Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

LECŢIE DE PREDARE

REPERE GENERALE
Liceul „Demostene Botez” Trușești
Domeniul de pregătire: Alimentație publică şi turism
Modulul: Servirea preparatelor şi băuturilor
Subiectul lecţiei: Debarasarea meselor în sala de servire
Unitatea de învăţare: Tehnici specifice de debarasare pentru obiectele de inventar în
funcţie de meniul comandat
Clasa a Xa E
Tipul lecţiei: Predare
Durata: 50 min
Data: 26/02/2019
Profesor: ing. Verniceanu Ionica

COMPETENŢE SPECIFICE
Debarasează mesele în sala de servire

COMPETENŢE DERIVATE
Definesc operațiile de debarasare
Identifică tehnicile specifice pentru debarasarea obiectelor de inventar
Descriu tehnica de realizare a operațiilor de debarasare
Identifică regulile de debarasare a obiectelor de inventar utilizate

CONŢINUTURI
Definirea operațiilor de debarasare
Identificarea tehnicilor specifice pentru debarasarea obiectelor de inventar
Descrierea tehnicilor de realizare a operațiilor de debarasare
Identificarea regulilor de debarasare a obiectelor de inventor utilizate
ANALIZA RESURSELOR DIDACTICE NECESARE REALIZĂRII
OBIECTIVELOR OPERAŢIONALE PROPUSE
1.Material didactic (M.d.)
-internet (I)
-manual (M)
-fişă de documentare (FD)
-videoproiector
-calculator
-prezentare POWER POINT
- fişă de lucru (FL)
2. Metode de instruire (Mi)
-conversația (introductivă, de comunicare, de sistematizare, fixare și evaluare)
-dialogul
-asaltul de idei
-observația independentă și dirijată
-descoperirea inductivă
-aprecierea verbală
3.Modul de organizare al clasei (MOC)
-activitate frontală (a.f)
-activitate individuală (a.i)
- activitate pe grupe
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII PE SECVENŢE DE INSTRUIRE
Evenimente Activitatea de învățare
Conținutul învățării
instrucționale
Activitatea profesorului Activitatea elevului
Anunță absenți și se pregătesc
1. Momentul Profesorul verifică prezența, ținuta elevilor,
pentru începerea activității.
organizatoric îndeplinirea condițiilor didactico-materiale
(1 min) necesare desfășurării activității.

Enunță subiectul și competențele vizate. Subliniază Argumentarea rolului


2. Captarea atenției Recepționează, gândesc, răspund
importanța activității pentru a asigura un caracter cunoașterii tipurilor de unități
( 2 min) la întrebări dacă sunt solicitați.
conștient al învățării. de alimentație.
Adresează întrebări întregii clase din lecțiile
anterioare.
1. Care sunt regulile generale de servire ?
2. Cate tipuri de sisteme de servire
3.Reactualizarea cunoasteți ?
Răspund la întrebări când sunt Realizează legătura cu lecția
cunoștințelor 3. Care este ordinea protocolară de servire ?
solicitați, participă activ la lecție. nouă.
(7 min) 4. Care sunt formulele de adresare în
momentul servirii ?

Validează, completează sau corectează cu ajutorul


elevilor răspunsurile incomplete sau greșite.
Prezintă definiția debarasării: Definirea debarasării
Prin debarasarea meselor se înţeleg Sunt atenți la prezentarea făcută Reguli ce trebuie respectate
operaţiile prin care obiectele de servire şi resturile de profesor, notează în caiete. la efecturarea debarasării
4. Organizarea și de mâncare se strâng de pe mese şi se transportă Recepționează sarcinile de lucru. Debarasarea la o farfurie
desfășurarea lecției la oficiile de menaj ale unităţii. Studiază fișa de documentare. Debarasarea la două farfurii
(30 min)
Scrie pe tablă clasificarea sistemelor de debarasare
Debarasarea la trei farfurii
Elevii vor primi fișe de documentare pe care le vor
Debarasarea celoralalte
studia individual.
obiecte de inventor
Pe baza fișei de documentare elevii trebuie să
Completează fișele de lucru Debarasarea paharelor și
completeze fișele de lucru.
scrumierelor
Dirijează activitatea elevilor prin metode didactice
Despărțirea de consumatori
adecvate situațiilor create, stimulează și motivează
elevii să participe activ la toate secvențele lecției.

5. Fixarea
Repartizează elevilor fișele de lucru și le solicită Răspund la întrebări și își
cunoştinţelor
acestora să rezolve în timp util sarcinile cerute. evaluează activitatea.
(7min)
6. Feed-back
Concluzii Face aprecieri globale asupra lecției.
(3min)
Fișă de documentare
Debarasarea farfuriilor si tacamurilor
Debarasarea se face în mod diferit, în funcţie de numărul şi structura obiectelor de servire folosite la consumarea gustărilor.
Farfuria pentru gustări peste care au fost aşezate cuţitul şi furculiţa pentru gustări, cu mânerele îndreptate spre dreapta consumatorului se
ridică în mâna dreaptă prin partea dreaptă a clientului. Se trece in mâna stângă efectuându-se operaţiunile de debarasare la două sau trei farfurii,
în funcţie de cantitatea de preparate consumate.
Se verifica daca tacamurile folosite sunt asezate corect pe farfurie, adica cutitul si furculita paralele cu manerele spre partea dreapta. In cazul
in care acestea au alta pozitie, chelnerul efectueaza aceasta operatie cu multa discretie. Daca unul din tacamuri are manerul in partea stanga,
chelnerul trece mai intai pe partea stanga a consumatorului si asaza tacamul respective corect pe farfurie. Apoi trece in partea dreapta a
consumatorului si ridica farfuria cu tacamul respectiv si eventualele resturi din preparat neconsumate. In cazul acesta se face debarasarea la trei
farfurii. Prima farfurie se trece in mana stanga, intre degetul mare, asezat pe marginea de deasupra farfuriei, iar degetul mijlociu, inelar simic,
rasfirate, sub cea de a doua farfurie. Marginea celei de a doua farfurii se aseaza sub prima farfurie. Tacamurile de pe a doua farfurie se asaza pe
prima farfurie, ramanad pe aceasta numai eventualele resturi de mancare. Cea de a treia farfurie se aseaza pe antebrat, sprijinandu-se de
incheietura mainii si pe marginea celei de a doua farfurii. Furculita se foloseste la trecerea resturilor de preparate pe farfuria a doua , iar apoi se
aseaza langa celelelte tacamuri pe prima farfurie. Cu a patra farfurie se procedeaza la fel.
Paharele, ceştile sau cupele din care s-au consumat gustările se ridică de la masă cu mâna dreaptă, pe partea dreaptă a clientului, o dată cu
farfurioarele suport şi linguriţa sau furculiţa folosite, aşezate pe marginea farfurioarei. Aceasta se aşează pe tava ce se află pe antebraţul şi palma
stângă, începând dinspre antebraţ spre palmă. Farfurioarele se pot aşeza pe tavă, una peste alta în seturi spre antebraţul stâng, iar linguriţele şi
furculiţele la un loc, spre marginea tăvii dinspre bustul chelnerului.
Fișă de lucru

I. Incercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare întrebare poate avea una sau mai multe variante de răspuns corect.

1. Debarasarea se va efectua în următoarele situații:


a. când consumatorii au părăsit salonul
b. de câte ori este nevoie
c. la cererea consumatorilor
2. Obiectele de inventar se debarasează:
a. pe partea stângă
b. pe partea dreaptă
c. pe partea stângă unele, iar altele pe partea dreaptă
3. În cazul sistemului de debarasare la 3 farfurii, pe farfuria nr.2 se vor fi:
a. alte farfurii
b. cuțite
c. furculițe
d.resturi alimentare
4. Pentru debarasarea paharelor lucrătorul trebuie :
a. să așeze tava de serviciu pemasă
b. să introducă degetele în pahar
c. să folosească tava de serviciu
d. să se plaseze pe partea dreaptă a consumatorului
II. a) Asociați elementele din coloana A cu elemetele din coloana B

Asociere A B
1- 1. sistem de debarasare la 2 farfurii a. pe trei categorii
2- 2. debarasarea paharelor b. pe partea pe care sunt aduse
3- 3. sistem de debarasare la 3 farfurii c. pe partea stângă
4- 4. debarasarea fețelor de masă d. farfuriile debarasate așezate pe farfuria nr.2
5- 5. debarasarea obiectelor de inventar e. pe partea dreaptă
f. resturi alimentare pe farfuria nr.2

b) Realizați o comparație între debarasarea meselor la două și respectiv la trei farfurii pe baza criteriilor prezentate în
urmatorul tabel
Criteriul de comparatie Debarasarea cu doua farfurii Debarasarea cu trei farfurii
Utilizare

Pozitia farfuriei a doua

Pe care farfurie se
depoziteaza resturile
Pe care farfurie se
depoziteaza tacamurile
Pe care farfurie se depozitează celelalte farfurii
BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE
Clasa a Xa E – Turism şi alimentaţie
Modulul – Servirea preparatelor și băuturilor

Subiectul I
1. A, B
2. D
3. D
4. C
Subiectul II
a)
1. D
2. F
3. E
4. A
5. B

b) Debarasarea cuprinde totalitatea operațiilor efectuate de ospătar cu scopul de a îndepărta obiectele inutile folosite sau nu, precum și
resturile de măncare.

Criteriul de comparație Debarasarea cu două farfurii Debarasarea cu trei farfurii


Utilizare Când se ridică 2 sau mai multe farfurii, iar Cand sunt multe farfurii de debarasat si resturile
resturile alimentare sunt puține alimentare sunt in cantitati mari
Poziția farfuriei a doua Pe antebrațul stâng cu marginea peste marginea Se așează sub marginea primei farfurii și se
primei farfurii și sprijinind-o pe degetul inelar și sprijină în podul palmei și degetul inelar și mic
degetul mic care vor fi îndreptate în sus desfăcute în evantai dedesubt

Pe care farfurie se depozitează Pe farfuria nr.1 Pe farfuria nr.2


resturile
Pe care farfurie se depozitează Pe farfuria nr.1 Pe farfuria nr.1
tacâmurile
Pe care farfurie se depozitează Pe farfuria nr.2 Pe farfuria nr.3
celelalte farfurii
ARITMOGRIF
Rezolvând acest aritmograf vei obţine pe coloana AB denumirea operaţiei de ridicare a obiectelor de inventar de pe blatul mesei.
ORIZONTAL:1- MASA PRINCIPALA A ZILEI
2- AU F OR MA OVALA SI SE FOLOSESC LA SERVIREA SALATELOR FIERTE, COAPTE
3- AU FORMA SUPIEREI SI SE FOLOSESC LA SERVIREA MANCARURILOR
4- SE FOLOSESTE LA SERVIREA BAUTURILOR
5- SISTEM DE SERVIRE
6- SE UTILIZEAZA LA PREPARAREA BAUTURILOR IN AMESTEC
7- MASA DE SERVICIU
8- ACOPERA EVENTUALELE DEFECTE ALE FETEI DE MASA
9- INCALZITOR DE FARFURII
10- SE ADUCE LA MASA CU GHEATA

A
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

B
REZOLVARE:
1-DEJUN, 2-RAVIERA, 3-TIMBALE, 4-PAHAR , 5-DIRECT , 6-SHAKER, 7-CONSOLA , 8-NAPRON , 9-LOVERATOR, 10-FRAPIERA,