Sunteți pe pagina 1din 1

Seminar 2 cu doamna Profesoara.13.10.

2016

Limbajul trupului lui Allan Peace.


Gândul catre sine insusi Editura Humanitas Marc Aurelius.
Erik From A fi ,A avea, A fi si A avea Humanitas/Cărturești

Princiipiile sunt impuse prin convenții si recoamandari(fara caracter obligatoriu)


Organele de conducere ale OIM:-C-onferinta internațională a muncii
-Consiliulde Administratie(executiv)
-Birou internațional al muncii
Oim mai emite si declarații si rezoluții.

Care sunt convențiile nucleu?Conv privind forta de munca,libertate sindicala,dr la


negocieri colective,conv privind abolirea muncii forțate ,egalitate de
remunerare,conv 111/58 privind discriminarea la angajare si in profesie,varsta
minima de angajare.,conv privind interzicerea exploatării copiilor.Aceste conv
constituie principiile de aplicare ale dr muncii.art 3 codul muncii.
Art4 cm
Mai exista 4 conv prioritare conv 81/47-inspec ția muncii-controlul aplic ării si
reglementărilor in dr muncii
-conv 144/76
Conv 122/64 -politica de angajare.
24-36 constituta OIM.
Procedura de adoptare a actelor

Procedura reclamațiilor
-sesizările se adresează Biroului internațional (Secretariatul)
Statul e chemat sa si motiveze încălcarea.Se sesizează consiliu de adm care
numeste un comitete tripartit care analizează situatia..COmitetul emite puncte de
vedere s consiliul le finalizează prin recomandări.
Daca sunt nemulțumite partile se adresează Curții INternationale de Justitie.

Procedura plângerilor in materia libertăți sindicale:


Posibilitatea reclamații si a statelor membre care nu au ratificat convenita pentru
ca nu i aplica prevederile.Finalizarea procedurii consta in publicarea raportului cu
recomandările si Observațiile acestora.

De pregatit pentru saptamana viitoare:

Urmatoarele răspunsuri:
IN ce consta obiectul de reglementare al Per internațional al muncii!
2.Care e rațiunea existentei dr internațional al muncii
3.Care sunt funcțiile pe care le îndeplinește dr internațional al m.?
4.Preciati care e natura j si delimitări convențiile de recomandările oim.
5.Care sunt trăsăturile caracteristice ale OIM
6.Care sunt asemănările si deosebirile dintre conven țiile oim si tratatele
internaționale.?