Sunteți pe pagina 1din 10

MEDIUL INCONJURATOR:

1. Un ansamblu de câmpuri eterogene, dar în interacţiune ce se refera la:

aspectele fizice
- apele de suprafaţă şi apele subterane (curgere, calitate, tratament, hidrologie...)
- poluarea aerului
- poluarea solului
- climatologia
mediile naturale active:
- fauna
- flora
- ecosisteme
spaţiile marcate de om:
- peisajul
om şi activităţile sale
- urbanism
- zgomot
- agricultură
- silvicultua
- patrimoniu
riscurile majore
- riscuri naturale
- riscuri tehnologice
- sănătate
abordare globală şi sistemică

2. Un domeniu care trebuie luat în considerare la toate nivelurile

la nivelul de evaluare strategică a mediului


la nivelul studiilor de concepere a proiectului

1
la nivelul cercetării publice cu dosarul de studiu de impact
la nivelul şantierului
la nivelul bilanţurilor de mediu

3. Un domeniu din ce în ce mai încadrat de legislaţie

Directive europene:

(directive pentru păsări (1979), habitat (1992), directivele din 1985 şi 1997 cu
privire la studiile de impact, proiectele cu privire la zgomot, ESE, poluanţii gazoşi
etc.)
Legislaţie naţională

4. Implicaţii financiare

în materie de investiţii
în materie de întreţinere şi administrare

PE SCURT

Mediul înconjurător reprezintă un ansamblu de domenii foarte diferite, cu


interacţiuni multiple şi complexe, care fac obiectul unor puternice cereri
sociale care implică politic şi tehnic parteneri la toate nivelurile procesului.
Un domeniu în care dialogul şi cooperarea au un loc aparte, în care
evaluarea obiectivă şi aprecierea subiectivă au locul lor.

2
IDENTIFICAREA ASPECTELOR DE MEDIU SI DETERMINAREA
IMPACTURILOR SEMNIFICATIVE

FAUNA

Probleme legate de mediu:

 Identificaţi tipul de faună (mică, mare)


( amfibieni, de exemplu)
 Identificaţi necesitatea de a se asocia a experţilor pentru realizarea unor
studii suplimentare
 Alegeţi dispozitivele tehnice corespunzătoare + opţiunile de tratare a
lucrărilor (multifuncţionale, simple) pentru sistematizarea faunei
Ocrotiţi fauna încă din faza de „pregătire a lucrărilor de excavare“ (exploatare
forestieră, defrişări…)
 alegerea programării lucrărilor

Studii tehnice de bază necesare


- Studiul de mediu
- Studiul hidraulic
- Studiul de peisaj
- Studiul de arhitectură/structură
- Studiul de consolidare

FLORA

Probleme legate de mediu:


 Identificaţi vegetaţia,, ecosistemul râului (păduri riverane) zonei de
influenţă a proiectului;
 Respectaţi vegetaţia sitului, ocrotiţi, peisajul

3
 identificaţi necesitatea de asociere a experţilor (biologi, ecologişti…) pentru
a realiza studii suplimentare
 Alegeţi tehnicile de tratare a taluzurilor înalte
 Conservaţi flora încă din faza de „pregătire a lucrărilor de terasament“
(exploatare forestieră, despădurire, decaparea terenului vegetal,)

Studii tehnice de bază necesare


- Studiul de mediu
- Studiul hidraulic
- Studiul de peisaj
- Studiul de arhitectură/structură
- Studiul de consolidare

PǍDUREA

Probleme legate de mediu:


 Valorificarea arborilor (lemnul de foc)
 Reconstituiţi marginile (lizierele de pădure)

Studii tehnice de bază necesare


- Studiul de mediu
- Studiul de traseu

AGRICULTURA

Probleme legate de mediu:


 Definiţi activităţile de Comasare (Dificultăţi de inserare a comasării în
SME. Mediul este privit ca o constrângere).
 Identificaţi şi valorizaţi zonelor de depozite

4
Studii tehnice de bază necesare:
- Studiul de traseu
- Studiul de peisaj
- Studiul hidraulic

PEISAJ, ARHITECTURǍ

Probleme legate de mediu:


 Identificaţi şi alegeţi tehnicile de lucrari de terasamente pentru inserarea
proiectului în mediul său
Studii tehnice de bază necesare:
- Studiul de traseu
- Studiul de peisaj

PATRIMONIU, TURISM

Probleme legate de mediu:


 Prevedeţi Studii geo, săpături arheologice

Studii tehnice de bază necesare:


- Studiul geotehnic
- Studiul de traseu
- Identificaţi clădirile înregistrate şi clasate

APE DE SUPRAFAŢǍ/APE SUBTERANE

Probleme legate de mediu:

5
- Faceti diferenta dintre apele naturale şi cele de pe trotuare şi carosabil

Studii tehnice de bază:


- Studiul hidraulic, de asanare
- Studiul de traseu
- Studiul de mediu

Clauze legate de mediu:


- Identificaţi punctele scăzute de acumulare a apei şi alegeţi (cantitate şi locaţie)
dispozitivele tehnice de tratare a apelor)
→ iazuri de decantare – separatoare de uleiuri (recuperarea materialelor de
suprafaţă spălate de apa)
→ bazine de retenţie
→ rigole, şanţuri înierbate
- Identificaţi nevoia de tratare cu var

Studii tehnice de bază:


- Studiul geotehnic

ZGOMOT

Clauze legate de mediu:


- Identificaţi dispozitivele de protecţie naturale
→ eventuale denivelari, bot de deal etc;

Studii tehnice de bază:


- Studiul acustic
- Studiul de peisaj
- Studiul de mediu
- Studiul de traseu
- Studiul de trafic

6
Clauze legate de mediu:
- Identificaţi furnizorii pentru studii
→ ajutaţi-i să integreze clauzele mediului
→ monitorizare şi validare
- Definiţi perioadele de interdicţie a programelor de lucru în apropierea caselor -
dispozitive de izolare a faţadelor clădirilor

ADMINISTRAREA ACCIDENTELOR

Clauze legate de mediu:


- Identificaţi situaţiile de urgenţă (şantier) în funcţie de sensibilitatea mediului şi
integrarea proiectului
- Lupta împotriva incendiilor
→ perioada de secetă
→ acţiuni rău intenţionate sau accidentale (ţigări…)

AER

Clauze legate de mediu:


- Identificaţi regulamentul şi cerinţele asociate
- Atentie la îmbunătăţirea calităţii aerului: limitare de viteză (exploatare)
- Programaţi perioada de lucru in functie de viteza vantului
- Stropiţi pistele temporare (şantier)
- limitarea circulaţiei în afara şantierului (transporturi)
- Prevedeţi: revegetarea, înierbarea taluzurilor în conformitate cu avansarea
lucrărilor

CONSUMUL DE ENERGIE

7
Clauze legate de mediu:
 Limitaţi utilizarea materialelor aduse de la distante mari (distanţele de parcurs)

DEŞEURI
Deşeuri inerte: lucrări de terasamente (debleuri/rambleuri)

Clauze legate de mediu:


- Identificaţi natura şi volumul debleurilor pentru a le optimiza în funcţie de criterii
peisagistice şi de mediu (administraţi mişcarea pământului).
- Limitaţi volumul materialelor
- Clasificaţi şi identificaţi materialele disponibile (debleuri) pentru a fi în măsură să
le utilizati cât mai bine posibil
- Identificaţi şi prevedeţi zonele cu depozite/stocare provizorii şi definitive (unde şi
cum, volumul) evitând zonele care urmează să fie protejate (Natura 2000…)
- Definiţi felurile de sistematizări peisagistice: revegetalizaţi taluzurile de rambleu
şi stocare (acţiune simultană cu a terasamentului)
- Îmbunătăţiţi refacerea vegetaţiei (pe taluzuri sau terenuri agricole)
- Întreprindeţi o strategie (tehnică şi cu costuri) pentru valorificarea debleurilor
excedentare
→ reutilizare, reîntrebuinţare pe loc
→ reciclare
- Modul de valorificare a deşeurilor inerte de materiale de construcţii în rambleu
- Identificaţi necesitatea de asociere a experţilor peisagistici cu cei de mediu

Studii tehnice de bază:


 Studiul de traseu
 Studiu geotehnic
 Studiul de mediu

8
 Studiul peisagistic

VEGETATIE: DESPĂDURIRE (CRENGI, TULPINI), TĂIEREA


LEMNELOR (TRUNCHI)

Clauze legate de mediu:


- Identificaţi natura deşeurilor
→ tulpini, trunchi de arbore, crengi…
Studii tehnice de bază:
 Studiul de traseu
 Studii geotehnice
 Studiul de mediu

Clauze legate de mediu:


- Întreprindeţi o strategie pentru valorificarea plantelor vegetale
→ posibila reutilizare a butucilor vegetali

Pământ vegetal

Clauze legate de mediu:


- Ocrotiţi calitatea pământului vegetal
→ precizaţi posibilele tehnici (măcinare, sfărâmare) pentru a răspunde acestei
exigenţe
- Identificaţi posibilele utilizări ale pământului vegetal (util şi inutil) + zonele de
depozitare
- Identificaţi şi alegeţi tehnicile de depozitare
- Îmbunătăţiţi reluarea vegetaţiei (pe taluzuri sau terenuri agricole) = legătura cu
terasamentele

9
Studii tehnice de bază:
 Studiul de traseu
 Studii geotehnice
 Studiul de mediu

Deşeuri periculoase: uleiuri folosite, pile (baterii electrice), acumulatoare

Clauze legate de mediu:


- Identificaţi deşeurile periculoase din şantier

Studii tehnice de bază:


 Studiul de mediu

 Clauze legate de mediu:


- Limitaţi vopselele cu solvenţi pentru marcaje
→optati pentru vopselele pe bază de apă
- Identificaţi modul de recuperare a uleiurilor folosite

10