Sunteți pe pagina 1din 3

I.

MINISITEZE

1. Ce este motiunea de cenzura si care este scopul urmarit de aceasta ?


2.Regimul juridic al motiunii de cenzura
3. Care sunt diferentele intre motiunea de cenzua si motiunea simpla?
4. Care este regimul juridic al ordonantelor de urgenta? Care este scopul acestora?
5. Care sunt asemanarile si deosebirile intre ordonantele simple si cele de urgenta?
6. Care sunt formele de raspundere a Guvermului?
7. Diferente si asemanari intre intrebari si interpelari
8.Anchetele parlamentare
9. Regimul juridic al actelor Guvernului
10. În ce domenii nu se poate reglementa printr-o ordonanţă de urgenţă? De ce ?

II. GRILE :

1. La un test, la întrebările privind Guvernul, un student a răspuns astfel:


a) Guvernul este autoritatea publică a puterii executive;
b) Guvernul reprezintă primul element al autorităţii (puterii executive) alături de
Preşedintele României;
c) Guvernul este un organ al administraţiei publice cu competenţă materială
generală.
Alegeţi răspunsul incorect.

2. Mandatul Guvernului se încheie înaintea mandatului Parlamentului dacă:


a) un sfert din parlamentari cer sancţionarea Guvernului pentru modul cum îşi
îndeplineşte atribuţiile;
b) se face demiterea prin moţiune de cenzură sau dacă primul-ministru îşi pierde
calitatea de membru al Guvernului;
c) numai dacă primul-ministru îşi pierde calitatea de membru al Guvernului.

3. Dintre variantele a), b) şi c) alegeţi varianta în care toate cele trei formulări
referitoare la moţiunea de cenzură (numerotate1., 2. şi 3.) sunt corecte:
a) - 1. este ininiţiată de un sfert din numărul deputaţilor; 2. este adoptată cu
majoritatea voturilor deputaţilor; 3. adoptarea are drept conseciţă retragerea
încrederii Parlamentului în întregul Guvern;
b) - 1. este ininiţiată de un sfert din numărul parlamentarilor; 2. este adoptată cu
majoritatea voturilor deputaţilor şi senatorilor; 3. prin adoptare are drept conseciţă
retragerea încrederii Parlamentului şi demiterea primului-ministru;
c) - 1. este ininiţiată de un sfert din numărul parlamentarilor; 2. este adoptată cu
majoritatea voturilor deputaţilor şi senatorilor; 3. adoptarea are drept conseciţă
retragerea încrederii Parlamentului în miniştrii menţionaţi în moţiune urmată de
demiterea lor.

4. . Principiile de bază pentru evitarea conflictului de interese sunt:


a) imparţialitatea, integritatea şi transparenţa deciziei;
b) imparţialitatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public;
c) imparţialitatea, integritatea şi transparenţa deciziei şi supremaţia interesului
public

5. În cazul trimiterii în judecată a unui membru al Guvernului se aplică măsura:


a) revocarea:
b) demiterea;
c) suspendarea.

6. Funcţia de membru al Guvernului încetează:


a) în urma demisiei, revocării, pierderii drepturilor electorale, stării de
incompatibilitate, a decesului precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
b) numai în urma demisiei, revocării, pierderii drepturilor electorale, stării de
incompatibilitate;
c) în urma demisiei, revocării, pierderii drepturilor electorale, a decesului precum şi
în alte cazuri prevăzute de lege.

7. Delegarea legislativă cuprinde:


a) delegarea Guvernului printr-o lege specială (lege de abilitare) pentru adoptarea de
ordonanţe simple şi delegarea stabilită prin Constituţie de a adopta, în situaţii de
urgenţă, ordonanţe de urgenţă;
b) exclusiv delegarea Guvernului printr-o lege specială (lege de abilitare) pentru
adoptarea de ordonanţe simple,
c) exclusiv delegarea stabilită prin Constituţie de a adopta ordonanţe de urgenţă.

8. Într-un referat despre Guvern s-au găsit o serie de afirmaţii (notate aici cu litere):
A - Guvernul formează executivul; B - Funcţia de membru al Guvernului este
compatibilă cu calitatea de deputat sau senator; C – Ordonanţele simple sunt acte
prin care se poate modifica sau completa orice lege ordinară, orice ordonanţă simplă
sau ordonanţă de urgenţă sau se poate abroga orice ordonanţă simplă; D – conţinutul
ordonanţei simple poate aborda orice domeniu; E - Guvernul poate adopta
ordonanţe de urgenţă şi în domeniul legilor organice, cu excepţia domeniilor
prevăzute în Constituţie; F - ordonanţele de urgenţă intră în vigoare după data
publicării în M. Of. sau la o dată ulterioară precizată în cuprinsul actului.
La dezbatere au participat trei colegi, opiniilor lor fiind:
a) A, B, C – adevărate; D, E ,F – false;
b) B, C, E – adevarate; A, D, F - false;
c) B, C, D – adevărate; A, E, F – false.
Alegeţi care dintre variantele de mai sus este cea corecta.

9. Moţiunea simplă:
a) trebuie iniţiată de ambele Camere ale Parlamentului;
b) consecinţele adoptării unei moţiuni simple sunt doar de natură politică;
c) se aprobă dacă întruneşte voturile a 50 de deputaţi respectiv de cel puţin o
pătrime din numărul senatorilor.

10. Cea mai aspră consecinţă pentru angajarea răspunderii Guvernului poate fi:
a) atenţionarea Guvernului cu privire la programul de guvernare;
b) adoptarea unei moţiuni de cenzură, retragerea încrederii Parlamentului şi
demiterea Guvernului;
c) neacceptarea proiectului de lege.