Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE LA LITURGICĂ

(clasa a XI-a, semestrul al II-lea)

1. Care sunt posturile din cursul anului bisericesc şi zilele pentru pomenirile de obşte ale
morţilor?

2. Cum se împart bisericile ortodoxe după forma lor?

Care este spaţiul specific preoţilor?

Care sunt spaţiile specifice laicilor?

3. Ce este sfântul Prestol şi ce obiecte de cult găsim pe el înainte de începerea oricărei slujbe
bisericeşti?
TEST DE EVALUARE LA LITURGICĂ
(clasa a XI-a, semestrul al II-lea)

4. Care sunt veşmintele liturgice specifice preotului?

Redaţi rugăciunea de înveşmântare pentru trei dintre ele.

5. Care sunt cărtile de slujbă pentru clerici?

Dar pentru cântăreţii bisericeşti?


TEST DE EVALUARE LA LITURGICĂ
(clasa a XI-a, semestrul al II-lea)

6. Denumiţi care sunt materiile întrebuinţate în cult. Descrieţi simbolismul pentru două dintre
aceste materii de cult.

Fiecare cerinţă este punctată cu 1,5 p


1p din oficiu