Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Blajin Iurii
Adresă(e) s. Pererita, r-ul Briceni
Telefon(oane) 068805005
E-mail(uri) blajini@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi) moldovean

Data naşterii 18.08.1992

Sex masculin

Educaţie
şi formare

Perioada 2016-prezent – Universitatea Agrara de Stat din Moldova, Facultatea de


Horticultura, Masterat Științe Horticole

2012-2016- Universitatea Agrara de Stat din Moldova, Facultatea de


Horticultura, specialitatea Horticultura

2008- 2012- Colegiul Pedagogic „Gh.Asachi” Lipcani (Briceni), specialitatea


„Secretariat Birotica”

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) româna

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Nivel european (*) Ascultare Citire
Participare la Discurs oral Exprimare
conversaţie scrisă
Limba utilizator utilizator utilizator utilizator utilizator
rusă independe experiment independen independen independen
nt at t t t
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Calități personale punctualitate, spirit de echipă, inițiativă, sociabilitate, creativitate, atenție la


detalii, responsabilitate, capacitate de asimilare a noilor informații și abilități,
adaptare rapidă la noi medii de lucru – dobândită în urma delegării în
diverse responsabilități în cadrul locului de muncă precedent

Competenţe şi aptitudini de Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Internet,


utilizare a calculatorului Pot rezolva multe dintre problemele care apar în utilizarea tehnologiilor
digitale.
Îmi actualizez frecvent competențele digitale.

Informaţii suplimentare 2012 – 2018 SRL “Agromicheș Vitol”, s. Pererita, r-ul Briceni

Permis de conducere Categoria B, C1

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010