Sunteți pe pagina 1din 16

Str.

Polithenicii 1
500024 – Brașov
tel.: (+40) 268.474.718 | fax: (+40) 268.474.718
f-iesc@unitbv.ro | www.unitbv.ro/fiesc

Subiecte rezolvate pentru materia


“Testarea și fiabilitatea sistemelor de
calcul”
Mențiuni:
Pentru însușirea temeinică a materiei se recomandă
parcurgerea tuturor slide-urilor de curs măcar o dată.
La examen se pune accent pe verifi carea înțelegerii funcționării
verifi cării și testării circuitelor integrate, și nu pe reținerea pe-
de-rost a defi nițiilor.
Deși mai jos întrebările sunt grupate pe cursuri, este posibil ca
răspunsul la unele întrebări să poată fi răspândit în mai multe
prezentări de curs.

Brașov, 3 mai 2020

Cursul 1 :
1. Cum se realizează verificarea? Explicați pe baza figurii.

2
2. Ce concept sta la baza procesului de verificare? Explicați folosindu-vă
și de figura

Sursa imaginii: http://slideplayer.com/slide/4625881/

3
3. Ce înseamnă conceptul de Coverage Drive Verification? Explicați pe
baza figurii.

4
4. Cum ne putem da seama că DUT-ul a atins toate modurile de
funcționare posibile? Explicați folosind și figura:

5
5. Explicați funcționarea unui mediu de verificare, folosind figura de
mai jos.

6. Ce sunt și ce rol au aserțiile (și checker-ele)?

6
7. Ce este un agent? De câte feluri pot fi agenții ? Explicați structura lui
pe baza imaginii.

Cursul 2
– nu intră la examen (Verificarea vehiculelor autonome)

7
Cursul 3
8. Definiți noțiunea de clasă, instanță și constructor.

9. Definiți noțiunea de moștenire.

10. La ce se folosește o metodă virtuală?

11. Ce este aleatorizarea/randomizarea datelor? Cum se aplică? La ce este


necesară ?

12. Ce rol au constrângerile?


Cursul 4
13. Care sunt cele doua categorii de teste și care este diferența dintre ele?

14. Care sunt cauzele defectelor?

15. Enumerați caracteristicile defectelor.

16. Care sunt cele 2 tipuri de analiza logica?

17. Explicați figurile următoare (nu intra la examen în anul universitar


2019-2020):

18. In ce consta testarea?

19. Care este diferența între verificarea și testarea unui circuit integrat?
Cursul 5
20. Ce este fiabilitatea?

21. Ce este mentenabilitatea? Cum se împart produsele din punct de


vedere al mentenabilității?

22. Explicați figura de mai jos, denumită curba globală a costurilor.

23. Care sunt cele trei faze principale de analiză ale unei operații de
mentenanță conform metodei arborilor de mentenanță?

24. Cum se împart operațiile de mentenanță, din punctul de vedere al


motivului efectuării acestora?

25. Cum se definesc sistemele serie și sistemele paralel d.p.d.v. al


funcționării acestora?

26. În ce condiții se poate determina fiabilitatea unui produs?


Cursul 6
27. Ce presupune mediul generic de verificare? Specificați și explicați.

28. Ce sunt componentele de verificare? Dați exemple de componente de


verificare.

29. Cum este reprezentat mediul de verificare în SystemVerilog?

30. Enumerați caracteristicile unei componente/tranzacții.

31. Ce rol are monitorul? Explicați pe baza figurii


32. Ce rol au sequencerul și driverul? Explicați pe baza figurii.

33. Ce rol are scoreboardul ? Explicați pe baza figurii (Întrebarea nu se


cere în anul universitar 2019-2020).
34. De ce este necesar sa se ruleze un test de verificare cu mai multe seed-
uri ?
Cursul 7
35. Ce legătură este între martorii de coverage(eng. coverage items)
definiți în mediul de verificare (cuvânt cheie: covergroups) și planul de
verificare ? (nu intră la examen în anul universitar 2019-2020)

36. Care sunt secvențele de operații care fac parte din funcționarea de
bază a unui modul?

37. Când se termină verificarea?

38. Ce știți despre functional coverage și code coverage?

39. Care sunt elementele prin care se implementează martorii de


coverage?

40. Când ar trebui sa fie eșantionate valorile parametrilor de simulare de


către martorii de coverage?

41. Care este definiția verificării funcționale prin simulare?


Cursul 8
42. Definiți proprietățile.

43. Dați exemplu de câteva structuri în care pot fi definite proprietățile.

44. Ce sunt secvențele?

45. De ce se realizează coverage pe aserții?


Cursul 9
46. Este esențială o documentație buna și completa în cadrul unui
proiect? Argumentați.

47. Enumerați câteva din componentele documentației în cadrul


proiectului unui ASIC.

48. Ce conține specificația funcțională?

49. La ce se refera sintagma “specificația de proiectare” și ce conține?

50. Ce este și ce conține planul de verificare? Cine îl realizează ?

51. Ce trebuie sa conțină un raport de verificare?