Sunteți pe pagina 1din 1

Zâna Munților - rezumat

Trăia odată un împărat foarte viteaz si înțelept. Toți împărații vecini ii cereau sfatul.
La bătrânețe primi cu bucurie vestea ca va avea un fiu.
Feciorul de împărat s-a dovedit a fi foarte deștept și silitor, depășindu-si dascălii. Se
duse-se vestea despre frumusețea si înțelepciunea lui.
Într-o zi, când plecă la vânătoare, fiul împăratului văzu o turturică și trase cu arcul
spre ea dar nu reuși decât sa o rănească. Se întoarse acasă trist fără sa știe de ce.
Se pare ca turturica aceea era Zâna Munților care se îndrăgostise de tânăr si nu știa
cum sa facă sa îl cunoască. Aceasta se duse la curtea împărătească și se angajă pe post de
găinăreasă. Împărăteasa si toata curtea o îndrăgi pentru vrednicia si curățenia ei.
Mergând la o nunta, fiul de împărat întâlni o fată frumoasă care îi fura inima. La
următoarea nuntă, băiatul se întâlni din nou cu necunoscuta cea frumoasa si îi propuse s-o
ducă acasă, dar fata dispăru.
Văzând-l pe fiul sau atât de îndrăgostit de fata misterioasa, la a treia nuntă,
împăratul turnă smoală pe drum pentru a o prinde. La nuntă, se întâmplă la fel, însă când
sa plece, fata își pierde un condur în smoală.
Atunci, feciorul împăratului dădu poruncă ca toate femeile din împărăție să încerce
pantoful, însă acesta nu se potrivi niciuneia. Împărăteasa o puse și pe găinăreasă să
probeze condurul și acesta se potrivi ca turnat. Găinăreasa recunoscu că ea este stăpâna
condurului și povesti că îl iubea pe print, dar este Zâna Munților și își va pierde puterile
daca va lua de bărbat un pământean. Văzând cat o iubește fiul împăratului ea renunța la
puterile ei si se căsătoriră.
Fiul împăratului și Zâna Munților au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.