Sunteți pe pagina 1din 4

Asistenti generalisti anul 1

FISA DE INSTRUIRE SI EVALUARE


INVATAMANT CLINIC-

Modulul 2: Comunicare profesională Modulul 15: Semiologie medicală


Modulul 10: Mediu si sănătate Modulul 16: Tehnici de nursing si investigatii
Modulul 11: Educatie pentru sănătate Modulul 17: Protectia si securitatea în muncă
Modulul 13: Bazele stiintei nursing-ului Modulul 18: Administrarea medicamentelor
Modulul 14: Fiinta umană si nursing-ul

Numele /prenumele cursantului _______________________________________grupa _________

AN SCOLAR 2017/2018 nr ore - invatamant clinic: 450 ore

COMPETENTE SI OBIECTIVE
M COMPETENTE OBIECTIVE

M -elaboreaza strategii pentru o comunicare -sa identifice sursele de informatii specific profesiei
2 -aplica tehnici de comunicare orala -sa selecteze modele de comunicare adecvate cu pacientul,echipa de ingrijire
-realizeasa si prezinta un raport forma -sa realizeze o comunicare eficienta
-sa realizeze un raport formal,adecvat scopului propus
M . Analizează notiunile de ecologie si igienă in interrelatie cu sa enumere masurile de igiena aplicate in spital
1 sănătatea -sa stabileasca elementele interrelatiei factori de mediu-organism
0 2. Specifică notiunile de igienă a copilului si adolescentului -sa aplice masuri de protectie si profilaxie
3. Interpretează elementele de profilaxie si protectie
M 1. Defineste educatia pentru sănătate. -sa identifice la psacient caracteristicile stilului de viata propriu
2. Identifică factorii care pot altera stilul de viată sănătos. -sa identifice sis a ierarhizeze problemele de sanatate ale pacientului
1 3. Planifică actiuni de educatie pentru sănătate. -sa elaboreze un program de sanatate la un pacient internat
1 4. Implementează programe de educatie pentru sănătate. -sa formulize scopul si obiectivele educatiei pentru sanatate
5. Evaluează rezultatele actiunilor de educatie pentru sănătate. -sa intocmeasca documentatia programului de educatie pentru sanatate
-sa monitorizeze derularea programului de educatie pentru sanatate
-sa evalueze rezultatele implementarii programului de sanatate
M 1.Analizeaza functiile si rolul asistentului medical si statutul sau -sa explice statutul asistentului medical in cadrul echipei de ingrijire
1 in cadrul echipei medicale -sa redea competentele profesionale ale asistentului medical
3 2.Sintetizeaza competentele profesionale,calitatile si abilitatile -sa descrie calitatile si abilitatile
personale specifice asistentului medical -sa relateze o situatie din care sa reiese calitatile si abilitatile asistentului medical

M 1.Analizează nevoile fundamentale specifice finiei umane. -sa identifice nevoile fundamentale si sursele de dificultate
1 2. Identifică problemele de dependentă. -efectuarea culegerii datelor
4 3. Rezumă supravegherea si interventiile specifice problemelor -sa identifice probleme de dependenta si manifestari de dependent
de dependentă. -sa formuleze diagnostice de nursing
4. Identifică etapele procesului de ingrijire (nursing). -sa stabileasca obiectie si sa ierarhizarea prioritatilor de ingrijire
5. Aplică procesul de ingrijire (nursing). -stabilirea interventiilor proprii si delegate
6. Stabileste gradul de autonomie/dependentă a pacientului -aprecierea rezultatelor obtinute,raportate la obiectivele stabilite
-restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultate nefavorabil
M 1. Efectuează anamneza utilizand termenii medicali adecvati. -sa defineasca semen si simptome prin care se manifesta boala
1 2. Identifică si numeste modificările observate la inspectia -sa descrie componentele anamnezei
5 2eneral -sa descrie metodele fizice de examen clinic
3. Analizează manifestările cauzate de diferite afectiuni
-sa clasifice principalele simptome pe aparate si sisteme
M 1.Caracterizează tehnicile de nursing si investigatiile. -sa identifice tehnicile si investigatiile
1 2. Asigură echipamentele si materialele necesare. -sa descrie etapele de executie in conformitate cu fisele tehnice si protocoalele
6 3. Pregăteste pacientul pentru tehnici si investigatii. standard
4. Aplică tehnicile de nursing si investigatiile. - sa aleaga echipamente si material in functie de tehnica
5. Evaluează starea pacientului după efectuarea tehnici
-sa respecte norme de protectie si securitate in munca
investigatiei. -sa pregateasca psihic si fizic pacientul
-sa stabileasca prioritati de desfasurare a tehnicilor
-sa execute tehnica respectant etapele si timpii de executie
-sa aplice sis a respecte normele de asepsie si antisepsie
-sa masoare eficacitatea tehnicii sau investigatiei in raport cu rezultatul dorit
-sa aprecieze gradul de confort si satisfactie a pacientului
M 1. Asigura securitatea in munca -sa respecte norme de protective si securitate in munca
1 2. Evalueaza propria sanatate -sa analizeze riscul la locul de munbca
7 3. Aplica politica unitatii de prevenire a infectiilor -sa-si monitorizeze propria sanatate si disfunctionalitatile in adaptare
intraspitalicesti -sa aplice masurile de protective personala si a celorlalti
-sa respecte conditiile de baza ale prevenirii infectiilor intraspitalicesti
-sa aplice metodele de prevenire a infectiilor intraspitalicesti
M 1. Identifica medicamentele prescrise. -verificarea sub aspect calitativ a medicamentului ce urmeaza a fi afministrat
1 2. Pregateste materialele si medicamentele in vederea -confruntarea medicamentului cu prescriptia
8: administrarii. -alegerea materialelor in functie de calea de administrare
3. Pregateste bolnavul. - respectarea asepsiei si antisepsiei
4. Administreaza medicamentele. -informarea pacientului cu privire la necesitatea administrarii medicamentului
5. Urmareste evolutia bolnavului dupa administrare -descrierea reactiilor imediate induse de medicament
-stimularea cooperarii pacientului in vederea administrarii
-testarea sensibilitatii la medicamente
-respectarea orarului si dozei indicate de medic
-respectarea cailor de administrare prescrise
-evitarea incompatibilitatii medicamentelor
-supravegherea starii bolnavului dupa administrare
- observarea instalarii efectului therapeutic al medicamentului
-identificarea reactiilor adverse
-informarea pacientului despre restrictiile impuse de unele medicamente

RESPONSABILITATILE CURSANTULUI IN STAGIUL PRACTIC

 să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile indicate de tutore.


 sa respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică.
 sa respecte normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la
reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.
 sa respecte circuitele functionale
 sa foloseasca echipamentul de protectie
 să respecte confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor la care are acces în timpul desfăşurării
activităţii practice
 abilitatea de a se integra si de a coopera cu echipa multidisciplinară;
 sa respecte drepturile,valorile si credintele persoanei ingrijite
 sa cunoasca si sa respecte codul de etica si deontologie profesionala
 sa cunoasca obiectivele de stagiu si sa solicite ajutor pentru realizarea lor
 sa stabileasca relatii profesionale cu pacientii in vederea realizarii obiectivelor de stagiu
practice
 sa se integreze in echipa de ingrijire si sa-si indeplineasca rolul conform statutului sau
 sa respecte protocoalele tehnicilor de ingrijire si investigatiilor
 sa aplice tehnici de ingrijire ,conform nivelului sau de pregatire
 sa cunoasca si sa completeze documentele specific
 sa respecte criteriile de evaluare ale unei interventii: confort, securitate, eficacitate,
economicitate
 sa efectueze interventiile de nursing conform algoritmului-planificare
pregatire,executie,reorganizare,notare in documente
 sa ingrijeasca numarul stabilit de pacienti,la fiecare modul parcurs
 sa aplice demersul stiintific al ingrijirilor(procesul de nursing
 sa efectueze plan de nursing la 1-2 bolnavi
 sa inteleaga fenomenele patologice corespunzatoare tipului de afectiuni ce se trateaza in
unitatea de stagiu si sa aplice protocoale de ingrijiri adaptate
 sa-si evalueze corect nivelul achizitiilor din perioada invatamantului clinic efectuat
 prezenţa la practică este obligatorie; in caz de boală sau alte cauze obiective, practica se
recuperează, completandu-se durata, fără a perturba procesul de pregătire teoretică
 sa intocmeasca portofoliul de stagiu si sa-l predea supervizorului de practica la evaluarea
finala a stagiului
 sa nu pretinda/primeasca foloase necuvenite(bani,cadouri) de la pacienti
 După încheierea stagiului de practică, cursantul va prezenta caietul de practică in care va
include urmatoarele informatii::
-denumirea modulului de pregătire;
-competenţe exersate;
-activităţi zilnice desfăşurate pe perioada stagiului de practică;
-observaţii personale privitoare la activitatea depusa

Imi asum raspunderea respectarii celor de mai sus


Semnatura cursantului

Modul 16 - Tehnici de nursing si investigatii


Nr Denumirea tehnicii Realizat Observat Observatii
crt Singur Ajutat Supravegheat
1 Internarea /externarea bolnavului
2 Foaia de miscare zilnica a bolnavilor
3 Schimbarea lenjeriei de pat si corp la bolnavul imobilizat la pat
4 Schimbarea pozitiei bolnavului in pat
5 Toaleta bolnavului imobilizat
6 Mobilizarea bolnavului
7 Transportul bolnavului in interiorul spitalului
8 Calcularea ratiei alimentare
9 Intocmirea foii de masa
10 Alimentatia activa
11 Alimentatia pasiva a bolnavului
12 Alimentatia prin gastrostoma
13 Alimentatia parenterala
14 Alimentatia prin sonda nazo-gastrica
15 Masurarea si reprezentarea grafica a respiratiei
16 Masurarea si reprezentarea grafica a pulsului
17 Masurarea si reprezentarea grafica a TA
18 Masurarea si reprezentarea grafica a temperaturii
19 Masurarea si reprezentarea grafica diurezei
20 Observarea si notarea scaunului
21 Observarea si notarea varsaturilor
22 Observarea si notarea expectoratiei
23 Captarea dejectiilor la bolnavul imobilizat
24 Observarea faciesului,starii generale si a reactivitatii
25 Sondajul gastric/spalatura gastrica
26 Spalatura oculara
27 Spalatura auriculara
28 Sondaj vezical la femeie/barbat/spalatura vezicala
29 Spalatura vaginala

30 Efectuarea clismei,introducerea tubului de gaza

31 Efectuarea pansamentului

32 Bandajarea pe regiuni

33 Punctia venoasa

34 Punctia capilara

35 Recoltarea sangelui pentru analize hematologice,biochimice,serologice

36 Recoltarea sangelui pentru hemocultura

37 Recoltarea urinei pentru sumar urina,urocultura,24h,test Addis

38 Recoltarea materiilor fecale

39 Recoltarea exsudatului faringian

40 Recoltarea sputei,varsaturilor

41 Recoltarea secretiilor purulente