Sunteți pe pagina 1din 1

9 . Sinapsa glutaminergica -Este cea mai raspindita sinapsa excitatorie din creierul uman .

Re ceptorii pentru glutamate sunt printre cei mai bine studiati.Exista mai multe subtipuri
de receptori in functie de afinitatea pentru diferiti omologi ai aciului glutamic.Receptorul
ionotropic este controlat de mai multe substante pentru a asigura un grad de securitate
mai mare fata de Ca2+ care este transportat prin aceste canale si care in concentratii
peste valoarea normala este puternic neurotoxic.Aciul glutumic este sintetizat in neuron
din glutamine,este eliberat in fanta sinaptica si interactioneaza cu receptorii post
sinaptici sau autoreceptorii ce controleaza sinteza si eliberarea acestuia .Moleculele in
exces sunt preluate printr-un transport specific din membrana celulara a butonului
terminal si a celulelor gliale. Molecule captate in butonul terminal sunt reintrouse in
veziculele sinaptice, iar cele captate in celule gliale sunt transformate in glutamine care
apoi sunt transformate la randul lor in acid glutamic. Cuplarea neurotransmitatorului cu
receptorul postsinaptic determina sinteza de oxid nitric.

17. Functiile celulelor ependimare :


- la nivelul plexului coroid secreta LCR si formeaza bariera singe- LCR
- restul formeaza bariera creier- LCR ( bariera permeabila ce permite accesul mai
multor substante ) . Aceasta proprietate este folosita pentru administrarea unor
medicamente ce nu depasesc bariera hematoencefalica ; administrarea se face prin
punctie . In caz de meningita , encefalita , se administreaza in acest mod .