Sunteți pe pagina 1din 2

Seminar 2 dreptul Muncii 20.10.

2016
A.Definitia,obiectul si caracterele dreptului socia romanesc
B.Principiile fundamentals ale drptului muncii romanesc
C.Izvoarele dreptului social
D.Raportul juridic de munca

1.Definitia si obiectul dreptului muncii


Dreptul munciii -ramura de drept privat care reglementeaza raporturile juridice ce
se stabiles in legatura cu nastere a modificarea susendarea si stingers raporturilor
juridice de munca ,precum si raporturile juridice come early acestora.

Obiectul dreptului muncii-rel social colective sau individuals ce se nasc in leg cu


prestarea unei activitati de catre o persoana fizice in folosul altei. Persoane fizice
sau juridice in schimbul unei remuneration denumita salary

Obiectul CIM-prestarea muncii de catre o persoana fizice denumita salariat pentr


si sub autoritatea unui angaator ,persoana fizice sau persoana juridice in
schimbul unei remuneration denumite salariu.

Metoda de reglementare este Nu ta


-metoda reglementarii direcre prin norme imperative regementate de puterea
statala
-metoda egalitatii partilor-prin norme negotiate de partile raportului juridic de
munca

3.Caracterul. Imperativ ,autonom,si evolutiv al dreptului muncii.


Caracterul imperativ:
Caracter autonom:are caracter autonom fata de dreptul civil
Caracter evolutiv;

B.Principiile fundamentals ale dr muncii


1.principiul neingradirii dreptului la munca si libertatii muncii
Art 3 din codul muncii si 41 alin 1 const
Dr la munc include liberates privind:
Alegera profesiei
Alegerea ocupat iei
Safari area munci
Dreptul la negocieri colective
Stabilitate in munca
Libertattea muncii exclude munca fortata sau obligatorie.

Principiul intericerii muncii fortate

Cadrul legal art 4. Si 42 const ro


Este essential. A se stabili daca in absenta amenintatii sau a consimtamantului
exprimat in mod liber persoana in cauza ar fi desfasurat munca respectiva ori ar
fi prestat serviciul respectiv.
Nu constituie munca fortata-in temeiul legii privind serviciul militar obligatori
Pentru indelinirea oblgiatiilor civics stability de lege
In aza unei hotarari judecatorestti de condamnare ramasa definitiva
In caz de fora majora.

Speta:X salariat al unitatii Y .La momentul incheierii contractului individual de


munca. Angajatorul Y a pus in vedere salariatului x ca daca demisioneaza va
plati 20 de salarii.

Art 38. Nulitate

Principiul egalitatiii de tratament si interzicerea discriminarii.


Art 5 si art 6 (3) art 16 alin 1.
Sens multiplu:-legiuitorul trebuie sa reglelongeze raportuile de munca in
conditiile asigurarii egalitatii juridice a partiilor.AUtoritatile pu life trebuie sa
trateze de pe aceleasi pozitii de egalitarian sindicatele si patronatele.
Angajatorul e obligat sa nu savarseasca niciodata discrimination directs sau
indirecta fata de un salariat.

Principiul protectiei salariale


Principiul negocierii conditii lor de munca -ngociere colective
Negocieze individualaaa
Principiul libertatii de asociere
Principiul cnosensualitatii si al bunei credinte