Sunteți pe pagina 1din 3

Standarde internaționale de raportare financiară II – suport de seminar1

1. Recunoașterea inițială a imobilizărilor corporale


La 1 septembrie 20X7, Blockbuilder Co a cumpărat la prețul de 9.000.000 lei un echipament pentru a-l folosi
în fabrica sa, estimând o durată de viață de 10 ani și o metodă liniară de amortizare. Entitatea a cheltuit
400.000 lei pentru a testa funcționarea corectă a mașinii. În timpul perioadei de testare (septembrie și
octombrie 20X7), au fost obținute mostre de produs care au fost vândute pentru un total de 55.000 lei. Alți
300.000 lei s-au cheltuit pentru pregătirea angajaților pentru operarea noului echipament. Echipamentul este
folosit pentru producerea unui nou produs, Produsul C, iar pentru a face publicitate acestui produs s-au
cheltuit 1.000.000 lei în octombrie 20X7. Testarea a fost încheiată și producția comercială a produsului C a
început la 31 octombrie 20X7.
Aratați cu ce valoare trebuie să fie prezentat echipamentul în situațiile financiare de la 31.12.20X7

2. Amortizare
Wetherby a achiziționat un echipament la 1 iulie 2016 pentru suma de 500.000$. Echipamentul se
amortizează liniar pe durata de 10 ani, estimându-se o valoare reziduală de 20.000$.
La 1 ianuarie 2018, ca urmare a unei schimbări de legislație, Wetherby a trebuit să adauge
echipamentului un sistem de siguranță, cu un cost de 25.000$, durată de utilizare 5 ani, valoare
reziduală nulă.
a) Care este valoarea cheltuielii cu amortizarea recunoscută în situațiile financiare de la 31
martie 2018?
b) Care este valoarea contabilă netă a echipamentului în situațiile financiare de la 31
martie 2018?

3. Reevaluare și amortizare
Auckland a achiziționat o instalație pentru suma de 60.000$ la data de 1 ianuarie 20X7 și i-a estimat
durata de viață utilă la 15 ani. La 31 martie 20X9, instalația a fost reevaluată la valoarea justă de
64.000$.
Care va fi cheltuiala cu amortizarea instalației în situațiile financiare ale exercițiului încheiat la
31 decembrie 20X9?

4. Cheltuieli ulterioare
Elite Leisure este o companie care operează un vas de croazieră. Vasul a fost achiziționat la 1
octombrie 2006. Detaliile costului componentelor și duratele de viață estimate sunt următoarele:
Componentă Cost (mil $) Mod de amortizare
Carcasa vasului 300 25 de ani, liniar
Cabinele și zonele de recreere 150 12 ani, liniar
Sistemul de propulsie 100 40.000 de ore

La 30 septembrie 2014, sistemul de propulsie fusese utilizat pentru 30.000 de ore, dar datorită
funcționării necorespunzătoare a motoarelor, s-a luat decizia să se înlocuiască întregul sistem de
propulsie, achiziționându-se unul nou pentru suma de 140 mil $. Durata de utilizare a noului sistem
de propulsie este de 50.000 de ore, iar în exercițiul încheiat la 30 septembrie 2015 a funcționat 5.000
de ore.
În același timp cu schimbarea sistemului de propulsie, compania a realizat și lucrări de îmbunătățire
a cabinelor la costul de 70 mil $ și a revopsit exteriorul vasului la un cost de 20 mil $. După
îmbunătățirile aduse cabinelor, s-a estimat că durata lor de viață rămasă este de 5 ani (din momentul
îmbunătățirii).
Se va presupune că toate lucrările s-au realizat și încheiat pe 1 octombrie 2014.
Se cere:
a) Calculați valoarea contabilă netă a vasului de croazieră la 30 septembrie 2014 (înainte
de realizarea lucrărilor)

1
Standarde internaționale de raportare financiară II – suport de seminar1

b) Care sunt cheltuielile care se regăsesc în contul de profit și pierdere al exercițiului


încheiat la 31 septembrie 2015?
5. Reevaluarea si deprecierea imobilizarilor corporale
Kendra Co își încheie anul financiar la 31 decembrie și gestionează o fabrica ce produce chip-uri
pentru telefoane mobile.
Pe data de 1 iulie 2013 a achiziționat un echipament de producție la un cost de 80.000 lei stabilindu-i
o durata de utilizare de 10 ani si amortizare liniara. Pe data de 1 iulie 2014 echipamentul a fost
reevaluat la valoarea justa de 81.000 lei, fara a se modifica durata de utilizare ramasa.
a. Care este amortizarea recunoscuta in anul 2014?

Un incendiu care a avut loc pe data de 1 octombrie 2016 a afectat echipamentul reducându-i-se
capacitatea de producție. Dvs, contabilul companiei, considerați ca ar trebui recunoscuta o pierdere
de valoare (depreciere) pentru echipament si dispuneți de următoarele informații la data de 1
octombrie 2016:
(1) un echipament nou ar costa 90.000 lei;
(2) echipamentul ar putea fi vândut la un preț de 45.000 lei, iar costurile privind dezinstalarea ar fi de
2.000 lei;
(3) in condițiile prezente, echipamentul ar mai putea funcționa încă 3 ani și ar avea o valoare de
utilizare de 38.685 lei.
b. Care este valoarea deprecierii asociate echipamentului la data 1 octombrie 2016?

Pe data de 1 iulie 2017, s-a constatat ca echipamentul este afectat mai mult decat s-a estimat initial.
La aceasta data se considera ca echipamentul este nefolositor daca este utilizat individual si s-a decis
includerea sa într-o unitate generatoare de numerar – fabrica, a cărei valoare recuperabilă este de
950.000 lei.

La data 1 iulie 2017, unitatea generatoare de numerar este formata din urmatoarele active:

Cladire 500.000 lei


Echipamente si utilaje (inclusiv echipamentul de mai sus a carui valoare contabila este de 35.000 lei)
335.000 lei
Fond comercial 85.000 lei
Active curente 250.000
c. Care va fi valoarea echipamentelor dupa alocarea deprecierii unitatii generatoare de
numerar?

6. Provizion de dezafectare
O entitate a construit o centrală nucleară care a fost dată în folosință pe data de 1 ianuarie 2001. Centrala are o
durată de viață utilă de 34 de ani, iar costul de producție a fost 9.933 u.m.. Legislația cere companiei să
dezafecteze centrala la finalul duratei sale de viață utilă, operațiune care este de așteptat să se întindă pe mai
mulți ani.
Specialiștii consultați de entitate au estimat cheltuielile cu dezafectarea centralei astfel (sumele sunt exprimate
în u.m., fiind prețuri curente la nivelul anului 2001):

Anul Cheltuială de dezafectare


2030 400
2031 500
2032 600
2033 550
2034 250

2
Standarde internaționale de raportare financiară II – suport de seminar1

În plus, specialiștii au estimat cheltuieli anuale de 100 pentru înlăturarea deșeurilor radioactive generate de
operarea centralei pe parcursul duratei ei de viață.
Estimați că rata inflației va fi 1,5% pe an, iar rata de actualizare adecvată 2% pe an.
Calculați valoarea provizionului de dezafectare și valoarea centralei așa cum apar în bilanțul de la
31.12.2001.
Pentru ușurarea calculelor se dau următoarele valori:
Anul Număr de ani din Factor ajustare la Factor de actualizare
n
20X1 inflație (1,015) 1/(1+0,02)n
(n)
2030 30 1,5625 0,552
2031 31 1,586 0,541
2032 32 1,610 0,531
2033 33 1,6346 0,520
2034 34 1,660 0,510

În exercițiul 2003:
Cazul A: rata de actualizare este estimată la 1,8%, în timp ce toate celelalte estimări rămân neschimbate.
Factorii de actualizare vor fi cei din tabelul următor și se va obține o valoare prezentă a cheltuielilor de
dezafectare totale de 2169 u.m.

Anul Număr de ani din Factor de actualizare


20X3 1/(1+0,018)n-2
(n-2)
20X30 28 0,607
20X31 29 0,596
20X32 30 0,586
20X33 31 0,575
20X34 32 0,565

Cazul B: Datorită progresului tehnic, se estimează că valoarea cheltuielilor de dezafectare se reduce după cum
arată tabelul de mai jos, celelalte estimări rămânând neschimbate (sumele sunt exprimate în prețuri reale,
ajustate la inflație). Se va obține o valoare prezentă a cheltuielilor de dezafectare totale de 1.283 u.m.

Anul Cheltuială de dezafectare


20X30 325
20X31 458
20X32 850
20X33 401
20X34 287
Calculați valoarea centralei și a provizionului de dezafectare în bilanțul de la 31.12.20X3, în fiecare din
cele două cazuri.

7. IAS 40 Imobile de plasament


Carter Co a eliberat o clădire de birouri și a închiriat-o unui terț la 30 iunie 2018. Clădirea a avut un cost
inițial de 900.000$ la 1 ianuarie 2010 și era amortizată pe 50 de ani. La 30 iunie 2018 s-a estimat o valoare
justă de 950.000$. La 31 decembrie 2018 (finalul exercițiului), valoarea justă a clădirii a fost estimată la
1.200.000$. Carter Co utilizează modelul valorii juste pentru evaluarea investițiilor imobiliare.
Ce sumă va figura ca surplus din reevaluare la 31 decembrie 2018 pentru această clădire?

S-ar putea să vă placă și