Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 09.04.2019

PROFESOR: Cernușcă Mihaela-Gabriela

GRUPA: mare „Albinuțele”

TEMA ANUALĂ: Când, cum și de ce se întâmplă?

TEMA PROIECTULUI: ,,E primăvară, iarăși primăvară”

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Floare și culoare”

TEMA ZILEI: ,,Primăvara a sosit și grădina a-nflorit”

COMPETENȚĂ GENERALĂ: Consolidarea de cunoștințe și deprinderi elementare matematice;


exersarea potențialului creativ

COMPETENȚĂ SPECIFICĂ: Cunoașterea și identificarea : mărimilor, culorilor, cifrelor, vecinilor,


compunerea și descompunerea; raportarea la cantitate și invers; exprimarea expresivității artistico
plastică

SCOPUL: Consolidarea cunoștințelor matematice privind numerele naturale în concentrul 1-10 ,


efectuarea unor operații simple de calcul matematic prin exersarea unor operații ale gândirii.
Stimularea creativității prin activitatea de educație plastică.

TIPUL ACTIVITĂȚII: Activitate integrată ( ADP + ALA + ADE)

Consolidare și sistematizare de cunoștințe, priceperi și deprinderi;

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe echipe;

DURATA: o zi;

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă;

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:

ADP+ ALA1+ ADE ( DȘ + DEC) + ALA2

1. Activități de dezvoltare personală ( ADP):

ÎD- „ Bună dimineața florilor!”

„Ce floare îți place?”

-salutul în semicerc şi mesajul specific, prezenţa, completarea calendarului naturii, mesajul


zilei
Rutină: ,,Floricelele se spală pe frunzulițe”

Tranziții: -gimnastica de înviorare:

-“Zburăm ca un fluturaș”

-“Florile se închid, florile se deschid”

-joc muzical : „Flori de primăvară”, „Cântecul florilor”, „Câte unul pe cărare”

2. Jocuri și activități liber alese ( ALA1):

 CENTRUL JOC DE ROL:,,Micii grădinari”


O1: să identifice florile de primăvară și uneltele folosindu-le corect în activitatea de plantare;
O2: să planteze flori respectând succesiunea operațiilor ( afânare a solului, udare );
O3: să-și dezvolte abilitățile de a îngriji și proteja mediul înconjurător;
O4: să-și dezvolte simțul estetic și dragostea pentru natură.

 CENTRUL ȘTIINȚE: ,,Flori de primăvară”- fișă


O1:-să discrimineze florile de primăvară de alte flori;
O2:- să coloreze corespunzător florile;
O3:- să numere și să scrie cifra corespunzătoare.

 CENTRUL JOC DE MASĂ: „Flori din pioneze”, „Puzzle cu flori”

O1:- să reconstituie imaginile (din bucățele);

O2:-să relizeze florile din pioneze.

3. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE ( DȘ+ DEC):


 DȘ ( activitatea matematică): ,,Ne jucăm, matematică învățăm” – joc didactic

O1 - să formeze grupe de flori, respectând criteriile date ( culoare, formă, mărime);

O2 - să numere crescător şi descrescător în concentrul 1-10;

O3 - să raporteze corect numărul la cantitate și invers;

O4 – să determine locul fiecărui număr în şirul natural recunoscând vecinii numerelor;

O5 - să efectueze operații de adunare și scădere cu o unitate în limitele 1 – 10.

 DEC : ,,Flori de primăvară” – pictură


O1:-să denumească materialele necesare realizării lucrării
O2:-să picteze o grădină înflorită ;
O3:-să realizeze o compoziţie plastică originală după subiectul dat demonstrând abilităţile
creative;
O4:-să aprecieze la final lucrările lor și ale colegilor.
4. ACTIVITĂȚI LIBER ALESE ( ALA2):

Joc de mișcare: ,,Fluturaș, la floarea ta!”

Copiii se grupează câte doi, faţă în faţă, ţinându-se de mâini. Se formează mai multe perechi de acest
fel reprezentând floarea. În mijloc va intra un al-3-lea copil cu rolul de “fluturaș”.  Un jucător rămâne
fără floare. Când voi striga: “fluturașul zboară!” toți fluturașii vor zbura. La semnalul „Fluturaș la
floare ta” fluturașii trebuie sa-și gaseasca repede o floare. Astfel un copil va ramâne fără floare dar
acesta va trebui să-și găsească altă floare la următoarea strigare.

STRATEGII DIDACTICE:

1. Metode și procedee: conversația, jocul didactic,explicația, observația, demonstrația,


exercițiul, problematizarea, turul galeriei, metoda cubului, jocul.
2. Material didactic:coșulețe, flori naturale de primăvară cu rădăcină, lopățele, găletușe,
stropitoare, lădițe, ghivece, mănuși, șorțulețe, pământ, apă, cifrele de 1 la 10, flori în ghiveci,
tabla magnetică, vaze, flori de primăvară, panou punctaj concurs, stimulente, acuarele,
pensoane, pahare pentru apă, etc.
3. Forma de organizare: frontal,individual, pe echipe

Evaluare: orală, continuă

Bibliografie:

- „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, 2008

- „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, ED. a II-a revizuită şi adăugită,


M.E.C., Ed V& Integral, Buc, 2005

- „Activitatea integrată din grădiniţă”(ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar),
Laurenţia Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea, Daniela Ionescu, Nicoleta Anghel;
Ed. Didactica Publishing House, Buc., 2008

- „Elemente de Pedagogie Preşcolară aplicată”, Ed. Universităţii din Oradea, 2006


Scenariul activităţii

Copiii sunt invitaţi în sala de grupă şi se așează în semicerc pentru a completa calendarul
naturii. Se face prezenţa după care educatoarea le transmite mesajul zilei: „Bună dimineața florilor!”, „
Ce floare îți place?”. Copiii vor răspunde la acest mesaj motivându-și alegerea.

Voi purta cu copiii o scurtă convorbire despre florile de primăvară și surprizele care le-a lăsat
Zâna Florilor în grupă.

Copiii vor avea în piept ecusoane cu lalele, narcise și zambile. Cei care au în piept lalele vor
merge la „Centrul Științe” unde vor lucra o fișă, cei cu narcise vor merge la „Centrul joc de masă”
unde vor reconstitui imagini cu flori (puzzle) și vor realiza flori din pioneze , iar cei cu zambile vor
merge la „Centrul joc de rol” unde vor planta în ghivece flori de primăvară.

Ne ridicăm apoi de la măsuţe şi vom ieși din sală cântând „Flori de primăvară”.

Ne întoarcem în sala de grupă și ne aşezăm pe scăunele în semicerc pentru a continua


activitatea cu un joc didactic „Ne jucăm, matematică învățăm”. Voi împărți copiii în două echipe,
echipa narciselor și echipa lalelelor.Le explic regulile jocului apoi vom desfășura jocul de probă
pentru a vedea dacă au înțeles.Vor extrage pe rând câte un plic din coșuleț. Le voi citi cerința iar cei
care răspund corect vor primi pe panou o lalea respectiv o narcisă. La sfârșit vom arunca cubul magic
iar ei vor număra florile de pe fața cubului.

Vom merge la măsuțe unde vom picta flori de primăvară.

Ne ridicăm cântând „ Câte unul pe cărare” și ne pregătim pentru jocul „Fluturaș la floarea ta”.
Le explic copiilor regulile jocului, vom efectua jocul de probă apoi jocul propriu-zis.

Activitatea se apropie de sfârșit , dar nu înainte de a face o verificare la tot ce am făcut folosind ca
metodă turul galeriei și realizând o mini expoziție cu lucrările.

În incheierea activității voi face aprecieri generale asupra felului în care s-a desfășurat activitatea și
copiii vor primi ca recompensă o buburuză.

S-ar putea să vă placă și