Sunteți pe pagina 1din 10

Nr.

crt Denumire Ecuatia reactiei chimice Observatii


experiment
1 Reactia acidului - Hartia indicatoare de pH de
sulfuric cu turnesol culoare albastra se va colora in
rosu, acest lucru ne arata ca
intr-adevar substanta noastra
are caracter acid
2 Reactia acidului Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 Intr-o eprubeta se pun cateva
sulfuric cu zincul grame de zinc peste care se va
turna o mica cantitate de acid
sulfuric. Unul din copii va
acoperi repede eprubeta cu
degetul pentru a se forma o
cantitate de hidrogen in
eprubeta. De gura eprubetei se
va apropia un bat de chibrit
care se va stinge, auzindu-se o
mica „explozie”
3 Reactia de H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 +2 HOH Intr-o eprubeta se va turna o
neutralizare mica cantitate de acid sulfuric
peste care se va turan hidroxid
de sodiu.. solutia astfel obtinuta
se imparte in 2 eprubete. In
prima eprubeta se adauga o
mica mica cantitate de
fenolftaleina iar in cealalta
eprubeta se va introduce o
hartie indicatoare de pH. Daca
s-a lucrat cu cantitati
stoechiometrice se va observa
ca nici fenolftaleina si nici
turnesolul nu isi schimba
culoarea
4 Reactia acidului Int-un creuzet se va pune o
sulfuric cu
H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + CO2+ H2O Na2SO4 + mica cantitate de carbonat de
carbonatul de sodiuH2HO + CO2 sodiu peste care se va turna o
mica cantitate de acid sulfuric.
Pentru ca reactia sa fie mai
interesanta se vor turna si
cateva picaturi de colorant
alimentar( rosu sau galben). Se
va observa ca se va obtine o
efervescenta de culoarea
colorantului adaugat.
Produsul Natural sau industrial Formula chimică
Alaun(piatră acră) industrial KAl(SO4)3·12 H2O
Alb de zinc industrial Zn O
Alumină industrial Al2O3
Alamă(aliaj) industrial Cu-Zn
Apă de Javel industrial KClO soluţie diluată
Apă tare industrial HNO3
Aramă industrial Cu
Blendă natural ZnS
Calaican industrial FeSO4·7H2O
Calcar natural CaCO3 amorf
Calcopirită natural CuFeS2
Calcosină natural Cu2S
Carbid industrial CaC2
Casiterit natural SnO2
Cinabru natural HgS
Cuarţ natural SiO2 cristalin
Diamant natural C pur cubic
Dolomit natural CaCO3·MgCO3 amorf
Galenă natural PbS
Gips natural CaSO4·2H2O
Grafit natural C pur hexagonal
Hematit natural Fe2O3
Ipsos industrial CaSO4·12H2O
Limonit natural FeCO3
Marmură natural CaCO3 cristalizat
Magnetită natural Fe3O4
Perhidrol industrial H2O2 c=30%
Piatra iadului industrial AgNO3
Piatră de var natural CaCO3 amorf
Piatră acră(alaun) industrial KAl(SO4)3·12 H2O
Piatră vânătă industrial CuSO4·5H2O
Pirită natural FeS2
Potasă caustică industrial KOH
Rubin natural Varietate de Al2O3 cristalin(roşu)
Safir natural Varietate de Al2O3 cristalin(albastru)
Salpetru de Chile natural NaNO3
Salpetru de India natural KNO3
Sare Bertholet industrial KClO3
Sare Glauber industrial Na2SO4·10H2O
Sare de bucătărie(sare gemă) natural NaCl
Silvină natural KCl
Sodă cristalizată industrial Na2CO3·10 H2O
Sodă de rufe(sodă calcinată) industrial Na2CO3
Sodă caustică industrial NaOH
Spirt de sare industrial HCl
Ţipirig industrial NH4Cl
Var industrial CaO
Var stins industrial Ca(OH)2 suspensie
Vitriol industrial H2SO4
Fişa de activitate experimentală
1. Reacţia de schimb între un acid şi o bază
a) Reacţia dintre un acid şi o bază solubilă
Într-o eprubetă pune 2 ml de soluţie de NaOH. Adaugă cu atenţie o picătură de fenolftaleină. Notează ce observi. Picură, cu
atenţie, de soluţie acid clorhidric, HCl, până în momentul schimbării culorii. Completează rubricile fişei experimentale.
b) Reacţia dintre un acid şi o bază insolubilă sau greu solubilă
Se prepară mai întâi o bază insolubilă; într-o eprubetă pune 2-3 ml soluţie de NaOH şi adaugă 2-3 ml de soluţie de
sulfat de cupru, CuSO4. Se agită bine eprubeta; notează ce observi. Se adaugă 2-3 ml de soluţie de acid clorhidric. Se
agită eprubeta. Soluţia obţinută în final are culoarea verde-albastră, datorată sării care se formează, CuCl 2. Completează
rubricile fişei experimentale .
2. Reacţia de schimb între un acid şi o sare
Reacţia dintre acidul clorhidric şi o sare a acidului carbonic (carbonat)
Pune într-o eprubetă 2-3 g de carbonat de calciu solid. Adaugă cu atenţie, prin prelingere 1-2 ml de soluţie de acid
clorhidric. Observă cu atenţie ce se întâmplă. Completează rubricile fişei experimentale.
3. Reacţia de schimb între o bază şi o sare
Reacţia dintre hidroxidul de sodiu şi o sare a fierului (II) – sulfat feros,
FeSO4
Se toarnă 2-3 ml soluţie de NaOH într-o eprubetă şi apoi 2-3 ml soluţie de sulfat feros. Se agită eprubeta şi se observă
schimbarea culorii şi apariţia precipitatului. Completează rubricile fişei experimentale.
4. Reacţia de schimb între două săruri
Reacţia dintre sulfatul de cupru şi clorura de bariu.
Se toarnă 2-3 ml soluţie de CuSO 4 într-o eprubetă şi apoi 2-3 ml soluţie de BaCl 2. Se agită eprubeta şi se observă
schimbarea culorii şi apariţia precipitatului. Completează rubricile fişei experimentale .
Fişa experimentală
REACŢIA DE SCHIMB (REACŢIE DE DUBLĂ ÎNLOCUIRE)

Nr. Activitate Substanţe şi ustensile Observaţii practice Ecuaţia reacţiei chimice Importanţă
crt. experimentală
6

FIŞA DE ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ –SĂRURI – UTILIZĂRI (APLICAŢII PRACTICE)


Nr.crt. Proprietăţi chimice Mod de lucru Ecuaţia reacţiei chimice Utilizări practice
1. Acţiunea sărurilor asupra În 4 eprubete se introduc: sol. CuSO4+ 2NaOH→ Obţinerea bazelor
bazelor solubile de CuSO4, NiCl2, CoCl2, FeCl3 Na2SO4+Cu(OH)2 insolubile (greu
peste care se adaugă NaOH NiCl2+ 2NaOH→ 2NaCl+Ni(OH)2 solubile) în laborator

CoCl2+ 2NaOH→ 2NaCl+Co(OH)2

FeCl3+ 3NaOH→ Fe(OH)3+3NaCl


2. Acţiunea sărurilor asupra H2SO4+2NaCl→ Na2SO4+2HCl Obţinerea unor acizi
acizilor tari slabi
HCl+NaNO3→ NaCl+HNO3
3. Acţiunea sărurilor asupra În 3 eprubete se introduc: NaCl+ AgNO3→ AgCl+NaNO3 Se obţin precipitate
altor săruri NaCl, MgSO4, KI, se adaugă Obţinerea altor săruri
apă. MgSO4+ BaCl2→MgCl2+BaSO4 Reacţii de
Peste soluţiile obţinute se recunoaştere(de
adaugă: AgNO3, BaCl2, 2KI+ Pb(NO3)2 → 2KNO3+PbI2 culoare)
Pb(NO3)2
4. Reacţia cu metalele puternic Într-o eprubetă se introduce în Fe+CuSO4→FeSO4+Cu Depunerea metalelor
electropozitive sol. de CuSO4 un cui de Fe mai puţin active
Într-o eprubetă se introduce în 2Al+3HgCl2→ 2AlCl3+3Hg Obţinerea metalelor
sol. de HgCl2 o bară de Al slab electropozitive
Într-un cristalizor se introduce Cu+2AgNO3→Cu(NO3)2 +2Ag
o monedă de 5 bani în sol. de
AgNO3 HgCl2+Cu→CuCl2+Hg
Într-un cristalizor se pun bile
de cupru şi se adaugă sol. de
HgCl2

5. Descompunerea sărurilor Într-o eprubetă se introduce CuCO3→CuO+CO2 Obţinerea oxigenului


(demonstrativ) KClO3, apoi MnO2 KClO3→ KCl+3/2O2 pus în evidenţă prin
Se încălzeşte eprubeta în (NH4)2CO3→2NH3+CO2+H2O adăugare de zahăr.
flacăra unei spirtiere Obţinerea CO2 (praf
Se aduce la gura eprubetei o de copt)
aşchie de brad aprinsă
Apoi se adaugă în eprubetă
zahăr cubic.

Experiment Reactivi şi Modul de lucru Ecuaţia reacţiei chimice Observaţii


ustensile necesare
Reacția acizilor Soluţii de: HCl, Într-o eprubetă introduceţi 2-3 ml soluţie - Se observă ca soluția
cu indicatorii fenolftaleină de HCl şi apoi adăugaţi 2 – 3 picături de ramâne incoloră
acido-bazici Eprubetă fenolftaleină.
Reacția acizilor Soluţie de H2SO4, Într-o eprubetă introduceţi o banda de Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2 În momentul în care se
cu metalele bandă de magneziu peste care adăugaţi soluţie de apropie chibritul aprins
magneziu. H2SO4. Apropiați apoi un chibrit aprins de se aude o pocnitură,
Eprubetă gura eprubetei. ceea ce demonstrează că
gazul degajat este
hidrogenul.
Reacția acizilor Soluţii de HCl, Într-o eprubetă introduceţi cu ajutorul CuO + HCl = CuCl2 + H2O Se observă colorarea
cu oxizii pulbere de CuO unei spatule CuO peste care adăugaţi soluției în verde.
metalici Eprubetă soluţie
de HCl.
Reacția acizilor Soluţii de: HCl, Într-o eprubetă introduceţi 2-3 ml soluţie HCl + NaOH = NaCl + H2O Inițial soluția era
cu bazele. NaOH de NaOH peste care se adaugă o picătură colorată în roșu, iar pe
Eprubetă de fenolftaleină.Adăugați soluția de HCl măsură ce s-a adăugat
picătură cu picătură ( agatând continuu acid a devenit incoloră.
eprubeta ) până la decolorarea soluției.
Reacția acizilor Soluţii de:HCl, a) Într-o eprubetă introduceţi 2-3 ml HCl + AgNO3 = AgCl ↓ + HNO3 Se obțin în ambele
cu sărurile H2SO4, AgNO3 soluţie de HCl peste care se adaugă, în cazuri precipitate albe.
BaCl2. porţii mici, soluţie de AgNO3. H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 ↓ 2HCl
Eprubete. b) Într-o eprubetă introduceţi 2-3 ml
soluţie de H2SO4 peste care se adaugă, în
porţii mici, soluţie de BaCl2.