Sunteți pe pagina 1din 5

Propunere de rezolvare a testelor

de antrenament CNEE și MEC, realizată de


profesori din județul Dâmbovița

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. a) Limba şi literatura română

Examenul de bacalaureat naţional 2020


Proba E. a)
Limba şi literatura română
Subiectul I
PROPUNERE de rezolvare a subiectului I A, teste de antrenament CNEE și MEC, BAC 2020, LLR –
realizată de prof. TATIANA GHIȚĂ

Testul 4

Subiectul I

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu


privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței bate orice fruct. 6


puncte

Sensul din text al secvenței bate orice fruct este reprezentat de/ se referă la gustul marmeladei
de măceșe, mai bun decât al altor fructe, oricât de nobile ar fi etc..

2. Menționează două operații necesare în procesul de preparare a marmeladei de măceșe, după


culegerea acestora, utilizând informaţiile din textul dat. 6 puncte

Două operații necesare în procesul de preparare a marmeladei de măceșe, după culegerea


acestora, sunt curățarea de cozi și de vârfurile ca niște flori lemnoase și fierberea fructelor în
apă simplă etc.

3. Precizează anotimpul în care sunt culese măceșele, justificându-ți răspunsul cu o secvență


semnificativă din textul dat. 6 puncte

Anotimpul în care sunt culese măceșele este toamna, după căderea brumei: Căzuse bruma și
doborâse frunzișurile. Pe ramuri n-au mai rămas decât stropiturile roșii ale fructelor în
elegantă formă miniaturală de amfore grecești, păzite de puzderia zbârlită a ghimpilor.
Pătrunse de brumă, măceșile se muiaseră și deveniseră cleioase, cum erau tocmai bune de
marmeladă.

4. Explică motivul pentru care Nichifor Crainic ajunge să promoveze marmelada de măceșe.
6 puncte

Motivul pentru care Nichifor Crainic ajunge să promoveze marmelada de măceșe este
finețea gustului/ deoarece e cu mult mai fină pe limbă decât oricare altă marmeladă.

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, în ce constă dificultatea culegerii măceșelor, aşa cum reiese


din textul dat. 6 puncte

Autorul a pornit, într-o duminică de toamnă, la cules de fructe din măceșii care alcătuiau
perdele înalte ca adevărate garduri vii. 21
Dificultatea culegerii măceșelor constă în apărarea ghimpoasă, deoarece ghimpii măceșilor
erau ascuțiți și înțepau. 14
Mănușile de piele și îmbrăcămintea corespunzătoare nu protejau împotriva înțepăturilor. 10

1
PROPUNERE de rezolvare a subiectului I A, teste de antrenament CNEE și MEC, BAC 2020, LLR –
realizată de prof. TATIANA GHIȚĂ

Testul 5

Subiectul I

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe


cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței nu-mi găseam astâmpăr. 6 puncte

Sensul din text al secvenței nu-mi găseam astâmpăr este reprezentat de/ se referă la
predispoziția autorului pentru gânduri și regrete. 2. Menționează numărul de persoane care
pleacă la pescuit, utilizând informaţiile din textul dat.
6 puncte

Numărul de persoane care pleacă la pescuit este cinci: autorul, sublocotenentul X, care l-a
invitat să prindă peşte cu prostogolul, pe Dunăre, un sergent şi doi soldaţi de prin părţile bălţii.

3. Precizează o caracteristică a peisajului descris, justificându-ți răspunsul cu o secvență


semnificativă din al treilea paragraf. 6 puncte

O caracteristică a peisajului descris este frumusețea, evidentă chiar pe timpul nopții: Când
deschideam ochii, mi se arăta departe, în vale, Dunărea luminată de lună, sclipitoare şi
strâmbă ca un iatagan. În aceeaşi pulbere albăstrie, vedeam şi zăvoaiele din susul Olteniţei, şi
ostrovul negru din faţa noastră, cu pădurea lui deasă de arini.

4. Explică motivul dezamăgirii sergentului, valorificând ultimul paragraf din textul dat.
6 puncte

Motivul dezamăgirii sergentului este că nu a prins nimic cu prostogolul. 5. Prezintă,

în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a autorului, aşa cum reiese din textul dat.

6 puncte

Textul are titlul Memorii de război și îi aparține lui George Topȋrceanu. 11


O trăsătură este reprezentată de reflexivitate, de predispoziția de a reflecta asupra trecerii
timpului și problemelor planetei: Visam cu ochii deschişi. 21
Tristețea care se identifică în fragment este generată de statutul de combatant în război al
autorului. 16