Sunteți pe pagina 1din 9

Referat:

Jocuri dinamice

A elaborat: Maxim Andrea, grupa 3


1. JOCURILE OLIMPICE

Materiale: mingi de ping-pong, mingi din vată, paie, baloane, carton, marker.
Acest joc urmăreşte construcţia unei victorii comune.
Fiecare echipă reprezintă o ţară care participă la jocurile olimpice. O anumită
seriozitate va oferi mai mult haz probelor inedite care urmează să aibă loc.
Conducătorul de joc prezintă probele olimpice care vor fi trecute pe un panou în
felul următor:
Proba olimpică Ţara Reprezentantul Locul obţinut
1.Aruncarea cu greutatea
2.Ştafeta combinată
3.Aruncarea cu suliţa
4.Trasul la ţintă
5.Ştafeta în doi
6.Proba specială
Fiecare ţară urmează să-şi aleagă participanţii la probele olimpice şi numele
acestora se trece pe panou, în dreptul ţării respective. Echipele se aliniază ca pentru
o ştafetă în dreptul liniei de start. Înaintea fiecărei probe, conducătorul de joc
explică în ce constă aceasta.
1. Aruncarea cu greutatea se va executa după regulile acestui sport, însă greutatea
este o minge făcută din vată!
2. Ştafeta combinată solicită participarea întregii echipe: traseul la dus se execută
ghemuit, iar la întors într-un picior.
3. Aruncarea cu suliţa – care este de fapt un pai.
4. Trasul la ţintă, într-un panou punctat, cu o minge de ping-pong înmuiată în
vopsea sau o mingiuţă de burete udă.
5. Ştafeta în doi se execută pe echipe: se aleargă în perechi ţinând un balon umflat
între frunţile jucătorilor.
6. Proba specială este o surpriză pentru toţi jucătorii. Reprezentantul fiecărei
echipe capătă un castronaş cu boabe de mazăre, un pai şi un alt castronaş gol. Într-
o limită de timp (3 min) acesta trebuie să mute cu ajutorul paiului (prin absorbţie)
cât mai multe boabe dintr-un castronaş în celălalt.
Se pot inventa şi alte probe hazlii. La sfârşit, punctajele fiecărei echipe se
totalizează. Conducătorul nu va uita să felicite toţi participanţii.
2. PRINDE MINGEA - ştafetă/concurs
Materiale: 2 mingi
Se joacă în două echipe. Prima echipă formează in cerc, în care jucătorii se găsesc
la o anumita depărtare unul faţă de celălalt (distanţa în funcţie de vârsta copiilor); a
doua echipă se aliniază în şir, la o distanţă de 2-3 metri faţă de cercul format.
Fiecare echipă capătă o minge, iar la semnalul conducătorului, jocul începe astfel:
- în prima echipă, jucătorul care are minge o aruncă celui din stânga sa. Acesta
prinzând-o, punctează scorul strigând unu, apoi o pasează următorului care va
striga doi ş.a.m.d. mingea trece astfel fără întrerupere de la un jucător la altul,
obţinându-se un punctaj. În cazul în care mingea nu este prinsă, scorul realizat se
anulează şi punctajul reîncepe de la 1.
În a doua echipă, primul jucător din şir (cel care are mingea) începe să alerge,
înconjoară cercul format de prima echipă, revine la locul lui, predă ştafeta şi trece
ultimul în şir. Următorul coechipier reface traseul ş.a.m.d. în momentul în care toţi
jucătorii au parcurs traseul, au revenit în poziţia iniţială şi strigă stop, jocul se va
întrerupe şi în prima echipă, care va anunţa scorul obţinut.
Se notează scorul apoi se schimbă echipele. Acum echipa a doua formează cercul,
pasează mingea între coechipieri încercând să obţină un scor mai bun, în timp ce
echipa întâi aleargă înconjurând cercul.
Dacă jucătorii vor să-şi ia revanşa, jocul poate continua.
3. JOC ACROBATIC

Materiale: 2 mingi de basket şi sticle


Fiecare echipă se aşează în şir, pe perechi. Înaintea fiecărei echipe se aşează o
minge deasupra unei sticle. Se stabileşte un traseu şi la aceleaşi distanţe se pun alte
sticle. Primul din rând pleacă cu coechipierul în spate, care trebuie să ia mingea şi
să o pună pe sticla următoare; după aceasta se întoarce şi pleacă următoarea
pereche care ia mingea şi o pune pe următoarea sticlă, ş.a. Fiecare sticlă 1 punct.
Dacă mingea cade, trebuie să o ia fără ca coechipierul să se dea jos de pe spate.
Câştigă echipa care ajunge prima la ultima sticlă.

4. ŞTAFETA CU COARDA

Materiale: câte o coardă pentru fiecare echipă

Distanţa de alergare se marchează prin două linii. Jucătorii se grupează în spatele


liniei de plecare. Primul jucător din fiecare echipă se deplasează sărind coarda până
la linia de sosire şi înapoi, predă coarda următorului şi trece în spatele coloanei.
Câştigă echipa care a parcurs mai repede traseul.
5. FOTBAL CU NUMERE

Locul: teren de fotbal mic


Materiale: două scaune, un fluier, cronometru, 2 mingi şi o poartă de fotbal.

Cele două echipe sunt aşezate una în partea dreaptă a porţii, iar cealaltă în partea
stângă, cu faţa spre centrul terenului. Copiii se aşează în linie. Arbitru atribuie câte
un număr fiecărui copil din fiecare echipă. Mingile se pun la mijlocul terenului şi
arbitrul strigă un număr. Copiii care au numărul respectiv vin la centru cât mai
repede, ocolesc scaunul şi trebuie să lovească mingea care se află în partea opusă
echipei sale. Cine înscrie primul câştigă un punct.
!!! arbitrul poate striga chiar şi două, trei numere consecutiv. Toţi copiii care au
numerele respective vin la centru şi primul care ajunge trebuie să dea gol.
6. BOWLING
Materiale: 2 mingi, sticle, cronometru, fluier

La capătul terenului fiecare echipă va găsi o serie de sticle aşezate ca la bowling.


Fiecare jucător al unei echipe va trebui să alerge şi să arunce o minge spre sticle
astfel încât să dărâme cât mai multe. Fiecare sticlă: 1 punct.
Câştigă echipa care adună cât mai multe puncte în timpul stabilit.
7. TANCUL
Materiale: Scândurele (sau carton) de 25-30 cm. lungime, tot atâtea câţi
participanţi sunt, puse într-o ladă!
Cum se joacă?
 participanţii primei echipe se aşează unul după altul în ordinea în care o doresc;
primul va sta în dreptul lăzii ce conţine toate scândurelele.
 Când se dă startul, va lua o scândurică pe care o va lansa în faţa lui la o distanţă
care să-i permită să sară pe ea, fără a atinge pământul cu piciorul (altfel va fi
penalizat!)
 Sare pe scândurica pe care tocmai a lansat-o în faţa lui, după care aşteaptă ca
următorul concurent să-i paseze o altă scândurică pe care să o lanseze în fată,
pentru a sări pe ea, în timp ce acela care i-a pasato, va sări pe prima scândurică
lansată.
 Al treilea participant la joc, va lua şi el o scândurică pe care o va pasa celui din
faţa lui, pentru ca acesta să o paseze primului concurent, care va trebui să o lanseze
tot în faţa lui, sărind după aceea pe ea, în timp ce ceilalţi concurenţi din spatele lui
vor mai înainta sărind şi ei pe scândurelele din faţa lor, permiţând astfel celor care
aşteaptă la coadă să intre şi ei în joc!
 Jocul va continua astfel până se termină scândurelele de lansat. Jocul nu se
termină aici! Când lada cu scândurele s-a golit, ultimul concurent va lua ultima
scândurică de pe pământ(operaţiunea aceasta se repetă până când vor ajunge la
ţinta propusă, după care repetând aceeaşi operaţiune dar în sens invers, se vor
întoarce de unde au plecat pentru a umple lada pe care mai înainte au golit-o) şi o
va pasa celui din faţa lui, care la rândul lui o va pasa următorului, şi tot aşa, pentru
ca scândurica să ajungă la primul concurent care o va lansa în faţă sărind după
aceea pe ea, astfel toată echipa va înainta sărind fiecare pe scândurica din faţa lui!
 Câştigă echipa care reuşeşte să obţină timpul cel mai scurt!
Câteva sfaturi!
 Nu aştepta până scândurica pe care ai pasat-o ajunge la primul concurent…
dacă ceilalţi ti-au făcut loc(fără a trişa) pentru a sări pe scândurica din faţa ta, sari
imediat, pentru a permite următorului concurent să poată pasa următoarea
scândurică!
 Primul şi ultimul participant la joc ar fi bine dacă ar fi dintre cei mai mărişori,
pentru a favoriza cât mai mult echipa în momentul în care trebuie să adune
ultimele scândurele de pe pământ pentru a le pasa în faţă!
 Cel care lansează scândurelele să se gândească şi la paşii pe care vor trebui să-i
facă cei mai mici din echipă… aşa că nu lansa prea în faţă scândurelele!

8. TUNELUL

Materiale: 2 mingi

Ştafeta cu mingea pe sub picioare. Copiii se aşează în şir indian la un


metru distanţă între ei cu picioarele depărtate. Primul dintre ei, la
semnalul arbitrului, pasează minge printre picioarele celui din spatele său
ş.a.m.d. Când mingea ajunge la ultimul, acesta o ia şi aleargă pe lângă şir
până la capăt repetând ceea ce a făcut primul. Aceasta se repetă până
când jucătorul care a început jocul va ajunge iarăşi primul. Câştigă
echipa care ajunge cel mai repede la primul jucător.

Altă variantă: ştafeta cu mingea pe deasupra capului. Regulile sunt la fel ca mai
sus.

9. GIMKANA (parcurs cu obstacole)


Locul: de preferat pe iarbă
Materiale: scaune, cărămizi (sau bucăţi de scândură), puzzle, sac, o minge de volei,
una de fotbal, o coardă.

Fiecare echipă trebuie să parcurgă cât mai repede şi bine toate


rundele de jocuri. Câştigă echipa care a făcut cel mai bun timp.
Renunţarea la un joc sau nerealizarea lui se depunctează.
Joc 1: etapa cu scaune: jucătorul trebuie să treacă pe sub trei
scaune. Scaunele sunt aşezate la o distanţă de 1m între ele.
Orice mişcare a scaunului e depunctată.
Altă variantă: în loc de scaune se poate trece pe sub picioarele a unui număr de
copii.
Joc 2: puzzle: jucătorul trebuie să refacă o poză ruptă sau o frază.
Joc 3: sacul: jucătorul trebuie să găsească cât mai repede în sac obiectul indicat de
arbitru. Dacă e scos alt obiect se depunctează.
Joc 4: basket: jucătorul trebuie ca din alergare (4 m) să arunce în coş dintr-un
anumit punct (3 m distanţă de coş).
Joc 5: cangurul: jucătorul cu picioarele într-un sac trebuie să parcurgă o distanţă de
5 m. Orice cădere este depunctată.
Joc 6: mărul în apă: jucătorul trebuie să scoată cu gura mărul dintr-un vas cu apă.
Joc 7: morarul: jucătorul trebuie să scoată cu gura dintr-o farfurie cu
făină o monedă.
Joc 8: roaba: aici e nevoie de doi jucători. Unul trebuie să meargă în mâini fiind
ţinut de picioare de un coechipier.

Distanţa de parcurs: 5 m. Orice cădere sau scăpare a picioarelor se


depunctează.
Joc 9: volei: doi sau mai mulţi coechipieri trebuie să schimbe 15-20 de pase
între ei. Orice cădere a mingiei e depunctată.
Joc 10: coarda: doi jucători ţin o coardă peste care restul echipei
trebuie să sară de 10 ori. Orice oprire e depunctată.
Joc 11: spargerea balonului într-un timp cât mai scurt umflându-l cu un
pai.
Joc 12:într-un timp cât mai scurt pune 20 de grăunţe într-un pahar cu ajutorul unui
pai.
Joc 13: ghiceşte 3 ghicitori fără timp de gândire.
10. MINGEA JAPONEZĂ (ştafeta încrucişată)

Materiale: 2 mingi de culori diferite


Echipele sunt aşezate pe două rânduri faţă în faţă (un membru de la o
echipă şi unul de la cealaltă). Primii doi copii au o minge în mână iar
la semnalul arbitrului aruncă mingea celui din echipa sa (în zig-zag).
Se fac 5 runde.
Câştigă echipa care ajunge prima la jucătorul care a început jocul, de
trei ori.

S-ar putea să vă placă și