ana nu mulțumește pentru darul primit. LIPSĂ DE RESPECT

• În timpul unui spectacol suntem atenți.

• Dimineața, când intru în clasă, îmi salut colegii.

• I-am mulțumit doamnei bibliotecare pentru cartea recomandată.

5. Completează spațiile punctate cu termenii potriviți.

• În semn de ........................ …….îmi salut colegii.

• Ca elev, am …………………………. să-mi pregătesc zilnic lecțiile.

• Colegii mei dau dovadă de ..................................... când mă susțin la competițiile sportive.

RESPECT CINSTEA SOLIDARITATE RESPONSABILITATEA

6. Completează schema.

În relațiile cu
cei din jur mă
comport