Sunteți pe pagina 1din 6

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ


DEPARTAMENTUL STUDII SUPERIOARE DE MASTER

CATEDRA: ECONOMIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC

Lucrul Individual
la disciplina Statistica socio-economică
Lucrare individuală, varianata 11

StudentA gr. 124


(Management, f/f)
Gavrilița Ana

Profesor:
Oleg Frunze,
Dr., lector univ.

CHIŞINĂU, 2020
Lucrare de control la disciplina
Statistica Socio – economica
Grupa _124_ (Management, f/redusa)

Numele, Prenumele, Numărul de ordine din registrul grupei (corespunde variantei)

_____Gavrilița Ana______ Varianta 11 _______________________________


La fiecare intrebare alegeţi unul sau câteva variante corecte de răspuns care se încercuiesc.

1. Recensământul este o observare:


a. special organizată
b. periodică
c. statică
d. totală
varianta corecta: a,b,c,d

2.Elementele componente ale unei populaţii se numesc:


a-indicatori
b-caracteristici
c-unitati statistice
varianta corecta: c

3. Fenomenele de masa se produc sub influenta:


a. factorilor sistematici si intamplatori
b. factorilor sistematici sau intamplatori
c. factorilor esentiali si sistematici
d. factorilor esentiali sau sistematici
varianta corecta: b,d

4.Tabelele simple sunt cele in care:


a. se prezinta indicatorii statisici
b. datele sunt ordonate dupa diferite criterii
c. sunt trecute unitatile statistice la care se refera datele
varianta corecta: a,b,c

5.O parte a populaţiei statistice aleasă special pentru a fi studiată se numeşte:


a-grup
b-subunitate
c-eşantion
varianta corecta: c

6.Precizati tipul pentru urmatoarea caracteristica”productia fizica realizata la 30.08.2019 in


Industria producatoare de maşini:
a. primara;
b. discreta;
c. atributiva numerica;
d. continua;
e. de spatiu
f. de timp;
varianta corecta: a,c,f
7.Gruparea agentilor economici dupa marimea cifrei de afaceri si profit este o serie statistica:
a. unidimensionala;
b. conditionata;
c. de intervale;
d. de momente;
varianta corecta: b,c,d

8.Procedeele de analiza si interpretare a rezultatelor cercetarii permit:


a. cunoasterea fenomenelor studiate prin examinarea indicilor statistici
b. cunoasterea fenomenelor studiate prin examinarea indicatorilor statistici
c. cunoasterea fenomenelor studiate prin examinarea expresiilor numerice statristice generalizatoare
d. cunoasterea fenomenelor studiate prin examinarea variabilelor statistice
varianta corecta: a,b,c,d

9.Exista caracteristici care sunt exprimate :


a-numeric şi nenumeric.
b-empiric şi teoretic
c-continu şi discret
d-de timp şi spatiu
varianta corecta: a,c,d

10.Observarea statistica consta in:


a. prelucrarea datelor individuale de masa
b. culegerea datelor individuale de masa
c. analiza datelor individuale de masa
d. prelucrarea datelor omogene
varianta corecta: b

11.Caracteristicile derivate se obtin prin:


a. calcularea a doi indicatori primari
b. calcularea a doi indicatori derivati
c. compararea a doi indicatori primari
d. compararea a doi indicatori derivati
varianta corecta: a,b

12.O caracteristica daca se poate exprima numeric se numeste


a-cantitativa
b-complexă
c- calitativa
varianta corecta: a

13. Erorile metodologice sunt de regula:


a. erori facute nepremeditat;
b. erori sistematice
c. erori de modelare
d. erori usor de remediat
varianta corecta: a,c

14. Problemă. Varianta 11:


Pentru seria statistică din tabel sa se calculeze: amplitudinea absolută, amplitudinea relativă, media
aritmetică, abaterea standard, coeficientul de variatie. Faceti concluzii.

Nr.
Interval
Frecv.
xi xini (xi- x )2ni Xi
2
ni
Empirica ni
1 11,0-11,5 20 11,25 225 32,044 2531,25
2 11,6-12,0 25 11,8 295 12,775 3481
3 12,1-12,5 34 12,3 418,2 1,564 5143,86
4 12,6-13,0 33 12,8 422,4 2,673 5406,72
5 13,1-13,5 23 13,3 305,9 14,168 4068,47
6 13,6-14,0 18 13,8 248,4 29,718 3427,92
∑ 153 1914.9 92,898 24059,22

Nr.
Interval
Frecv.
xi xini (xi- x )2ni Xi
2
ni
Empirica ni
1 100-105 15 102,5
2 106-110 23
3 111-115 34
4 116-120 31
5 121-125 26
6 126-130 18
7 131-135 17

1) Ax = xmax – xmin=14-11=3;
A 3
2) A%= x *100%= 12,515 ∗¿100%=0,2397*100%=23,97%;

∑ x i ni 1914.9
3) x= ∑ n = 153 =12,51568;
i

4) d-max=11-12.515=-1,515
}=>dmax+|dmin|=3=Ax;
+
5) d max =14-12.515=1,485
−¿
dmax −1,515
−¿ %=
6 ¿ d ¿max x
∗100 %=
12,515
∗100 %=−12,105% ¿¿
;

+¿
dmax 1,485
+¿%=
7 ¿ d ¿max x
∗100% =
12,515
¿¿
*100%=11,865%;

∑ ( x i−x )2 92,898
8) D= ∗n i=
153
=0.607;
∑ ni
2
D=
∑x i ni
− ( x )2 =
24059,22
−( 12,515 )2=157,249−156,642=0.607 ;
∑ ni 153
Am calculat dispersia prin 2 formule diferite pentru a controla veridicitatea rezultatelor;

9) σ =√ D=√ 0.607=0,7791;
σ 0,7791
10) V = x ∗100 %= 12,51568 ∗100 %=6,22 %;
Concluzie:

15. Problemă. Varianta 10:


Pentru o populaţie de 300 de unităţi sa efectuat o cercetare selectivă a caracteristicii pe un eşantion de 25
unităţi. Caracteristicile observate:65, 47, 66, 58, 61, 59, 48, 55, 62, 63, 69, 57, 51, 56, 58, 52, 59, 45, 47,
54, 50, 61, 64, 67, 44.
De determinat:
1.Mărimea eşantionului suplimentar pentru sondaj nerepetat dacă se cunoaşte probabilitatea de încredere
0,95 şi eroare admisibilă = 1 şi
2.Intervalul de încredere pentru media colectivităţii generale.

Deci avem γ=0,95=>ά=1-γ=1-0,95=0,05 sau ά=5%


N=300; n=25; Zά=1,96;
2
xi ( x i−x )
65 62,0944
47 102,4144
66 78,8544
58 0,7744
61 15,0544
59 3,5344
48 83,1744
55 4,4944
62 23,8144
63 34,5744
69 141,1344
57 0,0144
51 37,4544
56 1,2544
68 118,3744
52 26,2144
59 3,5344
45 146,8944
47 102,4144
54 9,7344
50 50,6944
61 15,0544
64 47,3344
67 97,6144
44 172,1344
∑xi=1428 ∑ ( x i−x )2=1378,6400

x=
∑ x i = 1428 =57,12; s2= ∑ ( x i−x )2 = 1378,64 =55,1456;
n 25 n 25

2 2 ∑ x 2i 2 82946
∑ x =82946;
i s= −( x ) = −3262,6944=55,1456 ;
n 25

Am calculat s2=55,1456 prin 2 formule diferite pentru a verifica corectitudinea datelor.

s= √ s2 =√ 55,1456=7,4260;
N∗Z 2ά∗s 2 2
300∗( 1,96 ) ∗55,1456 63554,2010
η= = 2 = =124,4093;
( 300−1 )∗1 + ( 1,96 ) ∗55,1456 510,8473
2 2
2+ Z ∗s 2
( N −1 )∗δ ά

s N−n
sx=
√n
7,4260

√ N −1
=

300−25 7,4260 275


√25

√ 300−1
=
5

299√=1,4852∗ √ 0,9197=1,4852∗0,9590=1,4243;

x ( x ± Z α∗s x ) x ( 57,12± 1,96∗1,4243 )x ( 57,12± 2,7916 ) 


 x ( 54,3284 ; 59,9116 )

Concluzie: