Sunteți pe pagina 1din 2

Petrescu Sorin-Mihai Data:20.10.

2016
Seria 3 Grupa 416
Tema

1.In ce consta obiectul de reglementare al dreptului internațional al muncii?


Dreptul international al muncii reglmenteaza raporturile de dreptul muncii ,privite din
3 perspective:-raporturi internationale, raporturi regionale(UE + Consiliul Europei) si
raporturi nationale.

2.Care e rațiunea existentei dreptului internațional al muncii?


Dr international al muncii urmareste impunerea unor standare normative in domeniul
muncii, una din finalitati fiind protectia partii mai slabe in raportul de
munca(angajatul).Influenta dr international asupra legislatiilor interne ale statelor membre se
manifesta sub diverse planuri. Se poate distinge, astfel, in primul rand, influenta asupra
continutului unor dispozitii ale legislatiei respective si influenta numai asupra tehnicii
legislative. In al doilea rand, influenta asupra legislatiei interne a statelor membre se
manifesta fie direct (prin modificarea unor dispozitii legale), fie indirect (prin influentarea
generala asupra politicii sociale a statului respectiv). Aceasta influenta se poate manifesta, in
al treilea rand, nu numai pe plan juridic, dar si pe plan politic sau moral, in sensul evidentierii
necesitatii progresului permanent in privinta legislatiei sociale.
3.Care sunt funcțiile pe care le îndeplinește dreptul internațional al muncii?
-functia de control al aplicarii normelor
-functia de informare
-functia de drept comun la nivelul statelor in materie de dreptul muncii

4.Precizati care e natura juridica si delimitati convențiile de recomandările OIM.


In primul rand ambele acte au valoare juridica de norme intrernationale in domeniu
muncii si protectiei sociale.Atat conventiile cat si recomandarile OIM , inainte de a fi
adoptate, sunt precedate de un studiu aprofundat al legislaţiilor statelor membre, de
consultarea guvernelor, organizaţiilor patronale reprezentative precum şi consultarea
sindicatelor.
Cu privire la diferente amintim articolul 19 care spune urmataorul lucru”se vor
elabora recomandări numai atunci când obiectul tratat sau unul din aspectele sale nu se
pretează la adoptarea unei convenţii”.Deasemenea conventiile sunt considerate a avea o forta
juridica mai mare decat cea a recomandarilor.In doctrina s-a observant o relatie de la
accesoriu la principal spunandu-se ca recomandarile ar fi accesorii ale unor conventii ele
avand rolul de a clarifica rolul celor din urma.Un alt aspect important este ,ca spre deosebire
de conventii,recomandarile nu trebuie ratificate de statele parti OIM.

5.Care sunt trăsăturile caracteristice ale OIM?


OIM se caracterizeaza prin obiectivele sale: promovarea şi realizarea standardelor şi
principiilor drepturilor fundamentale în muncă;crearea oportunităţilor mai mari pentru femei
şi bărbaţi pentru asigurarea de locuri de muncă şi venituri decente;creşterea acoperirii şi
eficacităţii protecţiei sociale pentru toţi;consolidarea, tripartismul şi dialogului social
Pentru a fi eficienta in urmarire scopului sau ,OIM dispune de 3 mari mijloace de
actiune:norme, cooperare tehnica si activitatea de cercetare si difuzare a informatiei.
OIM urmareste întarirea cooperarii contribuind în acelaşi timp la aplicarea normelor
O.I.M. dar şi la semnalarea unor elemente de perfecţionare a acestora în raport cu realităţile
sociale.
6.Care sunt asemănările si deosebirile dintre convențiile oim si tratatele internaționale.?
Conventiile OIM la fel ca si tratatele international au forta obligatorie in raport cu
statele care le recunosc.Ambele necesita aprobarea printr-o lege in Parlamentul
Romaniei.Ambele acte atrag sanctiuni in caz de nerespectare a lor.De regula atat in cazul
tratatelor cat si in cazul conventiilor exista un organism care monitorizeaza aplicarea
acestora.
Deosebirea ar fi ca trataele au un camp de aplicare mai larg decat conventiile care
reglementeaza doar aspecte privind administrarea fortei de munca ,privind bunastarea sociala
si drepturile omului..Pentru a adopta o conventie e nevoie de votul a 2/3 din voturile
Conferintei Internationale a Muncii in timp ce un tratat nu presupune un asemenea vot.