Sunteți pe pagina 1din 1

CONCURSUL JUDEŢEAN

CHIMIA ESTE DOAR TEORIE, LA CE-MI FOLOSEŞTE?


MARTIE 2017

CLASA A VIII-A
Varianta 1
Timp de lucru: 120 minute
Se acordă din oficiu 10 puncte

Subiectul I, 20 puncte
1. Completează următoarele reacții chimice cu formulele reactanților și produșilor de
reacție.

H2 + O2 = ......................
Na + H2O = ................... + .................↑
KClO3 = .................. + O2↑
HCl + .................... = AgCl↓ + HNO3
Subiectul II, 30 puncte
2. Suma numerelor atomice a trei elemente chimice (A, B, C) este 16. Numărul atomic al
elementului C este egal cu suma numerelor atomice ale elementelor A și B, iar
numărul atomic al elementului B este de 7 ori mai mare decât numărul atomic al
elementului A. Stabiliți:
a) Elementele chimice A, B, C
b) Locul elementelor chimice A, B, C în tabelul periodic
c) Formulele chimice pentru compușii binari și ternari ce conțin elementele A, B, C
Subiectul III, 40 puncte
3. Pentru prepararea unei prăjituri se folosește un pliculeț de praf de copt (NH4)2CO3 care
cântărește 6 grame.
Se cere:
a) Să se scrie ecuația reacției de descompunere a prafului de copt
b) Să se determine câți moli de NH3 rezultă din reacție
c) Să se calculeze volumul total de gaz rezultat, știind că toate gazele ocupă în
condiții normale un volum de 22,4 litri.
NOTĂ
Se dau: AN = 14, AC = 12, AO = 16, AH =1