Sunteți pe pagina 1din 3

Hazarduri antropice și tehnologice

1. Stabiliţi şi scrieţi ce sunt hazardurile (hazardele) antropice.


Hazardurile antropice sunt fenomene de interactiune intre om si natura,declansate sau
favorizate de activitati umane si care sunt daunatoare societatii in ansamblu si
existentei umane in particular.

Omul a intervenit în natură atât direct, prin activitățile agricole, exploatări miniere, cariere,
industrie, transporturi, cât și indirect, prin războaie, comerțul cu produse/deșeuri toxice şi
radioactive ş.a.

Sunt considerate consecințe ale hazardurilor antropice și tehnologice:


A. Degradarea solurilor
1. Stabiliţi şi scrieţi patru activităţi antropice care determină degradarea solurilor.
defrisari
explozii nucleare
exploatările de substanțe minerale utile
alunecari de teren 

Potrivit evaluărilor realizate de instituţiile specializate ale O.N.U., procesele de degradare a


solurilor sunt legate de:  eroziunea prin apă,  eroziunea prin vânt,  degradarea chimică şi 
degradarea fizică.

2. Cu ajutorul graficului alăturat, scrieţi:

a. cel mai important proces de degradare a solului și ponderea sa: 


eroziune prin apa si ponderea de 56%

b. două cauze ale procesului identificat la punctul a.: 


 parcelele agricole cu lăţime mică şi dispuse pe direcţia deal-vale
în urma înlocuirii vegetaţiei forestiere sau
ierboase cu cea cultivată
c. continentele cu terenuri puternic degradate: 
Europa de Est
 Asia Centrală

B. Reducerea biodiversității
Comunitățile biologice, dezvoltate în milioane de ani, au început sa fie distruse de activitățile
oamenilor. Un număr mare de specii suferă un declin rapid, altele au dispărut, ca rezultat al
vânării excesive, distrugerii habitatelor, pășunatului excesiv, poluării, atacului prădătorilor
ş.a.

1.Cu ajutorul rețelei de internet, identificați şi scrieţi:


a. patru specii dispărute în timpuri istorice ori ameninţate cu dispariţia de pe glob: 
Megalodonul
Cretoxyrhina
Porumbel călător
Dodo

b. patru specii dispărute în timpuri istorice ori ameninţate cu dispariţia din regiunea
României: 
Antilopa Saiga
Archaeopteryx
Colunul
Dinozaurul pitic

c. două consecinţe ale reducerii biodiversității pe Terra:


In Madagascar, incalzirea globala va provoca migrarea reptilelor si amfibienilor endemici
catre varfurile muntoase.
Disparitia medicamentelor care provin din plante

I. Hazardurile industriale includ o gamă largă de accidente declanșate de om, legate de


activitățile industriale – emisii de substanțe nocive, incendii, explozii, depozitarea deșeurilor
–, care afectează solul, apa și aerul. Aceste hazarduri sunt frecvente în regiunile cu industrie
chimică și metalurgică.

„Explozia din 10 iulie 1976 a unui reactor de la uzina chimică de la Seveso (Italia), urmată
de scurgeri de dioxină (o substanță cunoscută pentru efectele ei cancerigene, n.n.), a
semănat moarte și maladii în toată valea Brianza.’’1 Gravitatea accidentului a determinat
Comunitatea Economică Europeană să adopte „Directiva Seveso” (1982), prin care s-au
introdus reglementări stricte privind producerea și stocarea a cca. 80 de substanțe
considerate foarte periculoase.

1. Identificați cauzele pentru care concentrațiile de poluanți sunt mai mari în regiunile
obiectivelor industriale amplasate în depresiuni şi în văi adânci.
Deoarece vanturile  patrund mai greu in aceste zone.

Mareea neagră este o suprafață marină pe care se află o pătură de petrol provenită din
scurgeri de la petroliere, de la exploatările submarine, de la vapoarele naufragiate etc.
Cel mai mare dezastru ecologic din S.U.A. a început la 20 aprilie 2010, când platforma
petrolieră Deepwater Horizon din Golful Mexic a fost devastată de o puternică explozie.
Mareea neagră s-a extins și a fost purtată de vânt până pe coasta de est ale S.U.A.
Deversările au fost oprite la începutul lunii august, iar în apă au ajuns 4,9 milioane de barili
de țiței.

2. Identificați şi scrieţi consecințele mareelor negre.


Turiştii nu au acces pe insula Bangchui şi pe plajele din Dalian
Pierderea a 100.000 de locuri de muncă în zona Golfului Mexic

II. Hazardurile legate de transporturi. Frecvența acestora „este corelată cu creșterea


demografică explozivă și cu dezvoltarea economico-socială.”
1. Scrieți consecinţele hazardurilor legate de transporturi.
Poluare marita din cauza nevelor, masinilor.
Riscuri mari de accidente rutiere 

III. Hazardurile nucleare sunt legate de funcţionarea centralelor atomoelectrice (pierderea


agentului de răcire, accident provocat de erorile umane, defectarea echipamentului,
pierderea sursei radioactive, accidente de transport ş.a.), de căderea pe Pământ a unor
sateliți cu propulsie nucleară și transportul/depozitarea deșeurilor radioactive.
1.Scrieţi care sunt efectele accidentelor nucleare asupra mediului înconjurător și
populației.
Emisiile radioactive emanate în urma accidentelor nucleare contaminează atmosfera,
solul, apa, și mai apoi organismul.
Dozele foarte mari de radiații pot afecta creierul, caz în care decesul apare invariabil
De asemenea, transferul radionuclizilor asupra oamenilor se poate realiza și prin
inhalare, datorită expunerii externe la radiații.

La 26 aprilie 1986, ora 01,23, reactorul numărul patru al centralei nucleare sovietice de la
Cernobîl (nordul Ucrainei) a explodat în cursul unor teste de securitate, provocând cea
mai mare catastrofă nucleară.
Explozia a eliberat de cel puţin 100 de ori mai multă radiaţie decât bombele atomice de la
Hiroshima şi Nagasaki (Japonia).
Republica Sovietică Belarus a „primit” 70% din cantitatea de radiaţii, iar ploaia radioactivă
a ajuns până în Irlanda.
800.000 de oameni au contribuit la contracararea efectelor exploziei. 25.000 dintre aceştia
au murit (20% prin sinucidere) şi 70.000 au dizabilităţi.
În urma scurgerii de radiaţii, pădurea situată la cca. 10 km distanţă a fost colorată în tonuri
roşiatice (denumită „Pădurea Roşie).
Regiunea abandonată, s-a transformat într-un loc sălbatic, cu populaţii de lupi, vulpi,
căprioare etc.1

S-ar putea să vă placă și