Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Cuprins

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN
PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ
I.1. Scurt istoric al contractului de muncă
I.1.1. Contractul de muncă în general
I.1.2. Contractul colectiv de muncă
I.2. Noţiuni generale privind contractul colectiv de muncă
I.2.1. Definirea contractului colectiv de muncă
I.2.2. Terminologia de „contract colectiv de muncă”
I.2.3. Importanţa contractului colectiv de muncă
I.3. Natura juridică şi caracterele contractului colectiv de muncă
I.4. Categorii de contracte colective de muncă
I.5. Aspecte de drept comparat

CAPITOLUL II
NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ
II.1. Noţiunea de negociere colectivă
II.2. Iniţiativa negocierii şi participanţii la negocierea colectivă
II.3. Reprezentanţii salariaţilor şi asociaţiilor patronale
II.4. Procedura şi obligativitatea negocierii contractului colectiv de
muncă

CAPITOLUL III
ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ
III.1. Facultatea încheierii contractului colectiv de muncă
III.2. Durata şi forma contractului colectiv de muncă
III.2.1. Durata contractului colectiv de muncă
III.2.2. Forma şi înregistrarea contractelor colective de muncă
III.3. Conţinutul contractului colectiv de muncă

CAPITOLUL IV
EXECUTAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ
IV.1. Interpretarea contractului colectiv de muncă
IV.2. Executarea contractului colectiv de muncă
IV.3. Efectele contractului colectiv de muncă
IV.4. Nulitatea contractului colectiv de muncă
IV.5. Influenţele contractului colectiv de muncă asupra contractului
individual de munca

CAPITOLUL V
MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA
CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ
V.1. Noţiunea, procedura şi cazurile modificării contractului colectiv
de muncă
V.2. Noţiunea, procedura şi cazurile suspendării contractului
colectiv de muncă
V.3. Cazurile de încetare a contractului colectiv de muncă
V.4. Soluţionarea litigiilor în legătură cu contractele colective de
muncă

CAPITOLUL VI
CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

BIBLIOGRAFIE

S-ar putea să vă placă și