Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA a XII-a – M1

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I. ( 50 puncte) Încercuiţi răspunsul corect.


5 p 1. Fie F : \ → \, F ( x) = x + x 2 + 1 o primitivă a funcţiei f : \ → \. Cât este f ( 0 ) ?
2
A) 1; B) 0; C) −1 ; D) 2; E) −
.
3
5 p 2. Funcţia F : \ → \ este primitivă a funcţiei f : \ → \, f ( x) = x 2 . Dacă F (3) = 10, cât este F (−3) ?
A) 9; B) 10; C) 3; D) −8; E) 4.
1
5 p 3. Care dintre următoarele funcţii este primitivă a funcţiei f : ( −∞, 0 ) → \, f ( x) = ?
x
3
A) ln x ; B) − ln x ; C) ln(1 − x) ; D) ln(−2 x) E) ln .
x
1

5 p 4. Dacă f :[0,1] → \, f ( x) = arctg x , cât este ∫ f '( x)dx ?


2

π π
A) 1 ; B) π ; C) 2π ; D) ; E) .
4 6
1
5. Fie a ∈ (0, ∞) − {1} astfel încât ∫ a dx = log
x
5p a e . Cât este a ?
0

A)1; B) e ; C) 2; D) e 2 ; E) e.

5 p 6. Pe \ definim legea de compoziţie x D y = 2 x + 3 y − 1. Cât este (1 D 2) D (3 D 0) ?


A) 11 ; B)14; C) 19; D) 23; E) 28.

5 p 7. Suma elementelor grupului (] 5 , + ) este:

A) 5 ; B) 1 ; C) 2 ; D) 9 ; E) 0 .

5 p 8. Pe ] definim legea de compoziţie x D y = 2 x + ay − 1, a ∈ ]. Dacă legea D este comutativă, cât este a ?


A)1; B) −1; C) −2 ; D) 2; E) 0.

5 p 9. Pe _ definim legea de compoziţie x D y = ax + ( 2a − 1) y + a, a ∈ _. Dacă legea D are element neutru,


atunci a este:
A) −1 ; B) 2; C) −2 ; D) 0 ; E) 1.

5 p 10. Câte elemente au ordinul 12 în grupul (] 48 , + ) ?


A) 1; B)2; C) 4; D) 8; E)12.

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la MATEMATICĂ pag. 1 din 2 ETAPA a II-a – 21.02.2009


SUBIECTUL II. (30 puncte) Scrieţi rezolvările complete.
2
1
3p 1. Calculaţi ∫x
1
2
+x
dx.
1

3 p 2. Calculaţi ∫ x cos x dx .
−1
1
x(2 x 2 + 1)
3 p 3. Calculaţi ∫0 x 4 + x 2 + 1 dx.
1

3 p 4. Arătaţi că lim
n →∞ ∫
x sin n x dx = 0.
0
1


3 p 5. Demonstraţi că şirul I n = x e dx, n ≥ 1 este convergent.
n x

0
3 p 6. Determinaţi perechile ( x, y ) ∈ ] × ] cu proprietatea că x + y = 1 .
5 5

3 p 7. Fie H ⊂ ] o parte stabilă în raport cu adunarea. Ştiind că −10 ∈ H şi 4 ∈ H , arătaţi că 2 ∈ H .

3 p 8. Pe ] se consideră legea de compoziţie x D y = xy + 2 x + 2 y + 2 . Determinaţi elementele simetrizabile din


] în raport cu legea D .

3p 9. Fie (G, ⋅) un grup cu 14 elemente. Determinaţi numărul elementelor mulţimii {x14 | x ∈ G} .

3 p 10. Determinaţi subgrupurile grupului (] 4 , + ) .

SUBIECTUL III. (10 puncte) Scrieţi rezolvările complete.


2 p 1. Funcţia F : \ → \ este primitivă a funcţiei f : \ → \, f ( x) =| x 2 − x | . Ştiind că F (−1) = 0, calculaţi
F (6).
n 2π
1 1 1 1
2 p 2. Arătaţi că lim
n →∞ ∫
n 0 2 + sin x
dx =
2π ∫ 2 + sin x dx
0

2 p 3. Fie f : \ → (0, ∞) o funcţie ce admite primitive şi fie F o primitivă a sa. Determinaţi funcţia f, ştiind că
F 2 este o primitivă a lui f 2 şi f (0) = 2.

2 p 4. Determinaţi toate subgrupurile grupului (], + ) ce conţin numărul 8.

2 p 5. Fie (G, ⋅) un grup finit cu elementul neutru e. Ştiind că toate elementele x ∈ G − {e} au acelaşi ordin k,
arătaţi că numărul k este prim.

♦ Total punctaj maxim 100 puncte.

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la MATEMATICĂ pag. 2 din 2 ETAPA a II-a – 21.02.2009