Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE LA MATEMATICĂ

Etapa I – 15.10.2011
Barem de corectare şi notare
Clasa a XII-a M1
Subiectul I
• Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă punctajul
maxim prevăzut în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte.
• Nu se acordă punctaje intermediare.

Nr. item I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. I.8. I.9. I.10.
Rezultate C E E A B A A E A C

Subiectul II
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se
acordă punctajul maxim corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de puncte, dar se pot acorda punctaje intermediare
pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.

1. lim
n →∞
( )
n3 + 1 − n n = lim
n →∞
( n3 + 1 − n3 (1 p) = lim ) n →∞
1
n +1 + n n
3
(1 p) = 0 (1 p).

x2 + x + 3 − 2 x + 5 x2 − x − 2
= lim
( )
2. lim (1p)
x→2 x−2 x→2
( x − 2) x2 + x + 3 + 2 x + 5
x +1 1
= lim (1 p) = (1 p).
x→2
x2 + x + 3 + 2x + 5 2
3. f ' ( x ) = ( 2 x + x 2 + a ) e x (1 p). f ' ( 0 ) = a (1 p), deci a = 3 (1 p).
4. f ' ( x ) = e x + 3 x 2 − 6 x + 3 = e x + 3 ( x − 1) (2 p). Deoarece derivata este pozitivă, rezultă
2

cerința. (1 p).
2x + 2 x +1 2
5. f ' ( x ) = = (1 p) f '' ( x ) = (1 p). Deoarece
( )
3
2 x + 2x + 3
2
x + 2x + 3
2
x + 2x + 3
2

derivata a doua este pozitivă, rezultă cerința. (1 p).

0 ex − 1 − x ex − 1
6. Cazul de nedeterminare este (1 p). lim = lim (1 p). Limita cerută este
0 x →0 x2 x →0 2 x

1
egală cu (1 p).
2
ln x + sin x ln x + sin x 0 + sin1
7. lim 2 = lim = = +∞ (2 p). Dreapta de ecuației x = 1 este
x ց1 x − 2 x + 1
( x − 1) +0
xց1 2

asimptota verticală a graficului (1 p).

EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE


© Copyright Fundaţia de Evaluare în Educaţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139
Clasa a XII-a M1 Pag 1 / 3
 a+6 b+3   a + 2b 3a + b 
8. AB =   (1 p). BA =   (1 p).
 2a + 2 2b + 1  4 7 
AB = BA ⇒ a = 1, b = 3 ⇒ A = B (1 p).
1 1
9. Determinantul sistemului este 0 (1 p). Un minor principal este , iar cel caracteristic
2 −1
1 1 2
este 2 −1 1 = 0 (1 p). Rezultă cerința (1 p).
1 −2 −1
10. det A = a, det A3 = det I 3 = 1 (1 p). Atunci det A3 = ( det A) ⇒ a 3 = 1 ⇒ a = 1 (1 p).
3

0 1 0
 
Obținem A =  0 0 1  , care verifică A3 = I 3 . (1 p).
1 0 0
 
Subiectul III
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se
acordă punctajul maxim corespunzător.
• Se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.

e x − cos x 2 xe x + sin x
2 2
 2 sin x  1 3
1. Avem lim 2
= lim (1 p) = lim  e x +  (0,5p) = 1 + = (0,5p).
x →0 x x → 0 2x x → 0
 2x  2 2
x2 + 6 x + 1
2. Avem f ' ( x ) = (0,5 p). Derivata se anulează în punctele x = −3 ± 2 2 (0,5 p).
(x + x + 2)
2 2

x →±∞
(
Cum lim f ( x ) = 1, f −3 ± 2 2 = ) 2∓4 2
7
(0,5p), din monotonia funcției rezultă

2 − 4 2 2+ 4 2 
f (ℝ) =  ,  , adică f este mărginită (0,5 p).
 7 7 
1
3. Demonstrăm prin inducție că xn ≤ , n ∈ ℕ* . Pentru n = 1 , afirmația este evidentă (0,5 p).
2
x 1 1 1
Presupunând afirmația adevărată pentru un n, rezultă xn +1 = xn3 + n ≤ + < , deci șirul
2 8 4 2
x
este mărginit (0,5 p). Cum șirul are toți termenii pozitivi, din xn +1 − xn = xn3 − n =
2
 1
= xn  xn2 −  < 0, n ≥ 1 , rezultă că șirul este descrescător (0,5 p).
 2
L  1 1   1
Limita L verifică L3 = ⇒ L ∈ − , 0,  . Din xn ∈ 0,  deducem L = 0 (0,5 p).
2  2 2  2

EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE


© Copyright Fundaţia de Evaluare în Educaţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139
Clasa a XII-a M1 Pag 2 / 3
4. Din ipoteză avem σ (σ (1) ) = 4, σ (σ ( 2 ) ) = 1, σ (σ ( 3) ) = 3, σ (σ ( 4 ) ) = 2 . (0,5 p).
Dacă σ (1) = 1 , atunci 4 = σ (1) = 1 ,fals. Dacă σ (1) = 3 , atunci 4 = σ ( 3) ⇒ σ ( 4 ) = 3 = σ (1) ,
fals. Dacă σ (1) = 4 , atunci 4 = σ ( 4 ) = σ (1) , fals. (1 p). Dacă σ (1) = 2 , atunci
1 2 3 4
4 = σ ( 2 ) ⇒ σ ( 4 ) = 1 ⇒ σ ( 3) = 3 , deci σ =   ⇒ σ = e (0,5 p).
3

 2 4 3 1 
5. Avem det A = ( b − a )(1 − a )( b − 1) . (1 p). Cum a, b ≠ 1 avem
echivalența det A = 0 ⇔ a = b , de unde (prin negație) rezultă cerința (1 p).

• Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.

EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE


© Copyright Fundaţia de Evaluare în Educaţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139
Clasa a XII-a M1 Pag 3 / 3