Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 3 Dreptul muncii 20.10.

2016

Diferenta dr se ur tattoo sociale- dr muncii.


Intru un rap de dr privat poti negocia.IN cadrul securitatii muncii care tine de
drptul public nu pot negocia.
Outsorceing-externalizarea pietei muncii(de folosit in lima romana)

Instrumentals principale preluate din reglementarea UE.


DOcumentele strategicee ae ue:
-TFUE art 145-147
Elaborates de strategi coordonate de ocupare.
Ocuparea problema de interes comun;elaborates politicilor nationale impreuna
cu partenerii sociali.
Cresterea ocupat Ii la nivel de UE prin cooperarea dintre SM cu respectate a
competentelor.
-strategia europeana a fortei de munca
Sprijina crearea de locuri de munca
Restabileste dinamica pietelor
Consolideaza guvernarea in domeniul polticilor de ocupare
-strategia europa 2020
-carta dreturilor fundamentals ale uniunii europene.

Dr muncii mai are caracter teritorial .Deasemenea si securitatea muncii are


caracter territorial.

Emite orientarile de ocupare a fortei de munca si raportul comun privind


ocuparea.

Strategia europa 2020.


E o strategie pt convergenta si integrare care are in vedere actiunile nationale
privind diferite pe niveluri de guvernare,instrumentele si importanta integrarii
politicilor sociale pentru ocupare.
Obiectivele strategies: 1-ocuparea fortei de munca sa fie de 75% (pers cu varsta
20-64 ani)
2-cercetarea si dezvoltarea
3-schimbarile climatice si utilizarea durabila a energieiii Ue si a fixat sa reduces
emisiile de gaze cu 20% si sa creasca cu 20% energiile regenerabile.
4-educatia(pana in 2020 rata de parasire a acolo sa fie sub 10%
Cresterea cu 30% a population cu studio superioare.
7-lupta impotriva saraciei si a exclusiv Ii sociale.

Strategia are 3 prioritati:


1-cresterea inteligenta si dezvoltarea unei economii bazatee pe cunoasteree si
dezvoltare
2-stimulareaa unei cresteri competitivee
3-cresterea favorabla a incluziunii

7 initiative:
Tineretul in miscare
Agenda digitala pt europa
Dezvoltarea antreprenoriatului
Platforma europeana de combatere a saraciei.Urmareste cresterea integrarii
peroanelor cu nevoi speciale.

Sistem pe 3 piloni:insistuirea unor mecanisme de control si supraveghere :


Prioritati politice
Angajamentele suplimentare asumate prin pactul de stabilitate si crestere.

AL doilea pilonnn.Asigurarea stabilitatii zonei euro.Mecanismul european de


stabilitate e reflectare colaborarii dintre FMI si UE.

La baza stau cei 3 factori motori.

Carta droguri lor fundamentals ale UE


-are forta obligatorie
-cuprinde 32 de drepturi fundamentale
Cauza remzov. Vs Republik Osteriech.
Arestarea nu incalca dreptul al libera circulatie.
Hans moser vs Landul BadenWurtenberg
Este pur ipotetica angajarea intr un stat mem...
Cauza surinder SIngh
Da e o situatie de drept European.