Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 2 Muncii

Structura temei:
-Conceptul de munca
-Contextul economic si social(evoluția pieței muncii din ro)
-Valoarea muncii si a omului
-Documente strategice ale UE
-Impactul dreptului european asupra pieței muncii din Romania.

Munca-
Dr muncii-ansamblu de norme individuale ce reglementează relațiile de munca.
Caracteristici:
1)Munca nu se poate desfășura fara om.Asta ii da caracterul autonom.
2)munca este o conditie umană a vieții
3)ea este o activitate manuala si/sau intelectuala prin care se utilizează
aptitudinile fizice si spirituale in vederea producerii de bunuri servicii si rezultate.
4)munca se obținută continuu neputându-se p ăstra.Salariul poate fi recuperat dar
munca prestata de salariat nu poate fi recuperată.
5)munca are in vedere sporirea cantitativa a muncii.Nu se poate face fara sa
afecteze sănătatea persoanei care o prestează.

Ce tipuri de raporturi juridce se circul scriu dreptului muncii?


1)Contractul individual de munca e raportul de munca tipic care face obiectul
dreptului muncii!.
2)Funcționarii public
3)militarii
4)magistrații
5)demnitarii
6)corpul diplomatic

Per a contrario :munca voluntara nu e circumprisa legislației muncii.profesiile


liberale,raporturile dintre profesioniști ,munca in folosul comunitatii pt
beneficiarii ajutorului sociale si cea care se prestează in temeiul unei hot
judecataoresti.
Raporturi juridice conexe:formare profesionale.jurisdictia,dreptul colectiv.

2)Dr muncii regelementeaza rap j specifice


3)Asigura dialogul social respectiv cooperarea intre salariați si angajatori
4)legislația muncii asigura pacea socială ,echilibru intre dr si obligatii partilor
implicate in raportul colectiv de munca.

Evoluția pieței muncii românești:Factorii care au determinat o segregare a muncii:


-reducere nr de persoane ocupate(concedieri masive)
-DESFINTAREA LOCURLOR DE MUNCA. Si necompensarea cu alte locuri
-procesul de îmbătrânire al populație
-migrația forței de munca_doua aspecte-priveste categoria tinerilor si a
personalului cu înaltă calificare :it ingineri
-migrația mai e det de obținerea de venituri mai mari in compara ție cu celel ce s
ar obtine la nivel național care consta in migrația catre munci
necalificate:Căpșunarii ,
-piata muncii e segmentata.Cresterea ponderii salariaților temporale in
comparație cu cei pe durata determinata.
-diferențe salariale dintre bărbați si femei
-munca la negru sub doa aspecte:- pe de.o parte e vorba de acele persoane care
fe nu prestează nici un fel de activitate si traiesc din expediente
-plata remunerației in plic in numerar
-a doua categ de pers :cele care se sustrag cu inten ție de la achitarea contribu ției
prevăzute de reglementarile fiscale.

Policalificareee =muncitor de portofoliu pt a se recalifica pt alte locuri de munca.

Valoarea muncii si a omului:


Obiective de dezvoltare durabile:pib rata șomajului,infrastructura de
transporturi,sănătatea publica,incluziune socială si demografie,cercetate
științifică,educație, creșterea producerii muncii si a investițiilor si reformarea
capacitatii administrative.

Site-ul institutul național de statistica!! Acolo gasim

Conditiile de munca:
Evoluția industriala:Abur electricitate computer rețeaa