Sunteți pe pagina 1din 31

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/303994537

Evaluare clinică şi psihoterapie; Studii de caz

Book · December 2015


DOI: 10.5682/9786062803902

CITATION READS

1 6,945

3 authors, including:

Steliana Rizeanu Dan Vasiliu


Hyperion University, Bucharest, Romania ”Psychology Today” Scientific Society, Romania
91 PUBLICATIONS   196 CITATIONS    15 PUBLICATIONS   7 CITATIONS   

SEE PROFILE SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Gambling addiction View project

Ameliorarea performanței academice prin îmbunătățirea factorilor de personalitate din teoria social-cognitivă View project

All content following this page was uploaded by Steliana Rizeanu on 11 December 2018.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


STELIANA RIZEANU
Coordonator

EVALUARE CLINICĂ
ŞI PSIHOTERAPIE
STUDII DE CAZ

EDITURA UNIVERSITARĂ
Bucureşti, 2015
3
Colecţia PSIHOLOGIE

Redactor: Gheorghe Iovan


Tehnoredactor: Ameluţa Vişan
Coperta: Monica Balaban

Editură recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.) şi


inclusă de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) în categoria editurilor de prestigiu recunoscut.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Evaluare clinică şi psihoterapie : studii de caz / coord.: Steliana
Rizeanu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2015
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-28-0390-2

I. Rizeanu, Steliana (coord.)

615.851
159.922.7

DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/9786062803902

© Toate drepturile asupra acestei lucrări sunt rezervate, nicio parte din această
lucrare nu poate fi copiată fără acordul autorului

Copyright © 2015
Editura Universitară
Editor: Vasile Muscalu
B-dul. N. Bălcescu nr. 27-33, Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021 – 315.32.47 / 319.67.27
www.editurauniversitara.ro
e-mail: redactia@editurauniversitara.ro

Distribuţie: tel.: 021-315.32.47 /319.67.27 / 0744 EDITOR / 07217 CARTE


comenzi@editurauniversitara.ro
O.P. 15, C.P. 35, Bucureşti
www.editurauniversitara.ro

4
CUPRINS

Introducere
STELIANA RIZEANU ........................................................ 9

CAPITOLUL I
Mirajul jocului - o cale greşită
RADU RIZEANU ................................................................. 13

CAPITOLUL II
Cazul Dora: Femeia fluviu – o viaţă în confluenţă cu
ceilalţi
DANIELA PORUMBU........................................................ 25

CAPITOLUL III
Când durerea te anihilează
MIHAELA STOMFF .......................................................... 43

CAPITOLUL IV
Un şoarece pe roată
DAN VASILIU .................................................................... 67

CAPITOLUL V
Golul din interior
CRISTINA TATIANA ANGHEL ...................................... 87

CAPITOLUL VI
Nu ştiu ce caut în viaţa mea
RAMONA SCHENKER ..................................................... 103

5
CAPITOLUL VII
Riscuri psihocomportamentale întâlnite în dializă
ADRIAN DRAGOTOIU...................................................... 121

CAPITOLUL VIII
Depresia, ca rezultat al tratamentului chimioterapeutic
şi al bolii
SIMONA MIŞEA ................................................................. 133

CAPITOLUL IX
Rezultate progresive
RAMONA LIANA NIŢĂ .................................................... 143

CAPITOLUL X
Povestea Iolandei
DIANA POPESCU ............................................................... 163

CAPITOLUL XI
Pielea care vorbeşte
LELIANA VALENTINA PÂRVULESCU ........................ 173

CAPITOLUL XII
Cazul Bianca
ALEXANDRA CERNEŞTEAN .......................................... 187

CAPITOLUL XIII
Anxietatea copilului cu părinţii divorţaţi
SORINA PETRESCU .......................................................... 199

CAPITOLUL XIV
Eliberarea de teama intensă – atacul de panică
ELENA-VIORICA GHEORGHE ...................................... 217

6
CAPITOLUL XV
Cazul Robin sau copilul „Angry birds”
CRISTINA STOIAN ............................................................ 227

CAPITOLUL XVI
Cum un eveniment îţi schimbă viaţa – Mihai şi
povestea lui
GEORGIANA CĂTĂLINA APOSTOIU .......................... 251

CAPITOLUL XVII
Un caz rar şi .... ciudat
VALENTIN PESCARU ...................................................... 265

CAPITOLUL XVIII
Dincolo de graniţe
MIHAELA HAIDAR ........................................................... 277

CAPITOLUL XIX
Vreau să mă ridic
IOANA TĂNASE ................................................................ 289

CAPITOLUL XX
Este ceva în neregulă cu mine
VIOLETA DUMITRESCU ................................................. 299

CAPITOLUL XXI
Când frica de respingere şi singurătate se transformă
în atac de panică
MARIA ŞTEFAN ................................................................. 317

CAPITOLUL XXII
Lumea în culori şi umbre
SANDA-ELENA GROŞANU .............................................. 329

7
CAPITOLUL I

Bibliografie
www.dsm5.org
Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. (2000). Manual de
diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM-IV-TR.
Bucureşti: Autorul.
Coombs, R.H. (2004). Handbook of Addiction Disorders. New Jersey:
John Wiley & Sons.
David, D. (2006). Tratat de psihoterapii cognitive şi
comportamentale. Iaşi: Polirom.
Derevensky, J. & Gupta, R. (2000). Prevalence estimates of
adolescent gambling: A comparison of the SOGS-RA, DSM-
IV-J, and the GA 20 Questions. Journal of Gambling Studies,
16, 227–251.
Ellis, A. (2006). Terapia comportamentului emotiv-raţional.
Bucureşti: Antet.
First, M.B., Gibbon, M., Spitzer, L.R., Williams, J.B.W. Benjamin,
L.S. (2007). Interviul Clinic Structurat pentru Tulburările de
Personalitate de pe Axa II a DSM - Versiunea Clinică. Cluj
Napoca: RTS.
Holdevici, I. (2009). Tratat de psihoterapie cognitiv-
comportamentală. Bucureşti: Trei.
Lesieur, H. R. & Blume, S. B. (1987). The South Oaks Gambling
Screen (SOGS): A new instrument for the identification of
pathological gamblers. American Journal of Psychiatry, 144,
1184–1188.
Littman-Sharp, N., Turner, N. and Toneatto, T. (2009). Inventory of
gambling situations (IGS): User's guide. Centre for Addiction
and mental health, Toronto, ON.
Raylu, N. & Oei, T.P. (2010). A cognitive behavioural therapy
programme for problem gambling. East Sussex: Routlege.
Raylu, N. & Oei, T. P. S. (2004). The Gambling-Related Cognition
Scale (GRCS): Development, confirmatory factor validation
and psychometric properties. Addiction, 99, 757-769.
Rizeanu, S. (2015). Pathological gambling in Romania. Psychological
profile of the Romanian pathological gambler. Saarbrucken:
AP LAMBERT Academic Publishing.
Rizeanu, S. (2014). The efficacy of cognitive – behavioral
intervention in pathological gambling treatment. Procedia-
Social and Behavioral Sciences - Elsevier, 127, 265-269.
Rizeanu, S. (2013). Psihoterapia jocului de şansă patologic.
Bucureşti: Universitară.
Rizeanu, S. (2012). Proposal for a Cognitive Model to the Treatment
of Pathological Gambling. Procedia – Social and Behavioral
Sciences - Elsevier. Vol 33, pp 742-746.
World Health Organization. (2010). International Classification of
Diseases, Tenth Revision, Clinical Modification (ICD-10-
CM).

CAPITOLUL II

Bibliografie
APA. (2000). Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor
mentale. DSM-IV. Bucureşti: Asociaţia psihiatrilor liberi din
România.
Barber, P. (2013). Terapia gestalt reevaluată. Tot ce nu m-a învăţat
niciodată formarea mea în Gestalt! - o sinteză personală.
Craiova: Liber Mundi.
Chiriac, G. (2011). Răspunsuri psihoterapeutice pentru fiecare zi.
Craiova: Liber Mundi.
Dryden, W. (coord.) (2010). Manual de terapie individuală. Iaşi:
Polirom.
Evans, K., Gilbert, M. (2009). Introducere în psihoterapie integrativă.
Un model realţional integrativ al psihoterapiei. Craiova:
Liber Mundi.
Georgescu, M. (1998). Psihiatrie. Bucureşti: Naţional.
Gilbert, M., Orlans, V. (2013). Psihoterapie integrativă. 100 de
puncte cheie şi tehnici. Craiova: Liber Mundi.
Gilbert, M., Ken, E. (2011). Supervizarea în psihoterapie. O abordare
relaţională integrativă a supervizării psihoterapeutice.
Craiova: Liber Mundi.
Holdevici, I. (2001). Ameliorarea performanţelor individuale prin
tehnici de psihoterapie. Bucureşti: Orizonturi.
Reghintovschi, S. (coord.) (2012). Diagnostic psihodinamic
operaţionalizat OPD-2: manual de diagnostic şi planificarea
terapiei. Bucureşti: Trei.
Zaletel, M., Potočnik, J. & Jalen, A. (2012). Psychotherapy with the
Parent Ego State. International Journal of Integrative
Psychotherapy, 3(1), p.15-41. Available on www.integrative-
journal.com

CAPITOLUL III

Bibliografie
Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. (2000). Manual de
diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM-IV-TR.
Bucureşti: Autorul.
Bierhals, A. J., Newsom, J. T., Fasiczka, A., Frank, E., Doman, J., &
Miller, M. (1995). The inventory of complicated grief: a scale
to measure maladaptive symptoms of loss. Psychiatry
Research, 59(1-2), 65-79.
David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Iaşi: Polirom.
Davido, R. (1994). The Childhood Hand that Disturbs Projective Test
(CHaD): A Diagnostic and Therapeutic Drawing Test.
Greenwood Publishing Group.
Gazda, K. (2006). Funcţiile obiceiurilor funerare. În Mica Bibliotecă
a Orizontului Etnografic, vol. 10. Obiceiurile de
înmormântare la românii ardeleni. (1817). Budapesta:
Asociaţia Etnografică Gyorffy Istvan.
Johnson, S. (2008). Incorporating Religion into Rational Emotive
Behavior Therapy with the Christian Client. New York:
Albert Ellis Institute.
Kubler-Ross, E. (1993). On Death and Dying. New York:
CollierBooks, MacMillan Publishing Company.
Mitrofan, I, coord (2003). Cursa cu obstacole a dezvoltării umane.
Iaşi: Polirom.
Opriş, D., şi Macavei, B. (2007). The profile of emotional distress:
Norms for the Romanian Population. Journal of Cognitive
and Behavioral Psychoterapies, 7(2), 139-158.
Perls, F., Hefferline, R., & Goodman, P. (1951). Gestalt
Therapy.Excitement and Growth in the Human
Personality. London: Sage Publication.
Prigerson, H. G., Maciejewski, P. K., Reynolds, C. F. 3rd, Shear, K.
(2012). Grief and mourning gone angry: pathway and course
of complicated grief. Dialogues în Clinical Neuroscience,
vol.14, no.2.
Shear, K., Zisook, S. (2009). Grief and bereavement: what
psychiatrist need to know. World Psychiatry, 8:67-74.
Vrasti, R. (2012). Ghid practic de intervenţie în criză. Stratford:
Huron Perth Healthcare Alliance.
Young, J. şi Brown, G. (2007). Chestionarul schemelor cognitive
Young. Formele YSQ-S3 şi YSQ-L2 (adaptat de Worden, W.
(1991). Grief Counseling and Grief Therapy. New York:
Springer Publishing Company Inc.

CAPITOLUL IV

Bibliografie
Antonovsky, A. (1987). Unravelling the mystery of health: How
people manage stress and stay well. San Francisco, CA:
Jossey-Bass.
Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. (2000). Manual de
diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM-IV-TR.
Bucureşti: Autorul.
Băban, A. (1998). Stres şi personalitate. Cluj: Presa Universitară
Clujeană.
Bandler, R. (2010). Ghidul lui Richard Bandler pentru TRANS-
formare. Bucureşti; Ed. Vidia.
Bartone, P.T. (1995). A short hardiness scale. Paper presented at the
American Psychological Society Annual Convention, June,
New York.
Bavelas, J., De Jong, P., Franklin, C., Froerer, A. Gingerich, W., Kim,
J., Korman, H., Langer, S., Lee, M.Y., McCollum, E.E.,
Jordan, S.S., Trepper, T.S. (2013). Solution Focused Therapy.
Treatment Manual for Working with Individuals. 2nd Version
© . Solution Focused Brief Therapy Association, July 1, 2013.
Beck, A.T., Freeman, A., Davis, D. D. (2011). Terapia cognitivă a
tulburărilor de personalitate, Cluj-Napoca: ASCR.
David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Iaşi: Polirom.
Ellis, A. (2006). Terapia comportamentului emotiv-raţional.
Bucureşti: Antet.
First, M.B., Spitzer, L.R., Gibbon, M., Williams, J.B.W. (2007).
Interviul Clinic Structurat pentru Tulburările Clinice de pe
Axa I a DSM -Versiune Clinică. Cluj Napoca: RTS.
First, M.B., Gibbon, M., Spitzer, L.R., Williams, J.B.W. Benjamin,
L.S. (2007). Interviul Clinic Structurat pentru Tulburările de
Personalitate de pe Axa II a DSM -Versiune Clinică. Cluj
Napoca: RTS.
Kahneman, D. (2012). Gândire rapidă, gândire lentă. Bucureşti:
Publica.
Lazarus, A.A., Lazarus, C.N. (1991). Multimodal Life History
Inventory (2nd edition). Champagne, IL: Research Press.
Miller, S. D., Duncan, B. L., Johnson, L. (2002). The Session Rating
Scale 3.0. Chicago: Author.
O'Connor, J. (2010). Manual de programare neuro-lingvistică.
Bucureşti: Curtea Veche.
Rizeanu, S. (2014). Psihodiagnoza şi evaluarea clinică a copilului şi
adolescentului. Note de curs. Ediţia a II-a revizuită şi
adăugită. Bucureşti: Universitară.
Rizeanu, S. coord. (2014). Psihoterapie şi consiliere. Studii de caz.
Bucureşti: Universitară.
Rosenberg, M. (1989). Society and the Adolescent Self-Image. Revised
edition. Middletown, CT: Wesleyan University Press.
Scheier, M.F., Carver, C.S., and Bridges, M.W. (1994). Distinguishing
optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery,
and self-esteem): A re-evaluation of the Life Orientation Test.
Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1063-1078.
Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy
scale. In J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston, Measures in
health psychology: A user’s portfolio. Causal and control
beliefs, 35-37, Windsor, England: NFER-NELSON.
Seligman, M. (2013). Ce putem şi ce nu putem schimba. Bucureşti:
Humanitas.
Sîrbu, M. (2014). Psihologia sănătăţii – note de curs. Bucureşti:
Universitatea Hyperion.
Vasiliu, D., Pascal, D. M., Marinescu, G., Rizeanu, S. (2015).
Evaluarea autoeficacităţii. Proprietăţi psihometrice pentru
scala SES (Self-Efficacy Scale). Revista de studii psihologice
nr.2, pp.: 210-222. Bucureşti: Universitatea Hyperion.
Vasiliu, D., Pascal, D. M., Marinescu, G., Sîrbu, M. (2015). Evaluarea
robusteţii. Proprietăţi psihometrice pentru scala DRS15
(Dispositional Resilience Scale). Revista de studii psihologice,
nr.2, pp.: 184-195. Bucureşti: Universitatea Hyperion.
Vasiliu, D., Pascal, D. M., Marinescu, G., Golu, I. (2015). Evaluarea
sensului coerenţei. Proprietăţi psihometrice pentru scala
SOC13 (Sense of Coherence Scale). Revista de studii
psihologice, nr.2, pp.: 107-123. Bucureşti: Universitatea
Hyperion.
Yalom, D.I. (2012). Psihoterapia existenţială. Bucureşti:Trei.

CAPITOLUL V

Bibliografie
Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. (2000). Manual de
diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM-IV-TR.
Bucureşti: Autorul.
Beck, A. T. (2006). Depression: Causes and Treatment. Philadelphia:
University of Pennsylvania Press.
David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Iaşi: Polirom.
First, M.B., Spitzer, L.R., Gibbon, M., Williams, J.B.W. (2007).
Interviul Clinic Structurat pentru Tulburarile Clinice de pe
Axa I a DSM -Versiune Clinică. Cluj Napoca: RTS.
First, M.B., Gibbon, M., Spitzer, L.R., Williams, J.B.W., Benjamin,
L.S. (2007). Interviul Clinic Structurat pentru Tulburările de
Personalitate de pe Axa II a DSM -Versiune Clinică. Cluj
Napoca: RTS.
Hamilton, M. (1959). The assessment of anxiety states by rating. Br J
Med Psychol, 1959; 32:50–55.
Holdevici, I. (2009). Tratat de psihoterapie cognitiv-
comportamentală. Bucureşti: Trei.
Leahy, R.L. şi Holland, S.J. (2000). Planuri de tratament şi intervenţii
pentru depresie şi anxietate. Cluj Napoca: ASCR.
Rizeanu, S. (2013). Psihodiagnoza şi evaluarea clinică a copilului şi
adolescentului. Note de curs. Bucureşti: Universitară.
Rizeanu, S. coord. (2014). Psihoterapie şi consiliere. Studii de caz.
Bucureşti: Universitară.

CAPITOLUL VI

Bibliografie
Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. (2000). Manual de
diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM-IV-TR.
Bucureşti: Autorul.
Beck, A.T. (1967). Depression: Causes and treatment. Philadelphia:
University of Pennsylvania Press.
Beck, A. T. & Steer, R. A. (1993). Beck Anxiety Inventory Manual.
San Antonio: Harcourt Brace and Company.
David, D. (2012). Tratat de psihoterapii cognitive şi compor-
tamentale. Iaşi: Polirom.
David, D. (2006). Sistem de Evaluare Clinică SEC-Versiune Clinică.
Cluj Napoca: RTS.
David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Iaşi: Polirom.
Ellis, A. (1970). Rational-emotive psychotherapy. New York: Institute
for Rational-Emotive Therapy.
First, M.B., Spitzer, L.R., Gibbon, M., Williams, J.B.W. (2007).
Interviul Clinic Structurat pentru Tulburarile Clinice de pe
Axa I a DSM -Versiune Clinică. Cluj Napoca: RTS.
First, M.B., Gibbon, M., Spitzer, L.R., Williams, J.B.W., Benjamin,
L.S. (2007). Interviul Clinic Structurat pentru Tulburările de
Personalitate de pe Axa II a DSM-Versiune Clinică. Cluj
Napoca: RTS.
Hamilton, M. (1959). The assessment of anxiety states by rating. Br J
Med Psychol 1959; 32:50–55.
Holdevici, I. (2009). Tratat de psihoterapie cognitiv-compor-
tamentală. Bucureşti: Trei.
Lazarus, A. A., Lazarus, C.N. (1991). Multimodal Life History
Inventory (2nd edition). Champagne, IL: Research Press.
Opriş, D. şi Macavei, B. (2007). The distinction between functional
and dysfunctional negative emotions; an empirical analysis.
Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 5, 181-
195.
Rizeanu, S. (2013). Introducere în psihoterapie. Bucureşti:
Universitară.
Rosenberg, M. (1989). Society and the Adolescent Self-Image. Revised
edition. Middletown, CT: Wesleyan University Press.
Young, J. & Brown, G. (2001). Youngs Schema Questionnaire:
Special Edition. New York: Schema Therapy Institute.
CAPITOLUL VII

Bibliografie
Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. (2000). Manual de
diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM-IV-TR.
Bucureşti: Autorul.
Auslander, G. K., Buchs, A. (2002). Evaluating an activity
intervention with hemodialys is patients in Israel. Social
Work Health Care. 35(1-2):407-423.
Băban, A. (1998). Stres şi personalitate. Cluj-Napoca: Presa
Universitară Clujeană.
Colegiul Medicilor din România. (2007). Ghidul de practică medicală
–Reabilitare şi intervenţie psihologică la pacientul cu boală
cronică de rinichi. Bucureşti: Curtea Veche.
Carver, C. S., Scheier, M. F., şi Weintraub, J. K. (1989). Assessing
coping strategies: A theoretically based approach. Journal of
Personality and Social Psychology, 56, 267-283.
Dragotoiu, A., Checheriţă, Al. I., David, C., Ciocâlteu, Al. (2011).
Optimizarea rezilienţei psihice în cazul pacientului dializat, cu
ajutorul familiei de apartenenţă. Practica Medicală, vol.VI,
nr. 4(24), p. 301-303.
Dragotoiu, A, Checheriţă, Al. I , Ciocâlteu, Al, Rizeanu, S. (2015).
Synergistic approach to patient dialysate. Journal of
Medicine and Life (Spec Issue , p 66- 68).
Kimmel, P.L. (2002). Depression in patients with chronic renale
disease: What we know and what we need to know. Journal of
Psychosomatic Research, 53, 951-956.
Raţiu, I.A., Blaga, A., Bako, G., Raţiu, C., Hinţ, S. (2012). Corelarea
stării psihologice cu evoluţia clinică şi cu gradul de
complianţă al pacienţilor hemodializaţi cronic. Clujeanul
Medical, vol. 85: 3, p. 415-418.
Rovenţa, C.E., Poenar, C., Niculae, A., Lupuşoru, E.G., Peride,
Checheriţă I., Sandulovici, C.R., David, C., Ciocâlteu, A.
(2011). Depresia în hemodializa cronică. Practica Medicală,
vol. VI, nr. 1(21), p. 43-48.
Wai, L, Burton, H, Richmond, J. et al. (1981). Influence of
psychosocial factors on survival of home hemodialysis
patients. Lancet, 2: 1155–1156
Welch, J.L, Austin, J.K. (2001). Stressors, coping and depression in
hemodialysis patients. Journal of Advanced Nursing, 26:
33(2): 200-207.

CAPITOLUL VIII

Bibliografie
Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. (2000). Manual de
diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM-IV-TR.
Bucureşti: Autorul.
Castille, D. (2001). Testul Arborelui. Bucureşti: Polirom.
Hamilton, M. (1960). A rating scale for depression, J.Neurol.
Neurosurg. Psychiat.1960, 23:56-62.
Rizeanu, S. (2014). Psihodiagnoza şi evaluarea clinică a copilului şi
adolescentului. Note de curs. Ediţia a doua adăugită şi
revizuită. Bucureşti: Universitară.
http://www.thelittlepeople.ro/ce-facem
CAPITOLUL IX

Bibliografie
Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. (2000). Manual de
diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM-IV-TR.
Bucureşti: Autorul.
Burlea, G., Burlea, M., Milici, R.C., Burlea, A., Zanfirache, A.,
Mereuţă, M. (2011). Dicţionar explicativ de logopedie.
Bucureşti: Polirom.
Eibesfeldt, E. (1995). Agresivitatea umană. Bucureşti: Trei.
First, M.B., Spitzer, L.R., Gibbon, M., Williams, J.B.W. (2007).
Interviul Clinic Structurat pentru Tulburările Clinice de pe
Axa I a DSM -Versiune Clinică. Cluj Napoca: RTS.
Jonson-Martin, N.M., Hacker, B.J., Attermeier, S.A. (2004). The
Carolina Curriculum for Preschoolers with Special Needs
(CCPSN), Second Edition. Brookes Publishing.
Leaf, R., McEachin, J. (2010) Ghid de terapie ABA, vol I Strategii de
modificare a comportamentului copiilor autişti. Bucureşti:
Frontiera.
Lovaas, O. I., Koegel, R., Simmons, J. Q., & Long, J. S. (1973). Some
generalization and follow-up measures on autistic children in
behavior therapy. Journal of Applied Behavior Analysis.
Mureşan, C. (2004). Autismul Infantil, Structuri Psihopatologice şi
Terapie Complexă. Cluj: Presa Universitară Clujeană.
Peeters, T. (2009). Autismul. Bucureşti: Polirom.
Rizeanu, S. (2014). Psihodiagnoza şi evaluarea clinică a copilului şi
adolescentului. Note de curs. Ediţia a doua adăugită şi
revizuită. Bucureşti: Universitară.
Rita, J. (1997). Educaţia copiilor şi tinerilor cu autism. UNESCO.
Vrăsmaş, E., Oprea, V., Stoica, A., Stancu, A., Niculescu, S.,
Gălbinaşu, E.L. (2007). Să învăţăm cu ... plăcere - Fişe de
exerciţii logopedice în comunicarea orală şi scrisă, supliment
al revistei Învăţământul preşcolar.

CAPITOLUL X

Bibliografie
Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. (2000). Manual de
diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM-IV-TR.
Bucureşti: Autorul.
Beck, A. T. (1967). Depression: Causes and treatment. Philadelphia:
University of Pennsylvania Press.
David, D. (2006). Tratat de psihoterapii cognitive şi
comportamentale. Iaşi: Polirom.
First, M.B., Gibbon, M., Spitzer, R. L., Williams, J. B. W., Benjamin,
L. S. (2007). Interviul Clinic Structurat pentru Tulburările
Clinice de Personalitate de pe Axa IIa DSM. Cluj-Napoca:
RTS
Hamilton, M. (1959). The assessment of anxiety states by rating. Br J
Med Psychol 1959; 32:50–55.
Holdevici, I. (2009). Tratat de psihoterapie cognitiv-
comportamentală. Bucureşti: Trei.
Leahy, R. L., Holland, S. J., (2012), Planuri de tratament şi intervenţii
pentru depresie şi anxietate. Cluj-Napoca: ASCR.
Rizeanu, S. (2014). Psihodiagnoza şi evaluarea clinică a copilului şi
adolescentului. Note de curs. Ediţia a doua adăugită şi
revizuită. Bucureşti: Universitară.
CAPITOLUL XI

Bibliografie
Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. (2000). Manual de
diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM-IV-TR.
Bucureşti: Autorul.
Beck, A. T. (2006). Depression: Causes and Treatment. Philadelphia:
University of Pennsylvania Press.
Beck, A.T, & Steer, R. A. (1993). Beck Anxiety Inventory Manual.
San Antonio: Harcourt Brace and Company.
Brown, T.A., Chorpita, B.F., Korotitsch, W., Barlow, D.H. (1997).
Psychometric properties of the Depression Anxiety Stress
Scales (DASS) in clinical samples. Behav Res Ther.
35(1):79–89.
Hamilton, M. (1959). The assessment of anxiety states by rating. Br J
Med Psychol, 1959; 32:50–55.
Holdevici, I. (2009). Tratat de psihoterapie cognitiv-
comportamentală. Bucureşti: Trei.
Leahy, R.L. şi Holland, S.J. (2000). Planuri de tratament şi intervenţii
pentru depresie şi anxietate. Cluj Napoca: ASCR.
Lehrer, P.M., Woolfolk, R.L. (1982). Self-report assessment of
anxiety: Semantic, cognitive and behavioral modalities. Behav
Assess, 4:167–177.
Rizeanu, S. (2013). Introducere în psihoterapie. Bucureşti:
Universitară.
CAPITOLUL XII

Bibliografie
Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. (2000). Manual de
diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM-IV-TR.
Bucureşti: Autorul.
Hien, D., Matzner, F., M.B., Spitzer, R.L., Williams, J.B.W., Gibbon
M. (2007). Interviul clinic structurat pentru tulburările clinice
ale sugarului, copilului şi adolescentului. Cluj: Editura RTS.
Leahy, R., Holland, S. (2010). Planuri de tratament şi intervenţii
pentru depresie şi anxietate. Cluj- Napoca: ASCR.
Matzner, F. (1994). Videotapes as Training Tools for the
Development of the KID-SCID. Scientific Proceedings.
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 42nd
Annual Meeteing.
Rizeanu, S. (2013). Introducere în psihoterapie. Bucureşti:
Universitară.

CAPITOLUL XIII

Bibliografie
Abraham, A. (2005). Desenul persoanei- Testul Machover. Bucureşti:
Profex.
Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. (2000). Manual de
diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM-IV-TR.
Bucureşti: Autorul.
Bellak, L. (2008). Testul de apercepţie tematică pentru copii-TAC.
Bucureşti: Profex.
Dumitrache, S.(2013). Tulburările de personalitate.Bucureşti: SPER.
Golu, F. (2010). Psihologia dezvoltării umane. București:
Universitară.
Holdevici I. (1998). Psihoterapia tulburărilor anxioase. Bucureşti:
Ceres.
Mitrofan, I. (2014). Copiii şi adolescenţii - probleme, tulburări,
evaluare şi intervenţie psihoterapeutică. Bucureşti: SPER.
Mitrofan, I. (2008). Psihoterapia - repere teoretice, metodologice şi
aplicative. Bucureşti: SPER.
Mitrofan, I. coord. (2005). Orientarea experienţială în psihoterapie.
Bucureşti: SPER.
Mitrofan, I., Vladislav, E. O., Cucu-Ciuhan, G., Anghel, E. D., Badea,
M. (2001). Psihopatologia, psihoterapia şi consilierea
copilului - Abordarea experienţială. Bucureşti: SPER.
Rizeanu, S. (2014). Psihodiagnoza şi evaluarea clinică a copilului şi
adolescentului. Note de curs. Ediţia a II-a revizuită şi
adăugită. Bucureşti: Universitară.

CAPITOLUL XIV

Bibliografie
https://www.scribd.com/doc/259474031/30/Tehnici-ale-intervenţiei-
comportamentale
Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. (2000). Manual de
diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM-IV-TR.
Bucureşti: Autorul.
Bourne, E. şi Garano, L. (2012). Anxietatea. Bucureşti: Antet.
Burns, D. (1989). The Feeling Good Hamdbook. New York: A Plam
Book.
Holdevici, I. (2009). Tratat de psihoterapie cognitiv-
comportamentală. Bucureşti: Trei.
Jacobson, E. (1938). Progressive relaxation. Chicago: University of
Chicago Press.
Rizeanu, S. (2014). Psihoterapie şi consiliere. Studii de caz.
Bucureşti: Universitară.
Rizeanu, S. (2014). Psihodiagnoza şi evaluarea clinică a copilului şi
adolescentului. Note de curs. Ediţia a II-a revizuită şi
adăugită. Bucureşti: Universitară.
Rizeanu, S. (2013). Introducere în Psihoterapie. Bucureşti:
Universitară.
Trickett, S. (2010). Cum să învingem atacurile de panică. Bucureşti:
Antet.
Tudose, F., Tudose, C., Dobranici, L. (2011). Tratat de
psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi. Bucureşti: Trei.

CAPITOLUL XV

Bibliografie
Abraham, A. (2004). Desenul persoanei. Testul Machover. Bucureşti:
Ed. Profex.
American Psychiatric Association, (2013). Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA.
Andrieş, A. (2010). Testarea psihologică. Aptitudinile şi inteligenţa,
Bucureşti: Ed. Fundaţia România de Mâine.
Avramescu. M.D. (2002). Defectologie şi logopedie. Bucureşti: Ed.
Fundaţiei România de Mâine.
Boardman, A., Greenberg, D. (2004). Analiza cost-beneficiu:
concepte şi practică. Ed. Arc.
Coman, L. (2012). Testul desenului familiei. Cu 103 figuri. Bucureşti:
Trei.
Crotti, E. (2010). Desenele copilului tău - interpretări psihologice. Ed.
Litera.
Duss, L. (2009). Testul fabulelor. Bucureşti: Trei.
Friedberg, R., McClure, J.M.., Garcia, J.H. (2013). Tehnici de terapie
cognitivă pentru copii şi adolescenţi. Cluj: ASCR.
Holdevici, I. (2011). Tratat de psihoterapie cognitiv-
comportamentală. Bucureşti: Trei.
Jourdan-Ionescu, C., Lachance, J. (2006). Desenul Familiei.
Bucureşti: Profex.
Koch, K. (2002). Diagnosticul psihologic cu ajutorul Testului
arborelui. Timişoara: Profex.
Paris, J. (2015). Ghidul DSM-5 pentru clinicianul inteligent.
Bucureşti: Trei, Prima ediţie.
Radu, I.D., Ulici, Gh. (2003). Evaluarea şi educarea psihomotricităţii
copiilor cu dificultăţi psihomotorii de integrare. Bucureşti:
Semne.
Rizeanu, S. (2013). Psihodiagnoza şi evaluarea clinică a copilului şi
adolescentului, Bucureşti: Universitară.
Romilă, A. (2003). DSM-IV-TR 2000. Manual de diagnostic şi
statistică a tulburărilor mentale. Bucureşti: Ed. Asociaţia
Psihiatrilor Liberi din România.
Wilmshurst, L. (2007). Psihopatologia copilului. Iaşi: Polirom.
Jocuri educative
Joc puzzle din lemn - producător Wooden Toys, site:
https://krista.ro/1134-puzzle-lemn-animale-cu-cifre-si-litere-
.html
Joc Tangram - producător Wooden Toys, site: https://krista.ro/4532-
puzzle-chinezesc-tangram-lemn-
fag.html?search_query=tangram&results=1
CAPITOLUL XVI

Bibliografie
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorder. Washington, D.C.
DiLorenzo, T. A., Bovbjerg, D. H., Montgomery, G. H. (1999). The
application of a shorted version of the profile of mood states
in a sample of breast cancer chemotherapy patients. British
Journal of Health Psychology, 4,315-325.
Dryden, W., DiGiuseppe, R. (2003). Ghid de terapie raţional-emotivă
şi comportamentală. Cluj: ASCR.
Hamilton, M. (1959). The assessment of anxiety states by rating.
British Journal of Medical Psychology, Volume 32.
Holdevici, I. (2009). Tratat de psihoterapie cognitiv -
comportamentală. Bucureşti: Trei.
Iamandescu, I.B. (2002). Stresul psihic din perspectiva psihologică şi
psihosomatică. Bucureşti: Infomedica.
Iamandescu, I.B. şi Luban-Plozza, B. (2002). Stresul psihic - Placă
turnantă a medicinei psihosociale din “Dimensiunea
psihologică a practicii medicale”. Bucureşti: Infomedica.
Jacobson, E. (1938). Progressive relaxation. Chicago: University of
Chicago Press.
Maruish, M.E. (1999). The Use of Psychological Testing for
Treatment Plannings and Outcome Assessement. 2nd Edition.
New Jersey: John Wiley & Sons.
Nelson-Jones, R. (2014). Manual de consiliere - Învaţă ce să spui că
să ajuţi! Bucureşti: Trei.
Opriş, D., & Macavei, B. (2005). The distinction between functional
and dysfunctional negative emotions; An empirical analysis.
Journal of Cognitive and Bahavioral Psychotherapies, vol. 5.
Rizeanu, S. (2014). Psihodiagnoza şi evaluarea clinică a copilului şi
adolescentului, Ediţia a II-a. Bucureşti: Universitară.
Rizeanu, S. (2014). Psihoterapie şi consiliere - Studii de caz.
Bucureşti: Universitară.
Rizeanu, S. (2013). Introducere în psihoterapie. Bucureşti:
Universitară.
Schroder, J.P., Blank, R. (2011). Managementul stresului:
recunoaşterea şi combaterea eficientă a situaţiilor stresante.
Bucureşti: All.
Schutte, N. S. Malouff, J. M. (1995). Sourcebook of adult assessment.
(Applied clinical psychology). New York: Plenum Press.
Seyle, H.H.B (1974). Stress without Distress. Montreal:Acta.

CAPITOLUL XVII

Bibliografie
Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. (2000). Manual de
diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM-IV-TR.
Bucureşti: Autorul.
Freud, S. (1999). Vol. 9: Interpretarea viselor. Bucureşti: Trei.
Kaplan, H.I., şi Sadock, B.J. (2001). Manual de buzunar de Psihiatrie
clinică. Bucureşti: Medicală.
Shapiro, C.M., Trajanovic, N.N., Fedoroff, J.P. (2003). Sexsomnia - A
New Parasomnia? Canadian Psychiatric Association, 48: 311-
317.
CAPITOLUL XVIII

Bibliografie
Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. (2000). Manual de
diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM-IV-TR.
Bucureşti: Autorul.
Francesetti, G., Gecele, M., Roubal, J. (2014). Aplicaţii clinice ale
pshihoterapiei Gestalt, De la psihopatologie la estetica
procesului de contact, trad. de Mandoc, F., Stoica, R.
Bucureşti: Gestalt Books.
Raven, J., Raven, J.C., Court, J.H. (2010). Manual Raven: Secţiunea
1. Prezentare generală, traducere de Dobrean, A., Porumb,
M., Rusu, C. Cluj-Napoca: Romanian Psychological Testing
Services.
Raven, J., Raven, J.C., Court, J.H. (2010). Manual Raven: Secţiunea
3. Matrici progresive standard, traducere de Domuţa, A.,
Porumb, M., Rusu, C. Cluj-Napoca: RTS.
Rizeanu, S. (2013). Psihodiagnoza şi evaluarea clinică a copilului şi
adolescentului. Note de curs. Bucureşti: Universitară.
Zimmerman, M. (2010). Chestionarul de screening şi diagnostic
psihiatric. PDSQ. Cluj-Napoca: Cognitrom.

CAPITOLUL XIX
Bibliografie
Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. (2000). Manual de
diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM-IV-TR.
Bucureşti: Autorul.
Beck, A.T., Mendelson, W., Erbaugh, M. (1961). Inventarul de
depresie Beck - BDI în Dindelegan, C. (2012). Psihopatologie
şi psihologie clinică. Bucureşti: SPER.
Hamilton, M. (1967). Scala de măsurare a anxietăţii Hamilton -
HAM-A în Dindelegan, C. (2012). Psihopatologie şi
psihologie clinică. Bucureşti: SPER.
Holdevici, I. (2011). Psihoterapii de scurtă durată. Bucureşti: Trei.

CAPITOLUL XX
Bibliografie
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorder. Washington, D.C.: Author.
Beck, A.T. (1967). Depression: Causes and treatment. Philadelphia:
University of Pennsylvania Press.
Beck, A.T, & Steer, R. A. (1993). Beck Anxiety Inventory Manual.
San Antonio: Harcourt Brace and Company.
David, D. (2012). Tratat de psihoterapii cognitive şi
comportamentale. Iaşi: Polirom.
David, D. (2006). Sistem de Evaluare Clinica SEC - Versiune Clinică.
Cluj Napoca: RTS.
De Jong, P; Kim Berg, I. (2012). Interviewing for Solutions. Ed.
Cengage Learning, Inc.
First, M.B., Spitzer, L.R., Gibbon, M., Williams, J.B.W. (2007).
Interviul Clinic Structurat pentru Tulburarile Clinice de pe
Axa I a DSM -Versiune Clinică. Cluj Napoca: RTS.
First, M.B., Gibbon, M., Spitzer, L.R., Williams, J.B.W., Benjamin,
L.S. (2007). Interviul Clinic Structurat pentru Tulburările de
Personalitate de pe Axa II a DSM -Versiune Clinică. Cluj
Napoca: RTS.
Freedman, J., Combs, G. (1996). Narrative Therapy. The Social
Construction of Preffered Realities, A Norton Proffesional
Book, 40-41
Haley, J. H. (1986). Uncommon Therapy: The Psychiatric Techniques
of Milton H. Erickson, M.D. W. W. Norton & Company.
Hamilton, M. (1967). Development of a rating scale for primary
depressive illness. Br J Soc Clinical Psychology; 6:278-296.
Hamilton, M. A. (1959). The assessment of anxiety states by rating.
Br J Med Psychol; 32:50–55.
Kubler-Ross, E. (2008). Despre moarte şi a muri. Bucureşti: Elena
Francisc Publishing.
McNab Francis A. (1993). Brief Psychotherapy: CMT: An Integrative
Approach in Clinical Practice. John Wiley & Sons.
Miller, S. D., Duncan, B. L., Johnson, L. (2002). The Session Rating
Scale 3.0. Chicago: Author.
Nuţă, A. (2007). Psihologia cuplului. Bucureşti: SPER.
Rizeanu, S. (2013). Introducere în psihoterapie. Bucureşti:
Universitară.
Rupert, F. (2012). Traumă, ataşament, constelaţii familiale. Bucureşti:
Trei.
Rupert, F. (2015). Simbioză şi autonomie. Bucureşti: Trei.

CAPITOLUL XXI

Bibliografie
Beck, T. A., (1970). Depression. Philadelphia, University of
Pennsylvania Press.
Ciucă, A., Albu, M.(2010). Adaptarea şi standardizarea PDSQ pe
populaţia din România. În M. Zimmerman. Manualul
Chestionarului de screening şi diagnostic psihiatric, ediţia în
limba română. Cluj Napoca: ASCR.
Clark, A. D. & Beck, A. T. (2012). Terapia Cognitivă a Tulburărilor
de Anxietate. Ştiinţă şi practică. Cluj Napoca: ASCR.
Freeman, A. et al. (2004). Cognition and psychotherapy. 2nd ed.
Springer Publishing Company, Inc.
Leahy, R. L. & Holland, S. J. (2010). Planuri de Tratament şi
Intervenţii pentru Depresie şi Anxietate.Cluj Napoca: ASCR.
Rizeanu, S. (2014). Psihoterapie şi consiliere. Studii de caz.
Bucureşti: Universitară.
Rizeanu, S. (2013). Introducere în psihoterapie. Bucureşti:
Universitară.
Root, B. A. (2000). Understanding Panic and Other Anxiety
Disorders.
Stratton, P. (2010). “The evidence base of systemic family and couple
therapies”. Association for family therapy, UK .

View publication stats

S-ar putea să vă placă și