Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

TEOLOGIE PASTORALĂ

ANUL III

LUCRARE SEMINAR MUZICĂ

-Inmulțirea celor cinci pâini-

Îndrumător: Dr. Teodora Mureșanu Student: Sopoian Casian

Cluj-Napoca
2019
In incipitul acestui imn, denotat de către refren, ni se vorbeste despre Hristos, ca pâine
Euharistica, pâinea cea nemuritoare, care ne hrăneste și ne scapă din foamea trupului și a
sufletului, care este mult-milostiv cu noi. Aici mai apare și bunătatea și mila Preasfintei
Născătoare, care pururea este mijlocitoare către Fiul Său, pentru noi.

In prima strofă, se menționează Puterile cerești, anume Sfinții Ingeri, care se minunează
până și ei de faptul că oamenii, făpturi pământești, se înalță cu Duhul spre Hristos, făcându-se
părtași și unindu-se cu Hristos prin Preacurat Trupul Său, hrănindu-se din pâinea cea veșnică și
cerând mântuire de la Aceasta.

In următoarea strofă, este prezent titlul de Emanuil (Dumnezeu este cu noi), anume,
pâinea cu care ne împărtășim, precum Însuși Mântuitorul ne-a învățat, de la Sfinții Apostoli, la
Cina cea de Taină încoace, îndemnându-i să vină și să mănânce Trupul Său, pentru a dobândi
viața veșnică, prin El, Hristos Pâinea cea nemuritoare.

Cea de a treia strofă, mărturisim că știm și cunoaștem taina Impărtășirii din potirul ce
mântuiește, de care ne apropiem cu curată și neprefăcută dorință, în care se află însuși Trupul și
Sângele Mântuitorului, dorind ca prin gustarea acestuia, să dobândim viață asemănătoare
îngerilor.

Prin urmare, toți ce au gustat din El, au venit să asculte ce spun Evangheliile, și să se
minuneze de Cel ce a hrănit în pustiu atunci cinci mii de bărbați, săturând trupurile celor prezenți
cu pâine, iar sufletu cu El Însuși, Hristos Pâinea cea nemuritoare și de nedescris.

Aici se amintește faptul că cei ce îl ascultau pe Mântuitorul erau toate clasele sociale, de
la doctor la plugar, însă majoritatea erau un ogor necultivat, Hristos fiind lucrătorul care cultiva,
și fiind mult-milostiv, tuturor celor aflați în nevoie le ajuta, prin aceasta toți îndeletnicindu-se cu
Pâinea Vieții.

În continuare, aflăm că Hristos nu tămăduiește doar trupurile, ci și sufletele, hrănindu-le


cu învățătura cea bună. Aflăm că se lasă până și seara, iar mulțimea era nemâncată, însă sățios
desfătată sufletește.

Hristos, în legătură puternică cu Sfinții Apostoli, le răspundea întrebărilor acestora, chiar


dacă Mântuitorul știa anticipat toate cele ce aveau să urmeze, cu toții afară de Mântuitorul
neputincioși fiind, însă Acesta dăruindu-le putere prin Pâinea Trupului Său.

În cea de a opta, a noua și a zecea strofă Apostolii intervin, spunându-i Mântuitorului


despre căderea serii și foametea poporului ce Îl asculta, spunându-i să îi sature precum i-a săturat
pe ei cu Pâinea înțelepciunii. Să sature poporul cu hrană pământească, aceștia fiind în nevoință,
mai ales mamele și copii. Propun să îi lase pe oameni să meargă să cumpere mâncare, deoarece
era imposibil să găsești hrană în pustiu, iar seara se apropia.
Ca urmare a spuselor Apostolilor și ucenicilor, ca răspuns Mântuitorul îi îndeamnă să dea
mâncare flămânzilor, deoarece nu sunt nevoiți să cumpere de la alții, însă desigur îndoiala
Apostolilor era mare, la fel ca necredința lor, spunând că și pâinile ce le au, și banii sunt
insuficienți pentru a sătura mulțimea.

Aceștia continuă cu faptul că din mulțime s-au adunat decât cinci pâini de orz, aduse de
către un copil, precum și doi pești, însă oarecum, aici ucenicii își pun increderea, spunând, ca El
să îi îngrijească și să-i sature.

Așadar, la îndoiala ucenicilor, Mântuitorul îi dojenește, menționând că este al lumii


Creator, și că V-a face posibilă săturarea mulțimii, deoarece El este Pâinea Dumnezeiască,
deoarece El a stabilit al soarelui drum. El menționează faptul că ucenicii l-au judecat omenește,
fară să știe că El pe toate le face, și îi indeamnă să dea mâncare tuturor, și să nu mai gândească
omenește asupra Pâinii dumnezeiești.

În următoarea strofă Mântuitorul le aduce aminte ucenicilor despre minunea săvârșită la


nunta din Cana, la rugămintea Fecioarei Maria, și parafrazează spunând că aceasta o poate face și
aici.

În continuare Mântuitorul le amintește Pronia Să Dumnezeiască, faptul că El este


Creatorul lumii, și El v-a sătura pe poporul Său.Precum a hrănit pe Israel așa v-a hrăni și acest
popor, pentru a afla aceștia cine este El, și a nu mai gândi strâmb impotriva deciziilor lui,
deoarece celor din pustiul Israelului, din piatra le-a scos apă și prepelițe din belșug le-a trimis.

Ca urmare, Hristos le solicită ucenicilor să așeze oamenii in rând și El îi va face pe ei


diaconi (pe ucenici) și lucrători, hrănind prin ei tot poporul prezent. Așadar aceștia au făcut in
tocmai ceea ce le-a cerut Mântuitorul, poporul având ca masă și scaun iarba, Mântuitorul frânge
pâinile cu privirea spre cer, rugând pe Tatăl.

Un moment memorabil este acela când Hristos a Binecuvântat pâinile, zicând, ,,Înmulțiți-
vă în chip văzut și săturați acum pe toți cei prezenți!” acestea supunându-se imediat Domnului,
cel care este Pâinea nemuririi.
Așadar mintea omenească nu a putut fi capabilă să conștinetizeze în ce chip acele pâini,
s-a făcut, deoarece noi nu căutăm minunea, ci, mulțumim cu credința, văzând doisprezece coșuri,
pline cu firimituri de pâine. Mintea omenească nu se pricepe a înțelege, însă, rugăm pe
Dumnezeu precum a săturat atunci mulțimea în pustie să ne sature și pe noi cu virtute, precum și
să ne dea Harul Său, și iertarea greșelilor, Cela ce este Bun și Indelung-răbdator.
Mărturisim existența din veci a Mântuitorului, nașterea Lui din Fecioară, și aducem
cântări de laudă. Nu cunoaștem taina în care s-au înmulțit pâinile, nici cum nașterea Ta s-a făcut
din Fecioară fără de nuntă, Însă credem, și te rugăm pe Tine, Cela ce toate le poți, să ne izbăvești
pe noi și să ne saturi, Cela ce ești Pâinea Dumnezeiască!