Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEORETIC NOVACI

Bazele contabilitatii, clasa a IX-a

DOCUMENTELE DE EVIDENŢĂ CONTABILA

CLASIFICAREA DOCUMENTELOR

In functie de trasaturile caracteristice ale operatiilor economice si financiare, documentele de evidenta


se pot clasifica dupa urmatoarele criterii:
1. Dupa regulile specifice de utilizare si ale operatiilor economice ce le inregistreaza:

a) Registre de contabilitate: Registrul Jurnal, Registrul Inventar si Registrul Cartea Mare.

b) Documente folosite pentru inregistrarea mijloacelor fixe: Registrul numerelor de inventar, Fisa
mijlocului fix, Bon de miscare a mijloacelor fixe, Proces verbal de receptie.

c) Documente folosite pentru inregistrarea bunurilor de natura stocurilor: Nota de receptie si


constatare de diferente, Bon de predare-transfer-restituire, Bon de consum, Dispozitie de livrare, Aviz
de insotire a marfii, Factura, Fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar, Lista de
inventariere.

d) Documente folosite pentru inregistrarea mijloacelor banesti: Chitanta, Dispozitie de


plata/incasare, catre casierie, Registru de casa, Borderou de achizitie, Decont pentru operatiuni in
participatie.

e) Documente folosite pentru inregistrarea salariilor si a altor drepturi de personal: Stat de salarii,
Ordin de deplasare, Decont de cheltuieli.

f) Documente privitoare la contabilitate, in general: Nota de debitare-creditare, Nota de


contabilitate, Fisa de cont pentru operatiuni diverse, Balanta de verificare.

g) Documente privitoare la alte subactivitati: Situatia activelor gajate sau ipotecate, Decizie de
imputare, Angajament de plata.

2. Dupa functia pe care o indeplinesc:

a) Documente de dispozitie – sunt documente prin care se transmite ordinul de a se executa o


operatie economica ( dispozitie de livrare,dispozitie de plata,comanda etc.);

b) Documente justificative/ de executie – sunt documente prin carese dovedeste realizarea unor
operatii economice ( bon de consum, factura,chitanta, Nota de receptive, etc).
1
c) Documente mixte/ combinate – sunt documente care cuprind atat ordinal de a se executa o
operatie economica,cat si dovada executarii acesteia ,(bonul de consum dispune eliberarea de
materiale,deci este un document de dispozitie; dupa ce s-a completat cu mentiuni privind operatia
respectiva devine document justificativ

3. Dupa numarul operatiilor economice pe care le cuprind:

a) Documente singulare,care cuprind o singura operatie economica-financiara (chitanta, bon de


consum, factura etc). .
b) Documente cumulative – care cuprind mai multe operatii economice de acelasi fel (Regisreul
Jurnal, Jurnalul de vanzarai, Registrul Cartea-Mare, etc).

4 .Dupa locul intocmirii si circulatiei:

a) Documente interne – se intocmesc si circula in interiorul unitatii economice (Bon de consum,


Nota de predare, Statul de salarii, Fisa de magazine, etc).
b) Documente externe – sunt intocmite in afara unitatii,deci sunt primite de la terti ( extrase de
cont bancar,facturi de furnizori), sau sunt intocmite in unitate, dar pentru a fi trimise la terti ( chitanta,
facture, ordinul de plata, etc.)

5. Dupa momentul intocmirii:

a) documente primare – care se intocmesc de regula in momentul si la locul efectuarii operatiilor


economice, indeplinind rol de documente justificative (chitanta,factura, etc).
b) documente secundare – sunt intocmite pe baza documentelor primare sau in acelasi timp cu
acestea, asigurand pregatirea datelor pentru a fi prelucrate de catre contabilitate ( Jurnalul de casa,
Registrul de casa, etc.)

6. Dupa forma de prezentare:

a) documente tipizate- intocmite pe formular tip, in conformitate cu prevederi legale specific;


b) documente netipizate- care se intocmesc in functie de necesitati, fara un format dinainte
stabilit.

7. Dupa regimul de folosire si tiparire:

a) documente cu regim special – care au un regim deosebit de tiparire, numerotare, gestionare,


evident si pastrare;
2
b) documente fara regim special- care nu se supun anumitor restrictii privind tiparirea,
gestionarea, folosirea si justificarea lor, in afara de respectarea normelor generale de intocmire,
circulatie si pastrare.

8. Dupa modul de intocmire si rolul lor in practica curenta

a) documente justificative prin intermediul carora se dovedeste realizarea unor operatii


economice ale evidentei operative:
b) documente de evidenta si prelucrare contabila prin care se prelucreaza, cu ajutorul
contabilitatii, documentele justificative evidentiindu-se centralizat in registrele contabile;

c) documente de sinteza si raportare contabila si financiar-fiscala- sunt documente ce se


realizeaza la anumite interval de timp, de regula annual, centralizandu-se in mod sistematizat intreaga
activitate a unitatii din acea perioada de timp, aceste documente se mai numesc si situatii financiare
anuale.

S-ar putea să vă placă și