Sunteți pe pagina 1din 50

ghi

dul
B
ule
var
dulV
a s
il
ePâr
van,
nr.
2,s
al
aA0
21
T
imi
șoa
ra,
Timiș
,Ro
mâ n
ia

boboc
ului
c
ont
act
@li
gaa
c.
ro

0
2564
032
86

F
ac
ul
t
at
ea
deA
ut
oma
ti
c
ăși
Ca
lc
ul
at
oa
re
|21
05-
201
6
Cuprins

Cuvântul rectorului 5
Cuvântul decanului 7
Mic dicționar studențesc 9
Ce înseamnă să fii student? 11
Ce înseamnă să fii student...în Timișoara? 12
Vizitează 13
Deconectează-te 14
Ce ne oferă Politehnica? 16
Ce ne oferă AC-ul? 23
Harta locațiilor UPT 24
Reprezentanții în conducerea Universităţii 26
Corpul Electro...? Oare unde îl voi găsi? 28
Cum citim orarul? 30
Sistemul de învățământ Bologna 31
Cine conduce universitatea? 33
Dar facultatea? 34
Structura anului universitar 2015-2016 36
Tipuri de burse 37
Ce înseamnă să fii student reprezentant? 40
CICOC 41
Ce faci dacă...? 44
Ce este, de fapt, Liga AC? 46
Sfaturi de la bobocii de altă dată 48
Cuvântul rectorului
Dragi studenţi,

Un nou an universitar este la început de drum ! Cu speranţe, preocupări şi mai ales cu certitudinea
că ceea ce veţi invăţa acum în Şcoala noastră vă va fundamenta calea spre împlinirea D-voastră
profesională şi socială.

Inainte de toate să-i felicitam şi să le urăm succes noilor membrii ai comunităţii noastre, cei
care în urma sesiunii de admitere din acest an, au devenit studenţi ai Universităţii Politehnica
Timişoara !

Pentru bobocii noştri, deşi am convingerea ca alegerea lor a avut în vedere şi acest lucru, ţin
să reiterez faptul că Universitatea Politehnica Timişoara este astăzi una dintre cele mai mari
şi renumite universităţi tehnice din Europa Centrală şi de sud-est, având statutul de invidiat
ca fiind singura universitate din vestul şi sud-vestul României clasificată în prima categorie
valorică, aceea a universităţilor de cercetare avansată şi educaţie.

Politehnica timişoreană impresionează astăzi, la 95 de ani de existență, prin zecile de amfiteatre


şi săli de curs, laboratoare moderne, cămine, cantine şi restaurante studenţeşti şi nu în ultimul
rând cu un complex de baze sportive la o dimensiune şi standarde nemaintâlnite în România şi
în ţările invecinate.

Politehnica azi, la început de an universitar 2015-2016, vă aşteaptă cu o nouă Bibliotecă,


inaugurată anul universitar precedent, unică în peisajul educaţional românesc, cu noi laboratoare
didactice şi de cercetare, cu un nou teren de sport cu iarbă sintetică - cel mai performant din
România.

Politehnica, azi, se prezintă cu un sistem nou de efectuare al stagiilor de practică în companii


care să permită o mai bună acumulare de competenţe practice şi implicit cu o mai buna insertie
pe piaţa muncii

5
Politehnica, azi,vă încurajează să vă pregătiţi încontinuu recompensându-vă cu burse pentru
performanţă la învăţătură, acordând burse speciale şi premii din venituri proprii celor care se fac
remarcaţi în activitatea de cercetare sau de reprezentare a universităţii la diferitele manifestări
şi concursuri ştiinţifice, culturale sau sportive.

Politehnica vă oferă acces gratuit în toate spaţiile universitare şi de cercetare şi pe bazele sportive
proprii. Masa acordată studenţilor de către restaurantele studenţeşti ale UPT este subventionată
cu 50 %.

Mai mult ca oricând în aceste vremuri, avem convingerea că, în ciuda tuturor neajunsurilor,
piedicilor, învrăjbirilor la tot pasul, valorile care au definit Școala noastră și menirea ei: libertatea,
egalitatea de şanse, solidaritatea, multiculturalitatea, responsabilitatea, profesionalismul și
performanţa academică vor dăinui și vor fi un perpetuu exemplu demn de urmat.
În același timp Politehnica are nevoie de dinamism, de schimbare, de adaptare în acord cu
evoluţia lumii. De aceea gândurile noastre se indreaptă cu speranță și incredere spre
dumneavoastră ,dragi studenți.

Credem cu tărie că aveţi calitățile necesare, dorința si puterea de a reuşi !!


Vă urez un an universitar plin de realizări, împliniri profesionale și succes în tot ce întreprindeți !

Prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel Șerban


Rectorul Universităţii Politehnica Timişoara

6
Cuvântul decanului

Bine ați venit în marea noastră familie!

Astăzi faceţi primii paşi ca studenţi ai Facultății de Automatică și Calculatoare. Aţi ajuns aici
făcând faţă exigenţelor sistemului nostru de admitere. Ați dovedit că sunteți performeri. Puteți
avea încredere în calitățile şi cunoştinţele voastre. Aveți admiraţia şi stima noastră. De acum
încolo depinde tot de voi să păstraţi şi să întăriţi aceste sentimente.

Oferta educațională a Facultății de Automatică și Calculatoare este una extrem de atractivă și,
în același timp, adaptată cerințelor pieței românești și europene a muncii în domenii de vârf ale
ştiinţei şi tehnicii: calculatoare, automatică și informatică.

Suntem într-o situație privilegiată, avem șansa să formăm studenții în domenii de extremă
actualitate, știm cu toții cât de informatizată este societatea în care trăim, cât de explozivă
este evoluția în domeniile menționate. Avem șansa de a lucra cu studenții cei mai buni. Avem
satisfacția de a-i vedea realizați profesional.

Suntem asaltați de oferte pentru studenții noștri de la firmele de profil timișorene, din țară
sau din străinătate. Oferta pieței forței de muncă este extrem de generoasă cu absolvenţii bine
pregătiţi. Piața forței de muncă cere o bună pregătire profesională. Materiile pe care le veți
parcurge în facultate vor asigura această pregătire. Pentru a vă stimula suplimentar, avem un
sistem atractiv de burse și premii despre care veți afla mai multe în curând.

7
Există protocoale de colaborare cu principalele firme timișorene în ceea ce privește practica
de vară care, în general, este remunerată. Începând cu generația voastră, această practică
se va desfășura după anul II, pentru specializarea Informatică, respectiv după anul III pentru
specializările inginerești. De asemenea, firmele propun multiple teme pentru proiecte de
absolvire: licenţă sau master și sprijină realizarea lor.

Avem zeci de studenți prinși în programe de studiu sau de finalizare a lucrării de absolvire, în
diverse universități europene de prestigiu.

Este vremea calculatoarelor, automaticii, informaticii. La noi aveți toate condițiile să terminați
facultatea cu succes și să aveți o carieră de succes! Este însă nevoie de muncă și stăruință încă de
pe băncile facultății.

Vă doresc să valorificați cât mai mult, în interesul vostru, acest context extrem de favorabil.
Realizarea voastră în plan profesional este şi ţelul nostru, al întregului corp profesoral.

Prof. univ. dr. ing. Horia Ciocârlie,


Decan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare

8
Mic dicţionar
studenţesc
Curs = ore în care profesorul predă materia, fără a cere implicarea studentului (există excepţii);
este obligatorie prezenţa.

Seminar = ore la care aplici partea teoretică şi primeşti puncte pentru activitate; prezența
obligatorie în proporţie de 75%.

Laborator = ore la care aplici partea teoretică învăţată la curs şi practicată la seminar; prezența
obligatorie.

Decan de an = un profesor care poate să îți predea și ție; un fel de diriginte la care poţi apela
dacă întâmpini probleme.

Syllabus sau fişa disciplinei = documente puse la dispoziţie de către profesori în care se
prezintă obiectivele cursului, competenţele generate de către acesta, modalitatea de evaluare la
sfârşitul semestrului, dar şi obligaţiile pe care le are studentul pe parcursul semestrului.

Examen = formă de examinare care se manifestă prin probe scrise sau practice la sfârşitul
semestrului, în sesiune. Un examen este considerat promovat cu nota minimă 5.

Parţial = formă de examinare întâlnită doar la unele facultăţi, la unele materii; se evaluează o
parte a materiei în timpul semestrului, iar o parte în sesiune.

Distribuită = formă de examinare la unele materii pe parcursul semestrului.

Restanţă = examen nepromovat la sfârșitul celor trei prezentări.

9
Mărire = dreptul studentului de a se prezenta din nou la un examen promovat dacă doreşte o
notă mai mare.

Exmatriculare = poate apărea din diverse motive: copiatul la examene, neachitarea taxei de
şcolarizare sau nepromovarea anului universitar cu minim 30 de credite.

Liga AC = Liga Studenţilor din Facultatea de Automatică şi Calculatoare; organizaţie al cărei


principal scop este reprezentarea studenţească.

10
Ce înseamnă să fii…
student?
Gata cu liceul, ai ajuns la facultate! Fără părinţi, cu numeroase responsabilități, dar și cu o
mulțime de oportunități în față. Ar trebui să știi că la facultate nu ai teze, frecvența testelor nu
este una foarte ridicată, iar tu nu vei mai primi o notă pentru orice răspuns la tablă.
Predarea atât în primul semestru, cât şi în cel de-al doilea, se va desfășura pe parcursul a 14
săptămâni. În aceste săptămâni vei merge la cursuri, seminarii și laboratoare, dar de asemenea
vei susține și examene la materiile care au formă de evaluare distribuită. Sesiunea durează 3
săptămâni, timp în care poți să stai acasă sau în cămin pentru a învăța, iar la facultate vei merge
doar în ziua în care ai examen.

Ai susținut un examen și nu l-ai promovat? Nici o problemă, toți am trecut prin asta. Din acest
motiv există a doua și a treia prezentare, unde poți da din nou examenele în cauză. De asemenea,
ar trebui să ai în vedere faptul că pentru a merge în prezentarea a treia la un examen nepromovat
va trebui să achiți o taxă, dar dacă el este promovat și te prezinți doar pentru o mărire de notă
atunci ești scutit de plată.

Ce alte beneficii mai ai în calitate de student? Ministerul Educației alocă tabere în fiecare iarnă
și vară pentru studenții integraliști. Tot ce trebuie să faci este să completezi o cerere atunci când
vor începe înscrierile anunțate pe site-ul ligii.

Cum îmi aflu notele? Gata cu catalogul și toate cele. Acum vei afla notele de la șeful de an,
deoarece, în general, profesorii îi comunică acestuia notele. Pentru o situație generală a notelor
și a mediei anuale te poți adresa secretariatului de la parter.

11
Ce înseamnă să fii...
student... în Timișoara?
Dacă vrei să îți petreci timpul liber împreună cu prietenii, cel mai bun loc este Piața Unirii!
De asemenea, dacă îți plac plimbările, poți merge în centrul orașului, unde găsești rectoratul
universității, Opera Naţională Română, Catedrala Ortodoxă Mitropolitană, dar şi o galerie de
artă.
Nu uita că Timișoara este un oraș plin de spații verzi! Vizitează-le pe toate și încarcă-te cu energie
ori de câte ori ai nevoie!

Transportul în comun… Acum totul este mai simplu pentru studenți… Este foarte util să îți
faci abonament general pe mijloacele de transport în comun deoarece pe baza cardului Euro26
beneficiezi de 100% reducere. Tot ceea ce trebuie să faci este să te prezinţi la un punct de vânzare
RATT cu cardul Euro26, legitimaţia de transport şi buletinul. Tot acolo, îţi poţi activa cardul în
sistemul VeloTM cu un act de identitate si o adresă de email. Ce este sistemul VeloTM? Este un
sistem care vă pune la dispoziţie posibilitatea de a împrumuta o bicicletă. Pentru mai multe
detalii, puteţi accesa http://www.ratt.ro/velo_tm.html .

12
Vizitează
Catedrala Mitropolitană și
Muzeul Catedralei

Program: Marți – Duminică, 09:00 – 18:00


Telefon: 0256 490 287
Web: www.mitropolia-banatului.ro

Muzeul de Artă – Palatul Baroc

Adresă: Piața Unirii, Nr. 1


Program: Marți – Duminică, 10:00 – 18:00
Telefon: 0256.491.592
Web: www.muzeuldeartatm.ro

Memorialul Revoluției
16-22 Decembrie 1989

Adresă: Str. Popa Șapcă, Nr. 3-5


Telefon: 0256.294.936
Web: www.memorialulrevolutiei.ro

Muzeul Banatului – Castelul Huniazilor

Adresă: Piața Huniade, Nr. 1


Program: Marți – Duminică, 10:00 – 16:00
Telefon: 0256.491.339
Web: www.muzeulbanatului.ro

13
Deconectează-te
Teatrul Național Mihai Eminescu Timișoara

Adresă: Str. Mărășești, Nr. 2


Agenția „Mărășești” : Str. Mărăşeşti, Nr. 2
Agenția „Sala 2”: Parcul Civic
Program: Marți – Duminică, 11:00 – 19:00
Telefon: 0256.499.908
Web: www.tntimisoara.com

Opera Națională Română Timișoara

Adresă: Str. Mărășești, Nr. 2


Telefon: 0256.201.285
Web: www.ort.ro

Filarmonica Banatul Timișoara

Adresă: Bd. C.D.Loga, Nr. 2


Program caserie: Luni, Marți, Joi, Vineri 10:00 – 14:00,
Miercuri 14:00-19:00
Telefon: 0256.492.521
Web: www.filarmonicabanatul.ro

14
Teatrul Auăleu

Adresă: Str.Arh.Laszlo Szekely, Nr.1


Telefon: 0751.892.340
Web: www.aualeu.ro

Cinema City – Iulius Mall Timișoara

Adresă: Str. Aristide Demetriade, Nr. 1, Et. 1


Telefon: 0256.406.666
Web: www.cinemacity.ro

Cinema Timiș

Adresă: Piața Victoriei, Nr. 7


Telefon: 0256.491.290

15
Ce ne oferă
Politehnica?
Pentru că eşti student la Poli, ai anumite facilităţi puse la dispoziție de către Universitatea
Politehnica Timișoara.
Vrei să te poți bucura în același timp atât de o viață frumoasă de student, cât și de facilități
pentru studiu? Vrei să faci ceva cu timpul tău liber dar nu ai idei? Îți dorești să practici exerciții
fizice dar nu știi unde? Cărțile indicate de profesori sunt prea scumpe și nu știi cum să le obții?
Hai să vorbim despre numeroasele facilităţi pentru noi, studenţii Politehnicii!
Să începem cu studiul! În cadrul universităţii noastre ai posibilitatea de a împrumuta cărţile
de la Biblioteca Politehnicii sau de a le cumpăra de la editura Politehnica (spre gară, corpul R).
Biblioteca centrală poate fi găsită lângă corpul Electro, pe bulevardul V. Pârvan.

Biblioteca UPT

Descriere: Biblioteca oferă utilizatorilor acces la resursele şi serviciile documentare necesare


procesului de învăţământ şi cercetare, folosind mijloace specifice moderne, în scopul instruirii
profesionale şi al desăvârşirii personalităţii umane. De asemenea site-ul bibliotecii vă oferă
posibilitatea căutării și rezervării cărților preferate.
Locaţie: B-ul V. Pârvan nr. 2b
Contact: tel.0256 403122
Acte necesare pentru înscriere: carnet de student, act de identitate.
Web: www.library.upt.ro

Atenție!
Legitimatia de Bibliotecă este valabila pe toată perioada școlarizării și nu este
transmisibilă. Accesul în bibliotecă se face doar pe baza Legitimatiei de Bibliotecă.
Pierderea acesteia trebuie anuntată imediat la Bibliotecă Centrală, iar duplicatul se
eliberează contra sumei de 20 RON.

16
Accesul la bibliotecă

În calitate de student UPT, puteţi consulta şi împrumuta publicaţii, accesa internetul, gratuit,
pe baza Legitimaţiei de Bibliotecă. Aceasta se eliberează la sediul Bibliotecii Centrale pe baza:
• carnetului de student vizat
• buletinului de identitate

Politica de împrumut

Pentru a împrumuta diferite publicaţii aveţi nevoie doar de Legitimaţia de Bibliotecă valabilă şi
nici o abatere de la regulament (precum depăsirea numărului maxim de cărţi împrumutate - 20,
cărţi cu termenul de restituire depăşit sau amenzi neachitate).
Dacă aveţi nevoie de o carte pe o perioadă mai mare de timp, vă puteţi prelungi termenul de
împrumut • la bibliotecă
• telefonic, la numărul de telefon: 0256 404 777
• accesând pagina web a bibliotecii http://www.library.upt.ro

Sălile preferate ale studenţilor

Sala 24h este una dintre cele mai frecventate săli de lectură deoarece are cel mai lung program
de funcţionare: zilnic, între orele: 9:00 -20:00 și 20:30 – 8:30, accesul facându-se pe baza
legitimaţiei validată pentru sala 24h.
Etajul 4 al Bibliotecii,deşi funcţionează după programul normal al bibliotecii, este îndrăgit de
către studenţi datorită faptului că este dotat cu calculatoare care au acces la Internet.
Pentru alte informaţii legate de săli şi nu numai, vă puteţi adresa fără frică personalului
bibliotecii.

Biblioteca oferă și servicii de tipărire și scanare, contra cost:


Scanare Tipărire color Tipărire alb-negru
A4 - 0,05 lei | A3 - 0,10 lei A4 - 1,00 lei | A3 - 2,00 lei A4 - 0,10 lei | A3 - 0,20 lei

Orar Orar în vacanță


Luni - Vineri 9:00 - 20:00 Luni - Joi 9:00 - 16:30
Sâmbătă, Dumincă ÎNCHIS Vineri 9:00 - 14:00
Sâmbătă, Dumincă ÎNCHIS

17
Viaţa de student implică și căminele studenţeşti, indiferent dacă stai în ele sau îți vizitezi colegii,
așa că vom vorbi puțin despre ele.
Studenţii de la Poli pot sta în unul din cele 16 cămine, majoritatea renovate. Ele sunt în general
mixte, cu excepţia căminelor 4C, 1MV și 2MV, care sunt doar de băieţi.
Dacă îţi doresti un loc mai liniştit pentru a învăţa, te poți retrage în sala de lectură (există una
aproape la fiecare etaj).

Căminele 1MV și 2MV

Descriere: Cămine având camere de 5 locuri (căminul 1MV beneficiază de camere cu 2 și 3


locuri). Fiecare nivel include grup sanitar comun și o spălătorie. Camerele sunt dotate cu internet,
cablu tv, mobilier nou, chiuvetă (în căminul 2MV este la comun) și frigider.
Locație: Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 1. Căminele se află în vecinătatea facultăților de Mecanică
și Construcții.
Contact administratori: 1MV - 0256 404 073
2MV - 0256 404 075

Căminele 1C, 2C, 4C şi 7C

Descriere: Cămine având camere de 5 locuri. Fiecare nivel beneficiază de grup sanitar comun
şi o spălătorie. Camerele sunt dotate cu internet, cablu tv, mobilier nou şi frigider. Fiecare dintre
ele are cel puţin două săli de lectură.
Locaţie: Complexul Studenţesc, Al. Studenţilor nr. 1C-7C. Acces de pe Aleea F. C. Ripensia sau
strada Cluj
Contact administratori: 1C - 0256 404 330 4C - 0256 404 328
2C - 0256 404 333 7C - 0256 404 335

18
Căminele 8C, 9C, 11C şi 14C

Descriere: Cămine având camere de 2 locuri. Fiecare nivel beneficiază de două grupuri sanitare
comune, o bucătărie și o spălătorie. Camerele sunt dotate cu internet, cablu tv, mobilier
nou, chiuvetă şi frigider. Fiecare dintre ele are sală de lectură și este protejat cu sisteme de
supraveghere video.
Locație: Complexul Studenţesc, Al. Studenţilor nr. 8C-14C
Contact administratori: 8C - 0256 404 338 11C - 0256 404 344
9C - 0256 404 341 14C - 0256 404 347

Căminele 19C, 20C, 21C și 22C

Descriere: Cămine de tip apartament, având camere de 5 locuri (fiecare modul este compus din:
2 camere, hol, duş, WC). Pe fiecare dintre nivelele căminului există câte o bucătărie, respectiv o
spălătorie. Camerele sunt dotate cu internet, cablu tv, mobilier nou și frigider. Căminele sunt
protejate cu sisteme de supraveghere video.
Locaţie: Complexul Studenţesc, Al. Studenţilor nr. 19C-22C. Acces de pe strada Cluj sau Aleea
F. C. Ripensia
Contact administratori: 19C - 0256 404 350 21C - 0256 404 365
20C - 0256 404 364 22C - 0256 404 371

19
Ce ai de făcut după ce toate cursurile, laboratoarele și seminariile dintr-o zi se termină? E simplu!
La „Baza 1” sau „Baza 2” găsești tot ceea ce ai nevoie pentru a te relaxa.

La Baza 2 poți merge la înot, unde vei găsi două bazine semiolimpice, ultramoderne cu apă
curată, unul afară și celălalt înăuntru. Baza sportivă are, de asemenea, în dotare aparate de
work-out și saună. Ai vestiare dotate cu dulapuri, toalete, dușuri și uscătoare de păr.

Dacă însă înotul nu te pasionează, află că bazele sportive ale universității îți oferă acces gratuit
la orice teren de sport, atâta timp cât ai la tine carnetul de student. Te poți relaxa la un meci de
fotbal, aruncând câteva mingi la coșul de baschet sau lovind cu racheta mingea de tenis.
Iar dacă nici acest lucru nu te mulțumește, poți ieși la un sprint pe terenul de la Baza Sportivă
nr. 1 a Politehnicii.

Baza Sportivă Nr. 1

Descriere: Baza sportivă este compusă din: sală de fitness, sală de forță, teren de fotbal, pistă
de atletism, terenuri acoperite de minifotbal și vestiare.

Locație: Pavilionul Politehnicii – între Parcul de la Facultatea de Mecanică, Facultatea de
Construcții, Biblioteca Nouă și Căminul 2 MV.

20
Baza Sportivă Nr. 2

Descriere: Baza sportivă cuprinde: bazine de înot semiolimpice, sală multifuncțională de tenis,
baschet, minifotbal, terenuri de tenis, terenuri de baschet, terenuri de fotbal, saună, vestiare.
Locație: str. Podeanu, în spatele Stadionului Dan Păltinișanu.

IMPORTANT!
Pentru a avea acces la Baza 2 aveți nevoie de un card de acces, care se poate obține de
la bibliotecă. Ai nevoie de carnetul de student și de buletin. Daca vrei să intri la bazin
trebuie să duci, în plus, pe lângă cardul de acces și o adeverință de la medicul de familie
pentru a dovedi că ești apt din punct de vedere medical. Adeverința se poate achiziționa
și de la Policlinica universității care se află în complex.

21
Ești în Complex și îți este foame, dar nu ai prea mulți bani? Mergi la Cantina Politehnicii, este
specială pentru studenții din Politehnică, dar nu numai!
Descriere: Complex de servire a mesei compus din fast food la parter și săli multifuncționale
la etaj. Singurul loc din campus unde se poate mânca bine și ieftin, iar studenții Universității
Politehnica au parte de reduceri.
Locație: Complexul Studențesc, vis-a-vis de căminele 19C și 2C.

TIP: Ai posibilitatea de a-ţi face şi cartele de masă!

KARAOKE@CANTINĂ:
Îți place să cânți sub duș? Atunci vino să-ți arăți talentul la microfon! Sau pur și simplu îți place
să te distrezi? Atunci ia-ți gașca și intrați în atmosferă! În fiecare vineri începând cu ora 21:00 te
așteptăm să cântăm și să ne distrăm împreună!

Policlinica Studențească

Locație:
Pentru consultații, tratamente, controale medicale periodice gratuite, studenții se pot adresa
Policlinicii Studențești Timișoara, aflată în Complexul Studențesc vis-a-vis de Prét-à-Manger.
Servicii:
Policlinica oferă servicii de medicină generală, medicină dentară, interne, dermato-venerologie,
ORL, planning familial, oftalmologie, ginecologie, punct recoltare analize de laborator.
Pentru informații și programări puteți suna la 0256/204 739. Dacă sunați din cămin puteți apela
doar 4360.

22
Ce ne oferă AC-ul?
Facultatea de Automatică și Calculatoare dispune de numeroase facilități, cum ar fi laboratoarele
echipate la standarde internaționale de companii renumite precum Alcatel-Lucent, Hella sau
Continental. Ele sunt prevăzute cu calculatoare de ultimă generație, iar fiecare sală de curs
dispune de un videoproiector dedicat prezentărilor interactive ale materiei.
Web: www.ac.upt.ro

Facultatea de Automatică și Calculatoare colaborează cu marile companii de profil din Timișoara,


unde studenții pot beneficia de burse de excelență, oferte de practică sau de angajare.

Printre companiile multinaționale la care poți beneficia de un loc de practică se află: Continental,
Alcatel-Lucent, Flextronics, IBM, ACI, ATOS, Autoliv, Celestica, Hella, irian, Microsoft, Movidius. Cu
toate aceste companii dar și cu multe altele puteți să interacționați prin intermediul proiectelor
consacrate specializării voastre cum ar fi: LigaAC LABS, iTEC și Emecs-thon, acestea fiind proiecte
cu tradiție ale Ligii AC, dedicate vouă, studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Pe langă aceste facilități, studenții din Facultatea de Automatică și Calculatoare beneficiază și


de acces la site-ul ms.upt.ro și Dream Spark. Pe acest site, după ce ți-ai creat un cont, vei avea
posibilitatea de a descărca programe precum: Visual Studio 2015, Windows 7, 8, 8.1, 10 și multe
alte aplicații pe care le vei găsi folositoare pe parcursul anilor de facultate.

23
Harta locațiilor UPT
Reprezentanții în
conducerea
Universităţii
Reprezentarea noastră în fața conducerii Universității intră în rolul studenţilor consilieri și
senatori.

Studenții senatori sunt cei care ne reprezintă în senatul universității, iar studenţii consilieri
sunt cei care ne reprezintă în consiliu, unde se iau hotărâri la nivelul facultăţii. Aceștia sunt în
proporție de 25% din numărul membrilor structurilor respective.

În această toamnă se vor organiza alegeri pentru un nou mandat, la care puteți și voi să candidați.
Studenţii interesaţi vor depune la organizatori un dosar care să conţină un Curriculum Vitae, o
scrisoare de intenţie si o poză, cu cel puțin 7 zile înainte de data stabilită pentru alegeri.

Aceștia sunt studenții reprezentanți în mandatul 2013 – 2015:


• Studenții senatori sunt:

Maria POPESCU
anul I master
email: maria.popescu@ligaac.ro
telefon: 0747 789 287
Raluca GROSU
anul IV CTI-ENG
email: raluca.grosu@ligaac.ro
telefon: 0726 145 548

Cătălin DUMITRIU
anul IV IS
email: catalin.dumitriu@ligaac.ro
telefon: 0799 000 064
• Studenții consilieri sunt:

Corin MIHUȚ
anul I master
email: corin@ligaac.ro
telefon: 0723 571 706

Maria POPESCU
anul I master
email: maria.popescu@ligaac.ro
telefon: 0747 789 287

George CAȚER
anul IV CTI-ENG
email: george.cater@ligaac.ro
telefon: 0720 547 812

Cătălin IAPĂ
doctorat
email: catalin.iapa@fitt.ro
telefon: 0769 054 995

Maria-Andreea OARGĂ
anul III IS
email: maria.oarga@ligaac.ro
telefon: 0751 321 560

Carmen-Elvira GÎRBACI
anul II master
email: elvira.girbaci@ligaac.ro
telefon: 0752 131 388
27
Corpul Electro…?
Oare unde îl voi găsi?
Corpul Electro este cel mai mare complex de clădiri al Universității Politehnica Timișoara și se află
pe Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 2. Acesta este împărțit la rândul lui în 4 corpuri: corpul A, B, C și
corpul D (față în față cu corpul C).

Ce o să găseşti în Corpul Electro?

Aici poți găsi decanatul și secretariatul facultății, chioșcurile cu mâncare, sediul unei bănci,
sediile ligilor studențești ale facultăților din Corpul Electro și nu în ultimul rând majoritatea
amfiteatrelor și sălilor de seminarii și laboratoare.
Va fi mai greu cu aflarea corpurilor de care vei avea nevoie? Nu… După cum spuneam mai sus,
există 4 corpuri importante în cadrul Corpului Electro, și o clădire separată (ASPC):
• Corpul A – intrarea se face de pe Bulevardul Vasile Pârvan, pe la ușile glisante automate; aici o
să aveți în principal cursuri și seminarii.
• Corpul B – dacă mergeți spre dreapta pe coridorul principal veți ajunge la o altă intrare, iar
corpul B este cel mai înalt și are lifturi; aici veți avea unele laboratoare.
• Corpul C – de la intrarea principală mergeți spre stânga până la holul cu geamuri înalte. Veți
vedea tot pe stânga un coridor lung cu uşi de sticlă. De asemenea, aici veţi avea unele laboratoare.
• Corpul D – se găsește față în față cu ieșirea din corpul C.
• Clădirea ASPC – se află între Liceul “Ion Vidu” și Facultatea de Construcții. Aici veți avea
laboratoare și cursuri.

28
Dar, unde găsesc corpul R, clădirea Hidro sau alte clădiri din cadrul UPT ?

Este posibil ca unele cursuri sau laboratoare să fie ținute în alte corpuri. Iată câteva locații de care
ai putea avea nevoie:
• Corpul R - se află la intersecția căii Circumvalațiunii cu subpasajul Jiul. Aici veți putea cumpăra
cărți de la editura Politehnica.
• Clădirea Hidro - se află peste drum de corpul Electro, după râul Bega. Aici este posibil să aveți
cursuri.
• Rectoratul - se află în centru, în Piața Victoriei, lângă clădirea Operei Naționale Române. Aici
veți avea anumite laboratoare.
• Chimie Centru - se află în centru, la intersecția străzii Carol Telbisz cu bulevardul Ion C.
Brătianu (în lateralul Parcului Civic). Aici veţi avea anumite seminarii.

29
Cum citim orarul?
La fiecare materie veți găsi un cod format dintr-o literă, urmată de 3 cifre, de exemplu A101.
• Litera semnifică în ce corp trebuie să mergeți; (A, B, C sau D)
• Prima cifră indică etajul;
• Următoarele cifre semnifică sala în care aveți cursul/seminarul/laboratorul.
Așadar, în urma exemplului dat, sala A101 se află în corpul A, etajul 1, sala numărul 01.
Singura excepție o face sala D1, care este o prescurtare a amfiteatrului D001. Așadar, nu
înseamnă că mergeți la etajul 1 din corpul D, ci doar în corpul D, în amfiteatrul de la parter (aici
veți avea cursuri). Clădirile respective le veți găsi pe harta anexată ghidului.

Ce înseamnă o săptămână pară/impară?

Un semestru universitar se împarte pe săptămâni, astfel că din 28 septembrie până pe 5 octombrie


este săptămâna 1, adică impară. Astfel, săptămânile fără soț vor fi săptămânile impare, iar cele
cu soț, vor fi pare. Veți avea unele ore doar din 2 în 2 săptămâni, cu pauză între, sau intercalate cu
alte ore. Pe orar va exista o legendă care să vă spună dacă fundalul gri înseamnă par sau impar.
De obicei, căsuța de sus este destinata săptămânilor impare, iar cea de jos celor pare.
Pentru mai multe informații sau nelămuriri, sunteți bineveniți în sediul Ligii AC, unde vom fi tot
timpul la dispoziția voastră.

subgrupa seminar comun


subgrupele 1.1 și 1.2

seminar comun seminar comun seminar comun


subgrupele 1.1 și 1.2 subgrupele 4.1 și 4.2 subgrupele 5.1 și 5.2
în săptămâni pare în săptămâni impare în săptămâni pare

30
Sistemul de
învăţământ Bologna
Ce este Procesul Bologna? Este un cadru prin intermediul căruia statele europene şi-au propus să
creeze, până în 2010, un Spaţiu Unic European al Învăţământului Superior.

De ce este numit astfel şi cine participă?

Procesul Bologna este numit după Declaraţia de la Bologna, care a fost semnată în oraşul italian
cu același nume, la 19 iunie 1999, de către miniştrii responsabili de învăţământul superior din 29
de ţări europene. Astăzi, 47 de ţări au adoptat acest tip de învățământ.
O caracteristică importantă a Procesului Bologna este faptul că implică Comisia Europeană,
Consiliul Europei şi UNESCO-CEPES, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ
superior, studenţi, personal, angajatori şi agenţii de asigurare a calităţii.

Procesul Bologna nu presupune uniformizarea învăţământului superior din diverse ţări, ci


armonizarea sa, după următoarele principii:
O structură în două trepte: treapta de studii universitare de licenţă (3-4 ani) şi treapta de studii
universitare de master (1-2 ani) urmat de doctorat;
Un sistem european de credite transferabile (ECTS) de echivalare a studiilor, care să permită o cât
mai largă mobilitate a studenţilor;
Un supliment de diplomă care să permită compararea acestora pentru a favoriza integrarea
cetăţenilor europeni pe piaţa muncii şi de a îmbunătăţi competitivitatea învăţământului
superior european pe plan mondial.

“Studenţii sunt parteneri cu drepturi depline în luarea deciziilor în învăţământul superior.


Miniştrii fac apel la instituţii şi organizaţii studenţeşti să identifice modul de creştere a implicării
efective a studenţilor în luarea deciziilor în învăţământul superior.” Comunicatul Miniştrilor
Educaţiei, Berlin, 2003

31
Procesul Bologna oferă sistemului românesc de învăţământ o dublă oportunitate: avem şansa
de a deveni compatibili cu alte sisteme de învăţământ superior din Europa, precum şi ocazia
perfectă de a analiza, regândi şi reforma învăţământul superior românesc.
Ce este învăţământul centrat pe student?

Este o formă de învățământ ce presupune flexibilitatea alegerii cursurilor, profesorilor şi ritmul în


care să studiezi. Această flexibilitate este una dintre funcţiile principale ale Sistemului European
de Credite Transferabile (ECTS), care promovează acest tip de învăţământ

Ce înseamnă creditele?

Creditele înseamnă volum de muncă măsurat în timp şi depus de student în orice activitate de
învăţare, participarea la curs, pregătirea temelor, proiectelor şi a examenului.
Numărul total de credite pentru întreg anul universitar este de 60 (fiecare semestru având 30 de
credite). Nu toate materiile au acelaşi număr de credite, acestea se alocă în funcţie de studentul
mediu.
Pentru a promova anul universitar trebuie să acumulezi 40 de credite, iar pentru a intra în
sesiunea de toamnă ai nevoie de cel puţin 30 de credite.

Mai multe detalii pe http://www.ehea.info/

32
Cine conduce
universitatea?
Universitatea este condusă de Consiliul de Administraţie şi Senatul Universităţii. Consiliul de
Administraţie este alcătuit din Rector, Prorectori şi Decanii facultăţilor şi este cel care asigură
conducerea administrativă a universităţii. Senatul Universităţii este alcătuit din 68 cadre
didactice şi studenţi.

Rector
Prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel ŞERBAN
E-mail: viorel.serban@upt.ro

Prorector Prorector
Prof. univ. dr. ing. Corneliu-Mircea Prof. univ. dr. ing. Marius-Emil
DAVIDESCU OTEŞTEANU
Resort: managementul resurselor și politici Resort: cercetare științifică și relații
financiare externe
E-mail: corneliu.davidescu@upt.ro E-mail: marius.otesteanu@upt.ro

Prorector Prorector
Prof. univ. dr. ing. Mircea POPA Prof. univ. dr. ing. Daniel DAN
Resort: proces de învățământ și problematică Resort: gestiunea patrimoniului și relația cu
studențească mediul de afaceri
E-mail: mircea.popa@upt.ro E-mail: dan.daniel@upt.ro

Director general administrativ Secretar șef universitate


Dr. ing. Florenţiu STAICU Prof. Alexandru GAȘPAR
E-mail: florentiu.staicu@upt.ro E-mail: alexandru.gaspar@upt.ro

33
Dar facultatea?
Fiecare universitate este condusă de un rector, în cazul universității noastre este d-l Rector Prof.
Dr. Ing. Viorel Șerban. Universitatea Politehnica Timișoara are mai multe facultăți, fiecare din ele
având câte un decan și doi prodecani.
Decanul Facultății de Automatică și Calculatoare este d-l Prof. Dr. Ing. Horia Ciocârlie, iar domnii
Prof. Dr. Ing. Vasile Stoicu Tivadar și Prof. Dr. Ing. Radu-Emil Precup sunt prodecani.

Și în cazul în care am o problemă la cine apelez?

După cum erai obișnuit, la liceu aveai diriginte, însă de acum încolo la facultate nu se va mai
numi diriginte, ci decan de an. În fiecare an, decanul de an se schimbă.

Decan de an I AC CTI: Ș.l.dr.ing. Oana AMARICĂI-BONCALO


Decan de an I AC IS: Prof.dr.ing. Lăcrămioara STOICU-TIVADAR
Decan de an I Informatica: Ș.l.dr.ing. Dorina PETRICĂ
Decan de an I CTI Engleză: Conf.dr.ing. Marius MINEA

Bineînțeles, dacă ai o problemă minoră, o să apelezi mai întâi la un coleg de an, la șeful de
an, studenții consilieri și la Liga AC. Deci, în cazul în care întâmpini orice dificultate legată de
facultate sau complex spune fără frică.

Ok... să trecem la partea ce te interesează cel mai mult : EXAMENELE. Diferența dintre liceu și
facultate este că în fiecare sesiune vei avea de dat un ”BAC”. După cum am spus mai înainte,
fiecare materie are un număr de credite și se măsoară în volumul de muncă depus într-un anumit
timp, de aceea vei regăsi discipline cu valoare de examen, de evaluare distribuită, colocvii și
susțineri de proiecte.

Disciplină cu examen

Nota finală se stabilește dintr-o notă de examen și activitatea pe parcurs. La o astfel de disciplină
se poate da parțial – la mijlocul semestrului – fiind un examen din jumătate de materie, care
odată promovat, în sesiune vei putea susține doar cealaltă jumătate de materie. Examenul se
susține în sesiune și are 3 prezentări.

34
Discipline cu evaluare distribuită

Nota finală se stabilește din două evaluări (media aritmetică a acestora reprezintă nota de la
examenul scris) și activitatea pe parcurs. Evaluările se susţin în timpul semestrului, ambele
având disponibile 3 prezentări (dintre care una în sesiune).

Discipline cu colocviu

Evaluarea se va face la sfârșitul semestrului pe baza unei probe practice.

Discipline cu susţinere de proiect

Susţinerea proiectului are rol de notă de examen.

Fiecare materie are un anumit număr de credite, încearcă să înveţi să le promovezi pe toate din
primele două prezentări, dacă nu, în cea de-a treia vei plăti 25 lei pe materie, iar dacă nu vei
promova examenul nici în a treia prezentare, va trebui să o recontractezi în anul următor și vei
plăti mult mai mult, în funcţie de numărul creditelor alocate materiei respective.
Dacă ai picat un examen, vei plăti 15% din valoarea materiei, iar dacă ai picat un laborator sau
seminar, vei plăti 85% din valoarea materiei, în funcţie de numărul de credite.

Secretariate

În cazul în care ai nevoie să îţi scoți o adeverinţă sau situația școlară, indiferent de secţie, mergi
la secretariatul de la parterul corpului A sau la sediul Ligii AC.
În cazul în care vrei să îţi plăteşti o chitanţă sau să îţi alegi opţionalele, și eşti la secţia:

• CTI, mergi la etajul 5;


• Info și IS, mergi la etajul 6;

Revenind la partea cu examinarea, dacă ai promovat o materie și nu ești mulţumit de nota


primită, poţi să mergi la mărire și NU plătești. Ai dreptul să mergi la câte măriri vrei tu, doar
la materiile pe care le ai în anul curent. Dacă ești în anul 2, să spunem, și vrei să mergi la o
mărire din anul 1, trebuie să îți recontractezi materia respectivă la începutul anului universitar
și bineînțeles că NU plătești.

35
Structura anului
universitar 2015-2016
SEMESTRUL I este pe perioada 28.09.2015 –28.02.2016:

28.09.2015 – 20.12.2015 Predare 12 săptămâni


21.12.2015 – 03.01.2016 Vacanță 2 săptămâni
04.01.2016 – 17.01.2016 Predare 2 săptămâni
18.01.2016 – 07.02.2016 Sesiune 1(*p.1) 3 săptămâni
08.02.2016 – 14.02.2016 Vacanță 1 săptămână
15.02.2016 – 28.02.2016 Sesiune 2 (**p. 2) 2 săptămâni

SEMESTRUL II este pe perioada 22.02.2016 – 10.07.2016:

22.02.2016 - 30.04.2016 Predare 10 săptămâni


03.05.2016 - 08.05.2016 Vacanță 1 săptămână
09.05.2016 - 05.06.2016 Predare 4 săptămâni
06.06.2016 - 26.06.2016 Sesiune 3 (*p.1) 3 săptămâni
27.06.2016 - 10.07.2016 Sesiune 4 (**p.2) 2 săptămâni

* - programarea 1 ** - programarea 2

36
Tipuri de burse
Acordarea burselor se face la nivel de facultate, constituindu-se Comisia de Burse a Facultății,
formată din decan, ca președinte, prodecan, ca secretar șef și un reprezentant al studenților, ca
membru.
Tipuri: • burse de performanță
• burse de merit
• burse de studiu
• burse sociale

Criteriul de acordare a burselor de performanță, de merit și de studiu este media de bursă,


definită astfel:
• în cazul studenților din anul I:
media de bursă = media la concursul de admitere;
• în cazul studenților din anii II-III, forma scurtă și II-IV/V/VI, forma lungă:
media de bursă = media de promovare a anului de studiu anterior;

Bursele de performanță se acordă studenților care au media de bursă 10.


Bursele de merit se acordă studenților care au media de bursă mai mare sau egală cu 9.50.
Bursele de studiu se acordă, în general, studenților care au media mai mare decât 8.50. Limita
aceasta poate varia în funcție de anumite criterii stabilite de Comisia de Burse a Facultății.
Bursele sociale se acordă:
a) studenților în ale căror familii venitul brut lunar pe membru de familie în lunile iulie, august și
septembrie ale anului în curs a fost, în medie, mai mic decât salariul minim brut pe țară;
b) studenților orfani de ambii părinți și celor proveniți din case de copii sau din plasament
familial;
c) studenților bolnavi de boli din nomenclatorul stabilit de Guvernul României;
d) studenților care atestă calitatea lor sau a unuia dintre părinți de “Luptător pentru Victoria
Revoluției Române din Decembrie 1989” sau “Erou-martir”.

37
Bursele de performanță și bursele de merit se păstrează după semestrul I doar dacă
posesorii lor încheie acest semestru ca integraliști, cu media mai mare sau egală cu 9.50.
Bursele de studiu se păstrează după semestrul I doar dacă posesorii lor încheie acest semestru
cu cel putin 75% (rotunjit matematic) din totalul probelor promovate și au media la cele mai
convenabile pentru ei 75% (rotunjit matematic) materii mai mare decât media de bursă;
Bursele sociale se pastrează după semestrul I doar dacă posesorii lor încheie acest semestru
promovând cel putin 50% (rotunjit matematic) din probele prevăzute.

Dar cum se stabilește suma de bani pe care o voi primi ?


Cuantumul se stabilește în felul următor:
cuantumul = media de bursă * k, unde k este un coeficient specific fiecărui tip de
bursă.
Valoarea coeficientului k, pentru fiecare tip de bursă este:
a) burse de performanță - k = 38;
b) burse de merit - k = 30;
c) burse de studiu 1 - k = 27;
d) burse de studiu 2 - k = 26;
e) burse de studiu 3 - k = 25.
Cuantumul bursei sociale este de 200 lei.

Bursa Erasmus

Programul Erasmus oferă studenților selectați sprijin financiar pentru efectuarea unei mobilități
de studiu sau a unui stagiu de practică de vară în una din țările cu care UPT are încheiat acord
bilateral.
Granturile Erasmus se adresează persoanelor care în momentul plecării vor fi:
• Studenți - cel puțin anul II
• Masteranzi
• Doctoranzi
Pot candida pentru mobilitate studenții care îndeplinesc toate condițiile următoare:
• Cetățeni români
• Nu au beneficiat în trecut de un grant Erasmus de același tip cu cel pentru
care candidează
• Înmatriculați la UPT:
• Licență anii I-IV (I-VI la arhitectură); studenții din anii terminali pot

38
participa la selecție, dar dacă sunt selectați vor putea efectua mobilitatea doar dacă își continuă
studiile la UPT, fiind înmatriculați la momentul plecării ca masteranzi
• Master anul I și Doctorat
Mobilitatea Erasmus este o experienţă internaţională deosebit de utilă de-a lungul viitoarei
cariere, care va fi menţionată în suplimentul de diplomă eliberat la absolvire.
Vei beneficia de un Grant Erasmus de minim 275 euro pentru studii, care diferă de la o țară la alta
şi minim 325 euro pentru stagiile de practică care să acopere cheltuielile suplimentare generate
de viaţa într-o ţară străină.

Iată câteva păreri ale celor care au încercat...

”Momentul în care avionul decolează către o țară necunoscută, dar plină de mister, pământul de
sub picioarele tale începe să o ia la goană, nu numai la propriu. După o scurtă perioadă, însă, începi
să te trezești și să realizezi că acum faci parte dintr-o experiență ca nicicare alta.
Totul se schimbă când începi să cunoști oameni din toate colțurile lumii, care simt la fel ca tine și
astfel formezi prietenii la care nici nu te așteptai. Mulți se feresc de țările nordice din cauza frigului,
dar noi aici abia așteptăm următoarele luni de zăpadă și cer luminat de aureola boreală multicoloră.
Din punct de vedere academic sistemul de aici este axat pe studiul individual și o relație apropiată
și prietenoasă între profesori și studenți.
Experiența Erasmus poate fi descrisă în multe feluri, precum educativă și interesantă, însă pentru
mine este pur și simplu UNICĂ.” Ligia, Erasmus la Oulu (Finlanda)

”Cadrele didactice răspundeau la orice întrebare, se ofereau să ajute studenții, erau dispuși să ofere
consultații și nu făceau diferența dintre studenții obișnuiți înscriși la universitate și cei prin program
Erasmus, toți fiind tratați cu respect și în mod egal. Colegii au fost foarte prietenoși, m-au ajutat
când am avut nevoie, iar comunitatea de studenți Erasmus avea multe beneficii. Pentru noi, Liga
Studenților organiza tot timpul evenimente (vizite prin Viena, excursii, etc.).”
Ionuț, Erasmus la Viena (Austria)

”Lifestyle Erasmus: Să intri într-o grupă de studenți din Napoli, să formați propriul vostru grup și
să organizați propriile serate și excursii - de exemplu noi am făcut turul provinciei Puglia cu mașina
în 6 zile - și să rămâneți prieteni mult timp după sfârșitul acestei experințe. Cu alte cuvinte, un stil
de viață italian autentic, prin care să ajungi să cunoști într-adevăr orașul și să îl iubești, cu toate
aspectele sale pozitive și negative - pentru că Napoli este în primul rând un oraș al contrastelor.”
Raluca, Erasmus la Napoli (Italia)
39
Ce înseamnă să fii
student reprezentant?
Fiecare student are dreptul de a fi student reprezentant (șef de an). Aceasta presupune o
colaborare foarte bună atât cu colegii, cât și cu profesorii, dar și interacționarea frecventă cu
aceștia. De asemenea, poți stabili diverse contacte și poți cunoaște astfel foarte multe persoane.
Dezvoltarea personală este numai unul din avantajele unui astfel de statut, deoarece fiind
student reprezentant dobândești experiență în relațiile cu oamenii, precum și în activități
organizatorice.
Principala responsabilitate este comunicarea cu profesorii în numele întregului an, cunoașterea
regulamentelor facultății, stabilirea datelor de examen împreună cu profesorii și colegii de an.

Cum pot deveni student reprezentant?

La începutul fiecărui an universitar Liga AC se ocupă de organizarea alegerilor noilor șefi de an.
La un curs este pusă întrebarea dacă este cineva care dorește să candideze, apoi fiecare candidat
încearcă să își convingă colegii să îl voteze, după care urmează votul. Cine obține majoritatea
voturilor devine reprezentantul de an al anului respectiv.
Pe lângă șeful de an, mai există alte 7 funcții de reprezentare ale studenților, după cum urmează:
președintele ligii facultății, studentul consilier, reprezentantul studenților în Biroul Consiliului
Facultății, studentul senator, reprezentantul studenţilor în Biroul Executiv al Senatului
Universităţii Politehnica, preşedintele Comitetului Studenţesc de cămin și responsabilul de
palier.
În afară de președintele ligii studenților, care este ales după regulamente proprii Ligii AC, toate
celelalte funcții de reprezentare respectă un regulament postat și pe site-ul facultății:

http://www.upt.ro/img/files/Regulament_alegeri_studenti_reprezentanti_2011.pdf.

40
CICOC
Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC) este un departament al
Universităţii Politehnica Timişoara care are misiunea de a asigura o cât mai bună informare,
orientare şi integrare profesională şi socială a studenţilor.

Servicii oferite de CICOC:


- Informarea studenţilor şi a absolvenţilor prin căile de comunicare ale CICOC
- Consilierea studenţilor în diverse probleme
- Consiliere psihologică,
- Evaluare aptitudinală
- Traininguri
- Seminarii
- Workshopuri
- Identificare de oportunităţi pentru studenţii şi absolvenţii UPT
- Prezentări de companii
- Vizite în companii
- Targul de oferte pentru studenți și absolvenți - Zilele Carierei
- Prezentări de oferte ale companiilor prin căile de informare ale CICOC (locuri de muncă, stagii
de practică, colaborări, burse private, proiecte de diplomă)
- Monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii şi prezentarea de statistici în acest sens
conducerii universităţii şi facultăţilor
- Promovarea ofertei educaţionale a UPT atât în ţară cât şi în străinătate
- Generarea de diverse materiale suport pentru studenţi: ghidul studentului, ghid de informare
şi orientare în carieră, diverse broşuri şi pliante
- Generarea de materiale pentru promovarea ofertei educaţionale a UPT în rândul liceenilor
- Excursii de studiu sau de informare,
- Schimburi de experiență în țară și străinătate
- Dezvoltarea de programe europene în sprijinul studenţilor şi absolvenţilor UPT
- Gestionarea unor programe precum: Euro 200, tabere studenţeşti, burse sociale speciale
- Gestionarea unei baze de date cu CV-uri ale studenţilor UPT în vederea prezentării acestora
către companiile interesate.
- Menţinerea legăturii cu instituțiile și companiile de profil în vederea intermedierii legăturii
între acestea cu studenţii şi universitatea pentru a identifica diverse oportunităţi, dar şi pentru a
prezenta oferta de specialişti a UPT şi totodată competenţele acestora
41
Sediul CICOC:
Rectoratul UPT, Piata Victoriei, Nr.2, Etaj I, Sala 111
300006, Timişoara, Jud. Timiş, România
Contact:
E-mail: cics@upt.ro
Website: www.cicoc.upt.ro
Telefon: 0256 40 31 64 /0256403163 /0256 40 31 44
Facebook: CICOC UPT

FII ŞI TU VOLUNTAR CICOC!

CICOC angrenează permanent studenţii în activităţile sale.

Una dintre acţiunile în care poţi să te implici este Caravana Politehnicii în liceele din ţară,
unde alături de cadre didactice şi alţi studenţi colindăm ţara prezentând oferta UPT şi evident
distribuim materiale specifice. Astfel vei participa la prezentarea universităţii tale în peste 12
judeţe din ţară, vei pleca mereu în excursii şi vei face parte dintr-o echipă în care vei învăţa multe
lucruri utile, interacţionând cu studenţii de la alte facultăţi şi, de ce nu creându-ţi prieteni noi.

Împreună organizăm şi Zilele Carierei in UPT. Alături de personalul CICOC şi de alţi voluntari,
vei învăţa să organizezi un eveniment, vei învăţa cum să îl promovezi, vei identifica instituţii,
companii şi ONG-uri interesate să participe la Zilele Carierei şi mai mult decât atât vei interacţiona
cu acestea. Pâna atunci intră pe www.cicoc.upt.ro la secţiunea Login, crează un cont, iar după ce
contul tău este activat, încarcă-ţi CV-ul şi poţi aplica pentru ofertele disponibile pe site.

A fi voluntar al CICOC înseamnă că pe lângă facultate, timp liber şi prieteni, poţi aloca o parte din
timpul tău activităţilor organizate de către Centrul de Informare, Consilere și Orientare în Carieră.

Ce trebuie să faci pentru a deveni voluntar CICOC? Este foarte simplu. În primele săptămâni de
şcoală se va organiza o prezentare a CICOC unde vei putea afla mai multe despre activităţile
noastre (această acţiune va fi anunţată din timp la avizierele facultăţilor şi la cămine). Dacă
nu reuşeşti sa ajungi la prezentare, nu este niciun fel de problemă. Poţi veni direct la CICOC, la
Rectorat, unde ţi se va prezenta ce înseamnă să fi voluntar.

42
Pasul următor îl reprezintă un scurt interviu, pentru a ne cunoaşte mai bine şi a stabili împreună în
ce activităţi vom colabora. Apoi urmează un teambuilding, apoi câteva traininguri (comunicare,
negociere, reprezentare, scriere de proiecte, management organizaţional ş.a.m.d.). Ulterior au
loc câteva şedinţe organizatorice, unde se formează echipe pentru fiecare din proiectele CICOC
după care alte întâlniri pe echipe de lucru pentru a organiza o anumită activitate, proiect etc.

Ce este interesant, e faptul că programul se stabileşte în mare parte în funcţie de disponibilitatea


voastră de timp. Liderii acestor proiecte puteţi fi chiar voi, asistaţi, evident, de fiecare dată când
va fi nevoie.

Astfel, vei învăţa cum se organizează o prezentare, cum se face un proces de recrutare, un inteviu,
vei participa la un teambilding, la traininguri, vei vedea cum se organizează o şedinţă eficientă,
o întâlnire de lucru, vei învăţa să îţi organizezi cât mai eficient timpul, vei învăţa cum să prezinţi
o idee, cum să o comunici, vei învăţa să lucrezi cu oamenii şi vei interacţiona cu reprezentanţi
ai companiilor, cu liceeni şi nu numai, vei fi un lider, vei putea să pui în practică idei noi şi
multe altele. De asemenea vei putea participa/te vei putea implica la planificarea, organizarea,
demararea, finalizarea şi evaluarea unui proiect. Vei vedea cum se face analiza SWOT a unei
organizaţii şi cum se planifică activităţile acesteia, cum se face o strategie. În plus, toate acestea
vor fi împletite cu excursii atât în ţară cât şi în străinătate; atât turistice, cât şi mai ales tehnice
sau de studiu.

https://www.facebook.com/voluntarii.cics

43
Ce faci dacă...?
Vrei reducere de 50% la călătoriile cu trenul?
R: Ai nevoie de legitimație de transport și cupoane, pe care le poți procura de la secretariatele
din corpul B. Pentru cei de la Calculatoare, secretariatul se află la etajul 5, iar pentru cei de la
Automatică și Informatică Aplicată se găsește la etajul 6.

Trebuie să îţi alegi sportul şi nu ştii cum să procedezi?


R: Mergi la Căminul studenţesc 2MV, la catedra de sport, unde comunici opţiunea aleasă după
ce ai verificat orarul de la avizier.

Ce fac dacă am scutire?


R: Mergi cu ea la catedra de sport, sau dacă deja te-ai înscris la un profesor, i-o prezinţi acestuia.

Nu ştii cum să alegi limba străină pe care vrei să o studiezi pe parcursul anului?
R: Șeful de an (studentul reprezentant) vă va aduce la cunoştinţă cum trebuie să procedaţi.

Îți pierzi carnetul de student?


R: Dai un anunț la ziar, îl decupezi și îl duci la secretariat împreună cu o chitanță pentru remitere,
pe care o plătești la rectorat.

Ai probleme cu colegii de cameră?


R: Păăăi, aici sunt mai multe de spus. În primul rând, încearcă să le spui ce te deranjează. Dacă
discuțiile nu duc la nimic constructiv, te poți adresa șefului de palier, șefului de cămin sau chiar
administratorului.

Ai de plătit o restanță?
R: Plătești în funcție de materia la care ai restanță: fie la rectorat, fie la unul din secretariatele
din corpul B, fie la ASPC.

Vrei card Euro<26?


R: Intră pe euro26.ro. Acolo îţi vei completa datele şi vei fi anunţat cum poţi intra în posesia lui.

44
Vrei card de bazin?
R: Mergi la Biblioteca Universității Politehnica Timișoara, cu o copie după buletin, o copie după
carnetul de student și o adeverință de la medicul de familie sau cel al universității. Apoi mergi să
îl activezi la Baza sportivă nr. 2.

Ai nevoie de diploma de bacalaureat, foaia matricolă, informații legate de transferuri


sau echivalări de studii ş.a.m.d ?
R: Mergi la secretariatul de la decanat și cere informaţii cu privire la acestea.

Ai nevoie de o adeverință care să ateste că ești student la Poli?


R: Vii în sediul Ligii , completezi adeverința și o aşezi în locul aferent secției tale (seria 1/IS, seria
2/CTI sau INFO). În câteva zile te vei putea întoarce să o ridici.

Nu îți merge internetul în cămin?


R: 1. Verifici dacă ești conectat la internet și dacă nu cumva și colegii tăi au aceeași problemă.
2. Verifici dacă ți-ai făcut setările necesare pentru căminul tău. Pentru fiecare cămin trebuie
setată o adresă proxy și un port. Acestea sunt 10.*.1.1 și portul 3128, unde * este numărul
căminului. Exemplu: căminul 22 are proxy 10.22.1.1 și portul 3128.
3. Dacă ai toate setările făcute și internetul tot nu funcționează, dă o fugă până la administratorul
de rețea din căminul tău. Acesta este cel mai în măsură să te ajute.

45
Ce este, de fapt,
Liga AC?
Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC) este o organizaţie non-
guvernamentală studențească care s-a înființat în 1990, având ca scop principal reprezentarea
studenților din facultatea menţionată anterior.
Organizația numără peste 150 de membri și este una dintre cele mai puternice organizații
studențești din țară.
Anual, Liga AC derulează o serie de proiecte precum LigaAC LABS - prin intermediul căruia se
recunoaște practica de vară și se pot primi oferte de internship sau practică, iTEC și RoboTEC,
toate din domeniul IT&C, Prichindel (proiect umanitar destinat copiilor și familiilor defavorizate),
Chess Contest (concurs pentru pasionații de acest sport) sau ISWinT - International Student Week
in Timișoara (festival internațional ajuns la a 22-a ediție, ce anul acesta a adunat peste 100 de
studenți de pe tot mapamondul).
De asemenea, Liga AC joacă un rol deosebit în a ajuta studenții să își găsească un loc de practică,
prin intermediul LigaAC LABS sau Practică AC. De menționat este și Ceaiul de 5 Credite, prin
intermediul căruia studenții facultății au ocazia să vină cu sugestii și să stea de vorbă direct cu
conducerea facultății, în ideea îmbunătățirii administrării campusului universitar și a instituției
în relația cu studenții.
Studenții voluntari pot primi 2 credite de voluntariat ce se adaugă la cele 60 anuale.

46
Cu ce mă poate ajuta Liga AC?

În cazul în care întâmpini o problemă, poţi cere ajutorul membrilor ligii. Ei sunt acolo să te
îndrume atunci când ai nevoie.
Vrei să intri în incinta Bazei Sportive nr. 2? Pentru asta ai nevoie doar de carnetul de student în
cazul în care vrei sa joci volei, fotbal, baschet sau tenis şi de o programare în prealabil. Persoanele
de contact şi mai multe detalii se găsesc pe www.ligaac.ro .
Eşti în pauză şi ai mare nevoie de copii după cursuri? Nicio problemă. Vino în sediul Ligii AC cu foi
albe şi noi te ajutăm. Tot aici poţi veni şi dacă ai nevoie de acces la internet.

Unde îi găsesc pe cei din Liga AC?

Membrii ligii sunt cam peste tot, dar sunt câteva modalităţi prin care e mai sigur să ajungi la noi.
Sediul nostru se află la parter, în sala A021. Nu ai cum să-l ratezi.
De asemenea, ne poţi găsi şi pe www.ligaac.ro, contact@ligaac.ro, pe facebook-ul nostru sau la
numărul de telefon 0256 403 286.
Te aşteptăm cu drag la noi.

47
Sfaturi de la bobocii
de altădată
• Nu-ți lua un job din primul an! E perioada în care te acomodezi cu facultatea.
• Participă la concursuri/activități extracurriculare/voluntariat. Aşa vei putea să aplici cele
învăţate la facultate practic, să înveţi lucruri noi, să câştigi premii sau experienţă, dar şi să te
dezvolţi personal.
• Încearcă să vizitezi bibilioteca, du-te la toate cursurile, fă-ţi profesorii prietenii tăi!
• Împrieteniți-vă cu colegii din anii mai mari – aşa afli despre specializările pe care le poți urma,
și îți pot povesti despre materiile ce te așteaptă în anii mai mari.
• Participă activ la cursuri, laboratoare şi seminarii, o să îţi fie de folos în sesiune. În plus, dacă
ești atent la explicațiile profesorilor și vei încerca să răspunzi întrebărilor acestora, vei asimila
mai ușor informațiile primite.
• Fă-ţi proiectele de laborator şi seminar din timp! Nu știi niciodată ce poate interveni pe ultima
sută de metri, iar proiectele pot suferi mai multe modificări până la forma finală.
• Oricând ai o întrebare, încearcă să găsești singur răspunsul, iar în caz de nereușită cere ajutor!
• Încearcă să acumulezi cât mai multe cunoștințe și să aprofundezi ce ți se predă la facultate.
Internetul este plin de informații, cursuri și tutoriale folositoare.

48
• Mergi la examen cu ceva timp înainte de a începe. Dacă vrei să nu rişti să întârzii la examen, sau
pur şi simplu vrei să te acomodezi cu lumina și atmosfera din sală, atunci ar trebui să ajungi cu
câteva minute înainte de a începe examenul.
• Contul de email prenume.nume@mail.com este util în anii de studenţie. Vei primi o astfel de
adresă și din partea facultății: prenume.nume@student.upt.ro. Încearcă să eviți să trimiți
mail-uri de pe adresele făcute în copilărie cu „porecle„ amuzante.
• Mergi la orele de sport în fiecare săptămână, astfel îți vei termina cele 7 prezențe obligatorii
mai devreme și îți vei elibera orarul.
• Încearcă să fii tot timpul informat asupra drepturilor şi obligațiilor tale. Ele te pot ajuta în multe
privințe! Le găsești pe site-ul ligii: https://ligaac.ro
• Nu trișa la examene! Nu este în interesul tău, nu câștigi nimic și în plus riști să fii exmatriculat!
În vacanța de vară studenții integraliști sunt răsplătiți cu tabere la mare și la munte.
Interesează-te din timp de această oportunitate!
• Fii atent la flyerele pe care le vei primi de la organizațiile studențești. Acordă-le atenție pentru
că îți oferă multe oportunități de dezvoltare personală și profesională.
• Bucură-te de anii de studenţie! Trăieşte clipa şi valorific-o în interesul tău.
• Urmărește pagina de Facebook a Ligii AC. Foarte multe anunțuri legate de facultate, oferte de
angajare, diverse evenimente sunt postate pe site-ul ligii și pe pagina de facebook a ligii.
• Nu uita că de câte ori întâmpini o problemă, Liga AC te poate ajuta!

49
ghi
dul
B
ule
var
dulV
a s
il
ePâr
van,
nr.
2,s
al
aA0
21
T
imi
șoa
ra,
Timiș
,Ro
mâ n
ia

boboc
ului
c
ont
act
@li
gaa
c.
ro

0
2564
032
86

F
ac
ul
t
at
ea
deA
ut
oma
ti
c
ăși
Ca
lc
ul
at
oa
re
|21
05-
201
6