Sunteți pe pagina 1din 4

CHIMIA ESTE DOAR TEORIE, LA CE-MI FOLOSEȘTE?

24 MARTIE 2018
PROIECT INTERJUDEȚEAN
Clasa a VIII-a
Varianta 3

SUBIECTUL I, 20 PUNCTE

1. Elementul care are numai două straturi și pe ambele configurații stabile de gaz rar are Z
egal cu:
a) Z=2
b) Z=8
c) Z=18
d) Z=32
e) Z=10
2. Atomii elementelor din grupa a VI-a principală formează ioni cu:
a) E2+
b) E6+
c) E2-
d) E6-
3. Calculează cantitatea de hidrogen, în grame care rezultă prin reacția a 13 grame de Zn cu
o soluție de acid clorhidric, HCl.

SUBIECTUL II, 30 PUNCTE

4. Se descompun termic 230 g de calcar care conține 90% CaCO3. Se cere:


a) Scrie ecuația reacției care are loc la descompunerea carbonatului de calciu;
b) Să calculezi masa de CaCO3 din calcar;
c) Să calculezi procentul de pierdere de masă a probei de calcar, considerând că
impuritățile nu se descompun.

SUBIECTUL III, 40 PUNCTE

5. Se consideră transformările:
a) H2O → a ↑ + b↑
b) Ca + H2O → d + b
c) b + e → HCl
d) HCl + f → CuCl2 + H2O
e) (NH4)2CO3 → H2O + NH3 + h↑
f) Cu(OH)2 → f + H2O
g) i + Fe → Cu↓ + FeSO4
h) CaCO3 → CaO + h↑
Se cere:

1) Să se identifice substanțele notate cu literele a, b, d, e, f, h și i;


2) Să se scrie ecuațiile reacțiilor chimice;
3) Să se prezinte tipul fiecărei reacții chimice.

NOTĂ: Se dau: AH = 1, AZn = 65, ACl= 35,5; ACa=40, AC=12, AO=16,


Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru 120 minute.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

Subiectul I, 20 puncte

1. e, 5p

2. c, 5p

3. 3p = scrierea ecuației reacției chimice

2 x 1p = 2p calculul maselor moleculare pentru Zn și H2

4 p =scrierea corectă a proportiei

1p = aflarea necunoscutei

Subiectul II, 30 puncte

4. a) 5p pentru scrierea corectă a ecuației reacției chimice

b) 5p pentru scierea corectă a proporției

2p pentru aflarea cantității de CaCO3, 207g CaCO3

c) 2 x 2,5 p = 5 p calculul maselor moleculare pentruCaCO3 și CO2

McaCO3= 100 g/ml

MCO2 = 44g/ml

5p pentru scrierea corectă a proporției și

2p pentru aflarea cantitații de CO2 degajat, 91,02 g CO2 degajat

5p pentru scrierea corectă a proportiei pentru aflarea procentului de pierdere

1p pentru aflarea procentului de pierdere de masa a probei de calcar, 39,6 % pierdere de


masa.

SUBIECTUL III, 40 puncte

5. 1) 6 x 0,5p = 3p pentru determinarea substanțelor, a=O2, b=H2, d= Ca(OH)2, e= Cl2, f=


CuO, i=CuSO4
2) 8 x 3p = 24p, scrierea corectă a ecuațiilor reacțiilor chimice
3) 6 x 0,5p= 3p determinarea tipului de reacție pentru a, b, c, d, e și g: r descompunere, r.
substituție, r combinare, r schimb, r descompunere, r descompunere, r substituție, r
descompunere.