Sunteți pe pagina 1din 1

Auditorul formulează pe baza aserțiunilor obiectivele specifice pe cele 3 categorii de

aserțiuni:
1. Obiective specifice privind categorii de operațiuni și tranzacții pentru stocuri;
2. Obiective specifice privind soldurile și rulajele conturilor pentru stocuri;
3. Obiective specifice privind prezentarea informațiilor în situațiile financiare pentru
stocuri.