Sunteți pe pagina 1din 2

Citate Vasile Alecsandri

Poetul Vasile Alecsandri (n. 21 iulie 1821 –d. 22 august 1890).

*  *  *

„Încrederea înfloreşte în inimile mari”.

„Limba este cartea de nobleţe a unui neam”.

„La moarte mă voi duce ca lebăda, cântând..”


„Omul e o taină, viaţa lui un vis”.

„Acel ce-şi vinde ţara, îşi pierde neamul său!”

„O limpede picătură de rouă reflectă mai mult cer decât pământul.”

„Decât o viaţă moartă, mai bine o moarte vie.”

„Amorul e un zugrav ce are mania să facă portreturi mincinoase”.

„Banul este cea mai sigură piatră de încercare a firii omeneşti”.

„Tinereţea este ca un copac mic şi fraged, cele mai slabe vânturi sunt furtune
pentru el”.

„Întotdeauna şerpii, ca şi linguşitorii sau alte animale târâtoare mi-au produs


o impresie de profund dezgust”.

„Românul îşi iubeşte pământul unde s-a născut, ca un rai, din care tiraniile
cele mai crude nu sunt în stare a-l goni”.

„Cartea face pe om, om!”

”Acel ce-și vine țara, își pierde neamul său!” Atât de adevărat și trist, când ne
gândim câți vânzători de țară vedem cu ochii noștri. Alecsandri a fost un
patriot înflăcărat, alături de alți oameni de cultură din acea vreme. Cinste
memoriei sale!