Sunteți pe pagina 1din 1

ATLASUL LUMII

CIPRU MALTA

CIPRU
Suprafata :
9251 km
CIPRU
Aşezarea geografică:
34`33' - 35`4Y latitudine
nordicl, 3217 - 34 1 35 ,
SI MALTA
longialdine esticâ
Populatia : • Oraşe cu peste 50 000 de locuitori
769 .000 locuitori 0• Oraşe cu peste 10 000 de locuitori
Densitatea populatiei : • Oraşe cu sub 10 000 de locuitori
83locttitoii/ktn '
Capitala şi ora$ul cel mai
mare:
Nicosia, 149 .000 locuitori CA
(partea greacâ a oraşului) si
OJ
37 .000 locuitori la Letkosa
(partea turcâ a orasului) ;(eros
Karavostasi •
Limbi oficiale : I
greacâ si torch Mavrovouni~
Skouriotiss~
Produse importate :
produse din industria de 1 n~prtW
(T t8 rir)
masini, utilaje de transport,
a t: ortmp a
titei, produse textile, hârtie /9,3 nn)
C. Greco
Produse exportate: Q,o °1-tii
îmbrâcâminte, încâltâminte,
tigarete, legume, citrice A$EZARE GEOGRAFICĂ
Moneda oficială: Paphos* ,,/` . C. Kiti Situat in inima Mârii
lira ciprioth (1 lira = 100 centi) • Moni -, Mediterane, micul arhipelag este
MED ITJ
Produsul intern brut (PIB) : Vasilikos format din insulele Malta (246
8 .011 milioane dolari SUA Limassol MAReA km''), Gozo (67 km''), Comino
Forma de stat: Golful (2,7 km') si micile ostrovuri
Akrotiri Akrotiri
republics (divizath într-o parte 0 nelocuite Cominotto, Filfla şi Sf.
greacâ si una turcâ) A''C Zereari C. Gata
Paul, Principala insula a Maltei
are 27 km lungime si 14 km
A$EZARE GEOGRAFICĂ lâtime, şi constâ dintr-un bloc
Lantul muntos îngust Kilometru imens de calcar cu numeroase
GOZO • 5
Kyrenia din nordul tilrii, atinge I I peşteri . Pe coasta de vest sunt
Zebbug
înâitimea de 1 .000 m, iar lantul • 3 faleze înalte de 120 m, si nu
;(agha Milă
muntos Troodos, molt mai departe de târm este punctul
• Nadur yp
mare, contine cel mai înalt vârf Victoria •O cel mai înalt al insulei in
din Cipm, Vf. Olimp (1953 M) . • Xewkija Dealurile Bingemma, 244 m.
c PC, \COMINO MALTA
Între cele doua lanturi muntoase a Clima este mediteraneană,
se atlâ Câmpia Mesaoria. În G oalµl ptaW
COMINOTTOa CIPRU
precipitatia medie pe an fiind
eeteha
Cipru vara este caldâ datoritâ de 50 cm. Temperatura medie
apropierii sale de sud-vestul productia de fabricate pentru tst o0 la Valletta este de 24 °C în iulie
4aSa~l
` ~ Malta
Asiei . Cea mai mare parte a consumul local . Multe din şi 12 "C in ianuarie .
precipitatiilor cade iama. industriile traditionale utilizeazâ
Temperatura medie la Nicosia produse agricole. Industriile mai San AGRICULTURA
este de 29 "C în iulie şi august, noi produc ciment, încâltâminte, Pawl Golful 40% din suprafata tere-
il Bahar S~
Gharghur • /Marsamxett
si de 10 "C în ianuarie . Canti- îmbrâcâminte, mobilâ şi produse nului atabil este folosit pentru
a
tatea totalS de precipitalii este farmaceutice . Turismul este im- Naxxar • St. Julian s ~ALLETTA culturi agricole, în special în
>,Harbour
de aproximativ 35 cm pe an . portant, Ciprul având peste un Mosta Balz~n Birkirkara câmpii şi vâi, dintre care multe
Lija • Gra
milion de vizitatori in tîccare an . • Zebbm sunt încâ terasate. Doar 4% din
Attard •
AGRICULTURA Siggiewi • Hamrun forD de muncl este angajatâ în
Aproape 40% din MINERITUL Ze •V ug •P aola
Rabat î agriculturl . Culturile principale
suprafata Ciprului este folositil Numele insulei vine de Aeroportul International Luqa ~qa Zetj un sunt cele de grâu, de legume şi
pentru agriculturâ, 10% pentru la cuprium, numele roman al Mdina • Guddja SGhaxaq
• • de fructe, incluzând strugurii .
phşunat. Peste 20% din fona de cuprului, acest mineral fiind Mgabbae Marsaxlpkk Pentru export se cultiva cartofi,
Orendi • •S afi
muncl este încâ angajatâ în agri- încâ exploatat. Al doilea Ks ceapil, roşii şi flori .

culturâ, dar acest procentaj este mineral ca importantâ este ~urneq Blrzebugga
• Oraşe cu peste 10 000 de locuitori
în continua scâdere . Multe azbestul . Mai existâ zâcâminte O Oraşe cu peste 5 000 de locuitori INDUSTRIA
`MALTA
parcele mici au fost unite în de gips, sare si marmură . • Oraşe cu sub 5 000 de locuitori $antierul naval, fosta
ferme mari, ceea ce uşureazâ bazâ navalâ britanicl, oferâ
„o FII FI A
folosirea metodelor de irigare si ® ORA$E multe locuri de muncâ datoritâ
a aparaturii . 20% din suprafata Situat pe râul Pedieas, Principalul port este Famagusta . Limbi oficiale : fabricii de constnictii si repa-
terenului este irigat, în special in \icusia este central pietii agrico- maltezâ si englezil ralii de nave. În mica mâsurâ
Câmpia Mesaoria . Sunt impor- le si principalul centru indus- MALTA Produse importate : se exploateazâ calcar iii sare .
tante grâul, orzul, cartofii şi trial . Al doilea oraş ca mhrime Suprafata : produse fabricate, produse
legumele, iar mâslinele sunt este Limassol (107 .000 locuitori) . 316 km' alimentare, combustibili PRINCIPALELE ORA$E
răspândite chiar şi în unele zone Aşezarea geografică: Produse exportate: 51TRANSPORTUL
mai putin fertile. Pentru export TRANSPORTUL 35`4K - 36" latitudine nordicâ, produse din industria de Valletta este principalul port al
se cultivâ citrice si struguri. Multi Nu existâ câi ferate în 14" 10' - 14" 35' longitudine estichl maşini, îmbrâcâminte, nave Maltei, practicând comert intern
r~
versanti au fost terasati . Cipru, şi numai jumâtate din cei Populatia : Moneda oficială : şi extern . Nu existâ câi ferate
8966 km de şosea este pavatl. 368 .000 locuitori lira maltezâ (1 lira = 100 centi) în Malta, transportul este asi-
INDUSTRIA Compania aerianâ din Cipru Densitatea populatiei : Produsul intern brut (PIB) : gurat prin autobuze între
33% din forta de muncâ asigurâ zboruri prin aeroporturile 1 .164 locuitori/km ' 2 .100 milioane dolari SUA Valletta şi restul insulei .
este angajatâ în industrie, princi- din Nicosia şi Paphos, şi existâ Capitala : Forma de stat : Sliema (20.071 locuitori) este
palele activith(i fiind mineritul si o lime aerianâ cipriotâ turcâ . Valletta, 14 .013 locuitori republicâ principala statiune .

EUROPA DE SUD