Sunteți pe pagina 1din 2

Numele, prenumele studentului : Zarija Viorel 1806

V-1 Exerciţiu cu întrebări deschise INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI


Nr. Întrebare Răspuns
1. Indicați rolul juridic al Subiectul escrocheriei trebuie să aibă calitatea de persoană fizică. De
persoanei juridice în ce nu şi calitatea de persoană juridică? Deoarece, în conformitate cu
contextul infracțiunii de alin.(4) art.21 C.P  RM, persoanele juridice (cu excepţia autorităţilor
escrocherie săvârșită de publice) răspund penal pentru infracţiunile, a căror săvârşire implică
două sau mai multe
sancţiunea pentru persoanele juridice în Partea Specială din Codul
persoane (lit.b) alin.(2)
art.190 CP RM)
penal. Este adevărat că, în sancţiunile de la alin.(1) şi (2) art.190  C.P 
(2 puncte) RM , este specificată amenda. Însă, în alin.(4) art.64  C.P  RM se
stabileşte că mărimea amenzii pentru persoanele juridice se stabileşte
în limitele de la 500 la 10000 unităţi convenţionale. Amenda,
prevăzută la alin.(2) art.190  C.P  RM se înscrie, însă considerăm că nu
are cum să fie aplicată unei persoane juridice. Aceasta întrucât alin.(2)
art.190  C.P  RM prevede răspunderea pentru escrocheria săvârşită de
un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală.
În acest fel – dacă cel care comite escrocheria reprezintă o persoană
juridică, conduce o persoană juridică sau activează în alt mod în cadrul
acesteia – va suporta răspunderea penală numai el. Nu şi persoana
juridică respectivă
Escrocheria nu poate fi săvârşită de o persoană
juridică. Însă, escrocheria poate fi săvârşită cu ajutorul unei persoane
juridice. 
„Persoana juridică se utilizează des pentru comiterea escrocheriei în
sfera creditar-financiară. Dar în asemenea cazuri evoluează nu ca
subiect al infracţiunii, dar ca mijloc de săvârşire a infracţiunii. Pe
contul bancar al persoanei juridice se depun mijloacele băneşti
sustrase, imitându-se derularea operaţiunilor financiare
cu partenerii de afaceri”;
„Persoana juridică poate fi folosită de făptuitor ca mijloc de săvârşire a
infracţiunii, în vederea atingerii scopului infracţional. Aşa cum un
ucigaş foloseşte cuţitul, iar un efractor – şperaclul, aşa
escrocul financiar utilizează o persoană juridică pentru
săvârşirea infracţiunii”.
Rolul juridic reprezinta circumstanţa agravantă in conformitate cu
art.190 CP RM lit.d aln.2, conform caruia in fine va fi lichidata
persoana juridica, administratorul intreprinderii va fi tras la raspundere
penala si va fi privat de dreptul de a ocupa anumite functii in decurs de
3 ani.
2. Determinați deosebirile ce 1.La art. 196 Cauzarea de daune materiale proprietarului se
se referă la latura obiectivă realizează în lipsa semnelor însuşirii averii, de exemplu - a escrocheriei
dintre art.190 și art.196 CP – art. 190. Făptuitorul nu sustrage averea din posesia proprietarului. El
RM săvârşeşte infracţiunea printr-o inacţiune, neîndeplinind obligaţiunea
(2 puncte) juridică de a transmite averea sau banii persoanelor fizice sau juridice
corespunzătoare. Consecinţele materiale ale acestei inacţiuni se
manifestă prin pagube materiale sub formă de venituri nerealizate
(ratate).

2. La art. 190 CP latura obiectivă a escrocheriei se realizează prin


dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înşelăciune sau
abuz de încredere.
Pe cind in art. 196 Cp latura obiectivă a infracţiunii se realizează prin
cauzarea de daune materiale proprietarului prin înşelăciune sau abuz
de încredere

3. Fapta lui X care-l Fapta va fi calificata in conformitate cu art.186 CP RM, iar in


determină pe Y să sustragă conformitate cu art.42 CP RM X are statut de instingator(persoana care
clandestin o brățară din aur prin diferite metode instiga la savirsirea unei infractiuni) iar Y de
în valoare de 12000 lei, iar autor( persoana care săvîrşeşte în mod nemijlocit fapta prevăzută de
apoi o cumpără de la legea penală, precum şi persoana care a săvîrşit infracţiunea prin
autorul sustragerii,
intermediul persoanelor care nu sunt pasibile de răspundere penală din
făgăduindu-i în prealabil
despre intenția sa de cauza vîrstei, iresponsabilităţii sau din alte cauze prevăzute de
procurare, constituie ... prezentul cod.).
(2 puncte)

4. Identificaţi, în Partea -Şantajul săvârşit în mod repetat, de două sau mai multe persoane,
Specială a Codului penal, cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţă şi sănătate, de un grup
două exemple de norme criminal organizat sau de o organizaţie criminală, însoţit de acţiuni
speciale (speciale în raport violente periculoase pentru viaţă sau sănătate, însoţite de schingiuire,
cu art.189 CP RM) tortură, tratament inuman sau degradant, este identic cu agravantele
(2 puncte)
corespunzătoare ale art. 187 si art. 188 CP RM
-Lit. B aln. 3 art.198 CP RM in cazurile necesare, este inportant ca
in raportul de expertiza criminalistica sa fie specificat daca
Obiectul aplicat la rapirea unei persoane reprezinta sau nu o arma. In
prezenta unor temeiuri suficiente, actiunile persoanei, care a aplicat in
procesul savirsirii rapirii unei persoane, pot fi calificate suplimentar
conform art. 290 CP RM.

5. Indicați soluţia de Fapta data va fi calificata in conforminate cu art.190 CP RM, fiindca


calificare în ipoteza în care soferului de camion i-a fost adusa la cunostinta o informatie eronata
făptuitorul intră în posesia drept una veridica, inducind-ul in eroare.
unui frigider în valoare de
8500 lei de la locul lui de
păstrare, înainte de aceasta
inducînd în eroare şoferul
care urmează să-l
transporte, comunicîndu-i
acestuia că are înţelegere
cu proprietarul frigiderului
(2 puncte)

Examinator: Adriana EŞANU, dr. în drept, conf. univ. Nota _________