Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnologic ‚,Spiru Haret” Piatra Neamt Avizat Director

Profilul: Servicii Prof. Radu Cristodor Mititelu


Domeniul de pregătire de bază/domentiul de prgătire generală/
Calificare profesională: Servicii /Economic /Tenician în activităţii economice
Modulul VIII: Statistică şi analiză economică
Nr de ore/an:60
Nr. ore /săptămână: din care: LT :60
Clasa: a-XII-a A
Profesor: Ursan Dorina Avizat Şef catedră
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.I.: 3423/18.03.2009, Anexa3 Prof. Dorina Ursan
Programa aprobata prin OMEdC.: 3172/30.01.2006, Anexa nr.2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2014-2015
Nr. ore Săptămâna
Nr. Unitatea de Competenţe
Conţinuturi Dată Observaţii
crt. competenţă specifice T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Datele elementare și sistematizarea lor
UC 22 C1 1.1. Identificarea surselor de date S31 17.05.2017
Statistică și Sistematizează statistice: anuare, reviste, broșuri, 2
analiză date
economică elementare documente de evidență, 2 S31 17.05.2017
experiență proprie etc.
3 S31 18.05.2017
1.2. Centralizarea datelor elementare 2 S31 18.05.2017
1.2. Gruparea pe variante sau pe intervale
3 S31 18.05.2017
Recapitulare si sistematizare 4 S31 19.05.2017
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Dată
crt. competenţă Competenţe Conţinuturi T LT IP T LT IP Observaţii
(0) (1) specifice
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
SEMESTRUL AL II-LEA
Distribuții
C2 2.1. Calcularea indicatorilor tendinței 2 S31 19.05.2017
Analizează centrale:- media
distribuţii
- mediana 2 S31 19.05.2017
- modulul 2 S32 22.05.2017
2.2. Caracterizarea distribuției rezultate:
2 S32 22.05.2017
- structură;
- omogenitate;
2 S32 22.05.2017
- formă.
2.3. Interpretarea rezultatelor obținute:
2 S32 22.05.2017
- prin comparație;
- prin asimetrie; 2 S32 23.05.2017
- prin omogenitate/eterogenitate
2.4. Reprezentarea grafică:
2 S32 23.05.2017
- histograma, cercul de structură
- poligonul frecvențelor, curbele cumulative
2 S32 23.05.2017
ale frecvențelor
Recapitulare și sistematizare 2 S32 23.05.2017
Dinamica fenomenelor economice
C3
Determină 2.1. Calcularea și interpretarea indicatorilor 2 S32 24.05.2017
dinamica de serie
fenomenelor 2.2. Reprezentarea grafică a seriilor
2 S32 24.05.2017
economice (diagrama prin coloane, benzi, cronograma)
2.3. Calcularea indicilor individuali și de 2 S32 24.05.2017
grup cu ajutorul echipamentelor de
specialitate (indicii volumului fizic, indicii
prețului, indicii valorii)
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Dată
crt. competenţă Competenţe Conţinuturi T LT IP T LT IP Observaţii
(0) (1) specifice
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2.4. Interpretarea indicilor, verificarea
2 S32 24.05.2017
relațiilor dintre indici și modificările absolute
Recapitulare si sistematizare 2 S32 25.05.2017
Indicatori economici la nivelul agentului
economic
3.1. Calcularea indicatorilor economici: ai 2 S32 25.05.2017

C4 potențialului,
Analizează ai cheltuielilor, ai rezultatelor. 1 S32 25.05.2017
indicatorii 3.2. Interpretarea indicatorilor calculați:
economici de 1 S32 25.05.2017
- caracterizarea structurii și dinamicii;
la nivelul - extrapolarea trendului. 1 S32 25.05.2017
agentului
3.3. Reprezentarea grafică a indicatorilor
economic 1 S32 25.05.2017
calculați: histograma,
poligonul frecvențelor, curbele cumulative, 2 S32 26.05.2017
dreptunghiul și cercul de structură. 2 S32 26.05.2017
Recapitulare si sistematizare 2 S32 26.05.2017
Recapitulare si sistematizare anuală.
2 S32 26.05.2017
Incheierea mediilor
Total 60