Sunteți pe pagina 1din 3

`Formaldehida (cu denumirea IUPAC metanal, aldehidă metilică sau aldehidă formică, soluția

apoasă de formaldehidă 37% fiind cunoscută și sub numele de formol) este cea mai
simplă aldehidă, și este un gaz incolor cu miros înțepător. Formula chimică este H2CO sau
CH2O. Formaldehida a fost pentru prima oară sintetizată de chimistul rus Aleksandr
Butlerov în 1859 dar a fost identificată abia în 1867, de către August Wilhelm von Hofmann.
Formaldehida rezultă din arderea materialelor conținătoare de carbon. Poate fi găsită în focuri
forestiere, în eșapamentul automobilelor și în fum de țigară. În atmosfera terestră, formaldehida
este produsă de acțiunea luminii solare și a oxigenului asupra metanului și a altor hidrocarburi.
Cantități mici de formaldehidă sunt produse de metabolismul multor organisme, inclusiv de cel
al omului.
Formaldehida este una dintre cele mai vechi substanțe chimice folosite în industrie pentru
obținerea rășinilor, folosită apoi în fabricarea plăcilor de lemn[1]. De asemenea, formaldehida este
o substanța uzuală în fabricarea echipamentelor sportive, a medicamentelor, a alimentelor, a
încălțămintei, a componentelor pentru autovehicule, a hârtiei, a produselor textile, etc.
Denumiri

Alte denumiri Formaldehidă


formalină
aldehidă metilică
oxid de metilenă

Informații generale

Formulă chimică CH2O

Aspect gaz incolor

Masă molară 30,03 g/mol

Proprietăți

Densitate 1 kg/m3

Starea de
gaz
agregare

Punct de topire -117 °C

Punct de fierbere -19.3 °C

Solubilitate în apă: > 100 g/100 ml (la


20 °C);
în etanol, acetonă: > 100 g/100
ml;
solvenți organici
în cloroform

Presiune de
3890 mmHg la 25 °C
vapori

Coroziv, Toxic,

Industrie
Formaldehida este produsă industrial prin oxidarea catalitică a metanolului. Cei mai comuni
catalizatori sunt metalul argintiu sau un amestec dintr-un fier și molibden sau oxizi de vanadiu.
În procedeul formox uzat frecvent, metanolul și oxigenul reacționează la cca. 250–400 ° C în
prezența oxidului de fier în combinație cu molibden și / sau vanadiu pentru a produce
formaldehidă conform ecuației chimice:
2 CH3OH + O2 → 2 CH2O + 2 H2O
Catalizatorul pe bază de argint funcționează, de obicei, la o temperatură mai ridicată,
aproximativ 650 ° C. Două reacții chimice asupra acesteia produc simultan formaldehidă: cea
prezentată mai sus și reacția de deshidrogenare:
CH3OH → CH2O + H2
În principiu, formaldehida ar putea fi generată prin oxidarea metanului, dar această cale nu este
viabilă din punct de vedere industrial, deoarece metanolul este oxidat mai ușor decât metanul.

Utilizări
Aplicații industriale
Formaldehida este un precursor comun pentru compuși și materiale mai complexe. În ordinea
aproximativă a scăderii consumului, produsele generate din formaldehidă includ rășina ureei
formaldehidă, rășina melaminică, rășina fenol formaldehidă, polioximetilenul plastic, 1,4-
butanediolul și diisocianatul de metilen difenil . Industria textilă folosește rășini pe bază de
formaldehidă ca finisoare pentru a realiza țesături rezistente la încrețire. Materialele pe bază de
formaldehidă sunt esențiale pentru fabricarea de automobile și sunt utilizate pentru fabricarea de
componente pentru transmisie, sistem electric, bloc motor, panouri pentru uși, osii și
încălțăminte de frână. Valoarea vânzărilor de formaldehidă și produse derivate a fost de peste
145 de miliarde de dolari în 2003, aproximativ 1,2% din produsul intern brut (PIB) al Statelor
Unite și Canada. Inclusiv ocuparea forței de muncă indirecte, peste 4 milioane de oameni
lucrează în industria formaldehidei în aproximativ 11.900 de plante din S.U.A. și Canada.
Două etape în formarea rășinii uree-formaldehidă, care este folosită pe scară largă în producerea
plăcilor de particule.
Când sunt tratate cu fenol, uree sau melamină, formaldehida produce, respectiv, rășină termosetă
fenol formaldehidă, rășină uree formaldehidă și rășină melaminică. Acești polimeri sunt adezivi
permanenți obișnuiți folosiți în placaj și mochete. Este utilizat ca rășină rezistentă la umiditate
adăugată la produsele din hârtie sanitară, cum ar fi (listate în concentrații crescânde injectate în
pieptul pieptului mașinii de hârtie) țesut facial, șervețele de masă și prosoape. De asemenea, sunt
spumate pentru a face izolație sau turnate în produse turnate. Producția de rășini de formaldehidă
reprezintă mai mult de jumătate din consumul de formaldehidă.

Formaldehida este, de asemenea, un precursor al alcoolilor polifuncționali, cum ar fi


pentaeritritolul, care este utilizat pentru a face vopsele și explozibili. Alți derivați de
formaldehidă includ diizocianatul de metilen difenil, o componentă importantă în vopselele și
spumele poliuretanice, și hexamina, care este folosită în rășinile fenol-formaldehidă, precum și în
RDX exploziv.
Condensarea cu acetaldehidă oferă pentaeritritol, un produs chimic necesar pentru sinteza PETN,
un exploziv ridicat. Condensarea cu fenoli dă rășini fenol-formaldehidă.

Formaldehidă (UF), unul dintre cei mai importanți adezivi din rășină de formaldehidă, este un
produs de condensare polimerică a formaldehidei cu uree și fiind utilizată pe scară largă pentru
fabricarea panourilor compozite pe bază de lemn, cum ar fi placajul, plăcile de plăci și fibra. În
ciuda beneficiilor sale, precum întărirea rapidă, performanțe bune în panouri (incolore) și costuri
mai mici; Emisia de formaldehidă (FE) provine fie din rășina UF în sine, fie din produsele
compozite legate de rășini UF este considerată un dezavantaj critic, deoarece afectează sănătatea
umană în special în mediul interior.

1. Utilizarea form. în domeniile sociale, afecțiunile.