Sunteți pe pagina 1din 2

Procesul de invatamant ca proces de cunoastere

Procesul de invatamant reprezinta mijlocul principal prin care societatea noastra educa si
instruieste noile generatii, responsabilitatea organizarii si conducerii acestui proces revenind
scolii.
Procesul de invatamant ne apare, astfel, ca un ansamblu de activitati organizate si dirijate,
care se desfasoara etapizat, in cadrul unor institutii specializate, sub indrumarea unor persoane
pregatite in acest scop, in vederea linirii anumitor obiective instructiv-educative.
Aceasta caracteristica este sintetizatoare; ea ne ajuta sa avem o imagine integrala a
acestui proces. In procesul didactic momentele cunoasterii sunt urmatoarele:
a) Contactul cu izvoarele cunoasterii. Aceste izvoare pot fi:
- contactul nemijlocit cu obiectele si fenomenele realitatii, ca urmare a observarii si explorarii
acestora - condusa, indrumata, dirijata de educator;
- contactul cu imaginile acestor obiecte, procese si fenomene (tablouri, filme, diapozitive);
- folosirea limbajului pentru transmiterea organizata, didactica • experientei social - istorice
acumulate si obiectivate in lucrari stiintifice (carti, opera de arta, tehnica).
b) Efectuarea operatiilor de generalizare si prelucrare a cunostințelor pentru a le da
noi structuri. Acum are loc o prelucrare activa a informatiilor .. vederea aprofundarii si integrarii
lor in cadrul cunostintelor anterioare. Preluc personala consta in scoaterea in evidenta a insusiri
lor esentiale ale cunostinte pentru a le putea deosebi si apoi integra in ansambluri pe baza
relatiilor dintre Are loc, de fapt, formarea notiunilor stiintifice.
c) Formarea priceperilor, deprinderilor si obisnuintelor. Cunostintele sunt achizitii
valoroase atunci cand pot fi folosite in depasirea unor dificultati practice si teoretice. Realizarea
deplina a aplicabilitatii cunostintelor e posibila numai prin intermediul priceperilor, deprinderi
lor, obisnuintelor.
d) Aplicarea in practica a cunostintelor insusite si a priceperilor si
deprinderi/orformate anterior constituie momentul care exprima in cea mai mare masura
eficienta procesului de invatamant, pentru ca practica are in cadrul acestui proces, atat functie de
izvor de cunostinte, cat si pe cea de criteriu al autenticitatii lor.
e) Fixarea si consolidarea sunt menite sa asigure temeinicia cunostintelor si
preintampina fenomenul uitarii. Acest moment se realizeaza prin repetare, memorare, exercitii
aplicative.
  f) Controlul si evaluarea rezultatelor procesului de invatamant. Prin control si evaluare
se poate cunoaste in ce masura obiectivele pe care ni le-am propus in procesul de invatamant au
fost inrnptuite. Un control care duce la o cunoastere clara a rezultatelor obtinute constituie un
mijloc de mare eficienta pentru imbunatatirea procesului, a modului in care el a fost proiectat si
realizat. Controlul si evaluarea vizeaza direct ambele laturi ale procesului - atat predarea
activitatea Invatatorului, cat si invatarea - activitatea elevului.