Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA NR.

Identifica clauzele generale si speciale ale contractului individual de munca.

Sunt considerate clauze speciale:

 clauza cu privire la formarea profesională


 clauza de neconcurenţă;
 clauza de mobilitate;
 clauza de confidenţialitate.

Clauze generale în contractul individual de muncă.

Potrivit modelului- cadru al contractului individual de muncă, aprobat prin ordin al


ministrului muncii şi solidarităţii sociale, acesta trebuie să cuprindă în mod obligatoriu
următoarele elemente;

 părţile contractului;
 obiectul său;
 durata contractului;
 locul de muncă;
 felul muncii;
 atribuţiile postului;
 condiţii de muncă;
 durata muncii;
 concediul;
 salarizarea;
 drepturi specifice legate de sănătatea şi securitatea în muncă;
 alte clauze (perioada de probă, perioada de preaviz erv.);
 drepturi şi obligaţii generale ale părţilor;
 dispoziţii finale (care privesc modificarea contractului, numărul de exemplare,
organul competent să soluţioneze conflictele în legătură cu respectivul
contract).

S-ar putea să vă placă și