Sunteți pe pagina 1din 6

O

N
T
A
B
I
L
I
T
A Data
T Marca Nume şi Prenume angajării Compatiment
E 1001 Badea R. Monday, February 18, 2002 Financiar
S 1002 Cornea A. Saturday, March 02, 2002
A 1003 Lolev G. Monday, October 08, 2012
L 1004 Manea N. Friday, December 01, 1978 Achizitii
A
R 1005 Mondea V. Tuesday, January 23, 1968 Contabilitate
I 1006 Popa A. Monday, November 13, 1972 Financiar
Z 1007 Popescu M. Friday, March 15, 2013
A
R 1008 Tataru I. Monday, May 16, 1994
E 1009 Vasilescu B. Friday, March 04, 2005
SUNT ÎN TOTAL ANGAJATI - Funcţia COUNTA( )
SUNT ÎN TOTAL ANGAJATI - Funcţia COUNT( )

1. Numele angajatului va fi formatat cu caractere italice dacă se completează rubricile "Data angajării"

2. Aplicarea unei formatări condiţionale la salariul de incadrare astfel pentru:

salariul minim(fundal albastru) şi pentru salariul care depăşeşte media întregii selecţii (fundal verde).

3. Vechimea se va calcula (rotunjind prin lipsă la partea întreagă) numai dacă se completează data an

4. Sporul de vechime în lei se va calcula astfel: - pentru vechime < 3 ani - nu se acordă spor de vech
- pentru vechime cuprinsă între [3 şi 5) ani - spor de ve
- pentru vechime cuprinsă între [5 şi 10) ani - spor de
- pentru vechime cuprinsă între [10 şi 15) ani - spor de
- pentru vechime cuprinsă între [15 şi 20) ani - spor de
- pentru vechime de peste 20 ani - spor de vechime 2

5. Salariul brut se va determina ca o sumă între salariul de încadrare şi sporul de vechime


6.Impozitul pe salarii se determină astfel: - dacă salariul brut < = 2.400, atunci impozitul este de 18%
- dacă salariul brut este cuprins între [2.401 şi 3.800], atunc
- dacă salariul brut este cuprins între [3.801 şi 4.300], atunc
- dacă salariul brut este cuprins între [4.301 şi 10.000], atun
- dacă salariul brut este de peste 10000, atunci tunci impozi

7. Salariul net se va determina ca diferenţă între salariul brut şi impozit. Acest calcul se va face prin

8. Să se determine numărul total de angajaţi dupa 1/1/2000

9. Să se determine numărul total de angajaţi cu peste 10 ani vechime.

10. Să se determine care este cea mai frecventă vechimea în ani.

11. Să se calculeze suma salariilor nete pentru angajaţii cu un salariu de încadrare de peste 5.000.0

12. Să se calculeze distribuţia salariilor pe


următoarele intervale valorice;
<=2500 2,500 lei
(2500 - 3000] 3,000 lei
(3000 - 5000] 5,000 lei
(5000 - 7000] 7,000 lei
(7000 - 1000] 10,000 lei

13. Sa se formateze conditional coloana "Salariul de incadrare" astfel incat valorile pare sa fie afisate
Spor Salariu
Salariul de Vechime vechime Salariu Impozit net
incadrare (ani) (lei) brut salariu (REAL)
4915.00 18 ani 983 5898.00 2667.32 3230.68
3015.00 18 ani 603 3618.00 712.14 2905.86
3225.00 7 ani 322.5 3547.50 695.925 2851.58
5740.00 41 ani 1435 7175.00 3101.5 4073.50
4200.00 52 ani 1050 5250.00 2447 2803.00
1970.00 47 ani 492.5 2462.50 446.375 2016.13
3870.00 7 ani 387 4257.00 1341.96 2915.04
2560.00 26 ani 640 3200.00 616 2584.00
3100.00 15 ani 620 3720.00 735.6 2984.40

ricile "Data angajării" şi "Salariu de încadrare" cu valori numerice, iar "Compartiment" cu şir de caractere.

ecţii (fundal verde).

e completează data angajării, altfel se va returna valoarea nul. Rezultatul va avea sufix-ul de formatare ani.

acordă spor de vechime (adică este zero)


3 şi 5) ani - spor de vechime 5% din salariu de încadrare
5 şi 10) ani - spor de vechime 10% din salariu de încadrare
10 şi 15) ani - spor de vechime 15% din salariu de încadrare
15 şi 20) ani - spor de vechime 20% din salariu de încadrare
i - spor de vechime 25% din salariu de încadrare

de vechime
mpozitul este de 18% din salariul brut
2.401 şi 3.800], atunci impozitul este de 432+ 23% din ceea ce depăşeşte suma de 2.400 a salariului brut
3.801 şi 4.300], atunci impozitul este de 1.214 + 28% din ceea ce depăşeşte suma de 4.300 a salariului brut
4.301 şi 10.000], atunci impozitul este de 2.124 + 34% din ceea ce depăşeşte suma de 4.300 a salariului brut
0, atunci tunci impozitul este de 3.452 + 40% din ceea ce depăşeşte suma de 10000 a salariului brut

calcul se va face prin rotunjire (prin adaos sau lipsă) la un multiplu de rotunjire egal cu 10 lei.

rare de peste 5.000.000 lei.


26364.18

salariu incadrare salariul net


1 1
2 7
6 7
6 6
5 5

ile pare sa fie afisate pe fundal galben si cele impare pe fundal bleu.
Salariu net Salariu net
MROUND( ) CEILING( ) Salariu net PROCENT
(plus sau minus) (plus) FLOOR( ) (minus) IMPOZIT
3230 3240 3230
2910 2910 2900
2850 2860 2850
4070 4080 4070
2800 2810 2800
2020 2020 2010
2920 2920 2910
2580 2590 2580
2980 2990 2980

cu şir de caractere.

x-ul de formatare ani.


00 a salariului brut
.300 a salariului brut
4.300 a salariului brut
salariului brut

S-ar putea să vă placă și